Hazine boş ama AKP’nin trilyonerleri, ‘Dünyanın en zenginleri’ listesini altüst etti

3 Ekim 2019
Hazine boş ama AKP’nin trilyonerleri, ‘Dünyanın en zenginleri’ listesini altüst etti

2019 Dünya Ultra Zenginlik Raporu'na göre İstanbul, serveti 500 milyon doları aşan süper zengin sayısında dünya kentleri arasında birinci sırada geliyor

OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı eşitsizliğinde ilk beşte yer alan Türkiye, zengin yoksul uçurumunda bir rekor daha kırdı. 2019 Dünya Ultra Zenginlik Raporu’na göre İstanbul, serveti 500 milyon doları aşan süper zengin sayısında dünya kentleri arasında birinci sırada geliyor.

Bu zenginlik nüfusun genel olarak zenginleşmesi yoluyla değil, geniş kitlelerin giderek daha da yoksullaşması pahasına açığa çıkıyor. Son dört yıldır resmi verilere göre de gelir adaletsizliğinin giderek tırmandığı, nüfusun yüzde 70,4’ünün borçlu olduğu Türkiye’de, İstanbul gelir eşitsizliğinde de ortalamanın çok çok üstünde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren ve 1’e yaklaştıkça eşitsizliğin büyüdüğünü gösteren Gini katsayısının bu yıl bir önceki yıla göre 0,003 puan artış ile 0,408 olarak tahmin edildiğini açıklamıştı. İstanbul’un katsayısı ise 0,444 ile ortalama katsayıyı geride bırakıyor.

AKP iktidarının büyük servet sahibi sermaye gruplarını kamu kaynakları ile desteklerken, emekçi kesimlere yönelik olarak ise ücretleri baskılayıp vergi yükünü artırmaya yönelik politikaları ultra zengin para babalarını, yoksulluğu ve eşitsizliği daha da artıracak gibi görünüyor.

TÜRKİYE’DEKİ AÇLIK VE FAKİRLİK SINIRI NE?

Türk-İş araştırmasının 2019 Ocak ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 8 TL.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 542,88 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 451,97 TL olarak hesaplandı.

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…