Devlet eliyle istismar!

30 Ağustos 2016
Devlet eliyle istismar!

Siirt'te devlet koruması altında bulunan bir kız çocuğu, 18 yaşını doldurur doldurmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki bir psikologla evlendirildi.

Siirt'te devlet koruması altında bulunan bir kız çocuğu, 18 yaşını doldurur doldurmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki bir psikologla evlendirildi. Kına ve nikahın bugün gerçekleştirileceğini öğrenen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bir açıklama yaparak, bakanlığın konuya derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.       

SES Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, bu olayın da özü itibariyle bir tür istismar olduğu belirtildi. 

Bir meslek elemanının aynı kurumda bakımıyla sorumlu olduğu bir çocukla (her ne kadar çocuk 18 yaşına yeni girerek reşit olsa da) evlenmesinin kabul edilebilir olmadığının ifade edildiği açıklamada, "Meslek elemanları, özellikle de sosyal hizmetlerde çalışan meslek elemanları profesyonel, mesleki sınırları- etik kurallar çerçevesinde son derece titiz biçimde çalışmak zorundadır. Bunun yapılmadığı- sınırların ihlal edildiği- her durum yeni bir istismar anlamına gelmektedir" denildi. 

SES: BU OLAY TÜRKİYE'DE BİR İLK 

SES'in açıklamasının tamamı şöyle:  

"Yine sosyal hizmetler, yine devlet koruması altındaki çocuklar, ve ne yazık ki yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ihmali ve çocuklara yaklaşımı ile ilgili bir haber paylaşmak zorunda kalıyoruz. Bu kez Siirt’te devlet korumasında olan bir çocukla ilgili yaşananları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sendikamız tarafından edinilen bilgilere göre Siirt’te devlet koruması altında olan, çok kısa bir süre öncesinde 18 yaşını dolduran bir kız çocuğu kurumda meslek elemanı olarak görev yapan bir çalışan ile evlendirilmek üzeredir.  Kına ve nikah gibi prosedürlerin de bugün gerçekleştirileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, konuyla ilgili bilgi sahibi olur olmaz (29 Ağustos) sendika olarak Bakanlığa acil ibareli bir ihbar yazısı yazarak, konunun acilen ve titizlikle araştırılmasını istediğimizi ifade ettik. Ayrıca konunun takibi için ilgili milletvekilleri ile de iletişime geçtik. Ancak, konuyla ilgili son aşamaya gelindiğini öğrendiğimizde bu durumu basınla ve kamuoyuyla da paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

Siirt’te yaşanan durum şu kaygı ve soruları beraberinde getirmektedir:

Bir meslek elemanının aynı kurumda bakımıyla sorumlu olduğu bir çocukla (her ne kadar çocuk 18 yaşına yeni girerek reşit olsa da) evlenmesi kabul edilebilir değildir. Meslek elemanları, özellikle de sosyal hizmetlerde çalışan meslek elemanları profesyonel, mesleki sınırları- etik kurallar çerçevesinde son derece titiz biçimde çalışmak zorundadır. Bunun yapılmadığı- sınırların ihlal edildiği-her durum yeni bir istismar anlamına gelmektedir. Ki buradaki örnekte açık bir şekilde bu söz konusudur.

Siirt’teki örnekte karşı karşıya kaldığımız tablo, bir meslek elemanının tutumu ya da yanlışı ile sınırlı bir durum değildir. Böyle bir olaydan ASPB İl Müdürlüğünün her düzeydeki yetkililerinin bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır.  Bilgi sahibi olunduğu halde müdahale edilmeyerek, herhangi bir işlem gerçekleştirilmiyorsa, bu duruma göz yumulmakta ya da onaylandığı sonucu açığa çıkmaktadır. Asıl vahim olan durum da budur.

Karşı karşıya kaldığımız örnekte şu an evliliğin rıza dahilinde olup olmadığı, çocuğun evlilik isteği olup olmadığı, mevcut evlilikte hukuki bir engel olup olmadığı soruları sorulabilir. Ancak bugün sorulacak sorular ve üzerinde durulacak noktalar asıl olarak bunlar değildir.  Asıl mesele, meslek elemanı ve onun bakımından sorumlu olduğu bir çocuk arasındaki mesleki ilişkinin bu noktaya kadar nasıl geldiğidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuyla ilgili acilen bir açıklama yapmalı ve girişimde bulunmalıdır. Başta ilgili meslek elemanı olmak üzere, konu hakkında bilgi sahibi olan, bilgisi ve sorumluluğu bulunan, yaşananlara göz yuman, onaylayan tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılmalıdır.

Böyle bir örnek bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk defa yaşanmaktadır. Aile Bakanlığı’nın bu yaşananlara vereceği tepkisi ve  müdahalesi kritiktir. Sorumluluklarına uygun düşen bir müdahalede bulunmadıkları takdirde bu durum, yaşananları onayladıkları ve sosyal hizmetler ve çocuk alanında yeni bir sorun alanıyla daha karşı karşıya olduğumuz anlamına gelecektir."

SES AVUKATI: MESLEK ELEMANIYLA ÇOCUK ARASINDA GELİŞEN İLİŞKİ BİÇİMİ SORUNLU

SES avukatı Aylin Akçay, soL'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

"Bu çocuğun, kuruluşta çalışan meslek elemanıyla evlendirilmesi durumu var. Kına ve benzeri gibi seremoniler noktasına kadar gelindiğini öğrendik. Devlet korumasındaki çocukları zorlukları vardır. Bu kurumlarda çalışan meslek elemanlarının çocuklar üzerinde bir otoriteleri var. Bu konumun nasıl kullanıldığıyla ilgili bir problem var. Sosyal hizmetlerde çalışanların çocuklarla mesafe ve sınırları kritiktir. Burada görüyoruz ki, bu sınır ortadan kalkmış. Bu olay bir günde olacak bir iş değil. Meslek elemanının, sınırları çok aşarak çocukla geliştirdiği bir ilişki biçimi var belli ki... Böyle bir yerde bu yaşanıyorsa eğer, bu gizli kapaklı olmaz. En azından Siirt'teki yetkililerin haberleri vardır. Nasıl oluyor da, böyle bir ilişki biçimi kuruluyor ve sessi kalınıyor. Demek ki bir onaylama var. Böyle bir örnek sosyal hizmetlerde ilk kez yaşanıyor. Bu olay da bir istismar biçimi bize göre... Bu meseleye müdahale kritiktir. Söz konusu meslek elemanından başlayarak bilgisi olan, izin veren, ses çıkarmayan tüm sorumluların bu konuda soruşturulması gerekiyor." 

Kaynak: Ahmet Çınar- SoL

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…