Sendika ve Meslek odalarından 'Demokrasi Cephesi’ çağrısı

28 Haziran 2016
Sendika ve Meslek odalarından 'Demokrasi Cephesi’ çağrısı

DİSK, KESK,TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaparak, muhalefeti ‘Demokrasi Cephesi’nde bir araya gelmeye çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) ortak basın açıklaması yaparak, muhalefeti ‘Demokrasi Cephesi’nde bir araya gelmeye çağırdı.

Cağaloğlu’nda İstanbul Tabip Odası’nda yapılan basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz katıldı.

4 örgüt adına yapılan açıklamayı okuyan Raşit Tükel, Türkiye’de iktidarın, bugün kendi iktidarı karşısında gördüğü her kesime savaş açtığını belirterek, “Ülkemiz her geçen gün daha fazla uçuruma sürüklenmektedir. İktidar fiili olarak uygulamaya soktuğu Başkanlık sistemini bir anayasa değişikliği ile güvence altına almak için her yolu kendisine mubah görmektedir. Ülkemizin bir bölümünde her gün bombalar yağıyor, insanlar ölüyor, analar ağlıyor, doğa talan ediliyor, asırlık kentler harap oluyor. Yargıyı kontrolüne almış iktidar, ülkemizi cezaevine dönüştürmeye devam ediyor. Bunlar da yetmezmiş gibi halkın seçtiği vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılırken askere dokunulmazlık getiriliyor. Halkın iradesine ve dolayısıyla Meclise darbe yapılıyor” dedi. 

DEMOKRASİNİN EN BASİT İLKELERİ DAHİ RAFA KALDIRILDI

Tükel açıklamasında demokrasinin en basit ilkelerinin dahi rafa kaldırıldığını belirterek, “Otoriter ve baskıcı iktidar, ayakta kalabilmek için demokrasi adına ortaya çıkan bütün evrensel değerlerin içini boşaltmakta, ihtiyacı olan finansı da en kolay doğaya ve emeğe saldırarak yaratmaktadır. Bugün siyasi iktidar doğanın ve kentlerin talanının önünü açarak yaşam alanlarımıza saldırmaktadır. Yeraltı kaynakları kar hırsıyla talan edilirken doğa, ağacı, kurdu kuşu, börtü böceğiyle yok edilmektedir. Savaş çığırtkanlığı yapıp barış şansını bu toplumun elinden alanlar insanlığın, işçinin, doğanın, kadının, çocukların, hayvanların, kentlerin düşmanıdır. Bu koşullar altında toplumsal muhalefetin bütünlüğünü sağlayarak onu harekete geçirmeyi sağlayacak, karanlığa karşı işaret fişeği olacak bir demokrasi cephesi acil olarak kurulmalıdır. Böylesi bir kuruluş sürecinde biz emek ve meslek örgütleri olarak üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğimizi burada hep beraber beyan ediyoruz” diye konuştu. 

Açıklamanın ardından soruları yanıtlayan Tükel, çağrının sivil toplum kurumlarından, siyasi partilere, toplumun her kesimini kapsadığını söyledi.

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…