Tiyatro Sanatçılarının İzmir Deklarasyonu

28 Ekim 2015
Tiyatro Sanatçılarının İzmir Deklarasyonu

 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde insani kıyımlarla sanata yapılan saldırılar paralel gitmiştir. Bir yanda hakkını arayan bireyden, kendi kimliğini kültürünü yaşamak isteyen halklara her kesim susturulmaya çalışılıp saldırılarla katledilirken öte yandan ülkenin önde gelen yazar, düşünür ve sanatçıları da bu kıyım ortamında soluk alamaz hale getirilmişlerdir..

Biz aşağıda imzası olan oyuncular, yönetmenler, tiyatro eğitimcileri ve tiyatro öğrencileri 21 Ekim 2015 de İzmir’in Konak Semtinde toplandık ve tartışmalar yaptık. Konuştuklarımızı ve tartıştıklarımızı ülke kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

ozgur tiyatro LOGO

•             Toplumsal ve siyasal şiddetin giderek tırmandığı ve arttığı günümüzde, metalaşmamış nitelikli sanat ve sanat üretimlerinin yükselen nefret söylemlerini durduracağına inanıyoruz.

•             Bireyin düşüncelerini açıklama, yayma, tartışma özgürlüklerini koruyan bir barış sürecine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bu doğrultuda tartıştığımız konu başlıkları altında oluşan kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

•             Ülkemizde insan yaşamı, can güvenliği, insanın geleceği tehdit altındadır.

•             İnsanın soluk alamadığı, baskılar altında ezildiği, düşüncelerini açıklamasına olanak tanınmadığı, silahlarla öldürüldüğü, bombalarla parçalandığı bir ülkede yaşamaya çalışmaktayız.

•             Biz İzmir’de Ankara katliamının tam ertesi günü toplanarak öncelikle acil yapılması gerekenleri konuşmaya ve tartışmaya başladık. Sanat alanı ülkenin sürüklenmek istediği kan gölüne karşı sesini yükseltmek zorundadır.

•             İnsanın kıyım altında olduğu bir ülkede sanat alanı da tehdit ve yok edilme tehlikesi altındadır.

•             90 yıllık Cumhuriyet tarihinde insani kıyımlarla sanata yapılan saldırılar paralel gitmiştir. Bir yanda hakkını arayan bireyden, kendi kimliğini kültürünü yaşamak isteyen halklara her kesim susturulmaya çalışılıp saldırılarla katledilirken öte yandan ülkenin önde gelen yazar, düşünür ve sanatçıları da bu kıyım ortamında soluk alamaz hale getirilmişlerdir..

•             Şair Nâzım Hikmet’ten, yazar Rıfat Ilgaz’dan Sabahattin Ali’ye yapılan saldırılar zinciri bu günlere dek süregelmektedir. (Zincirin son halkası günümüzde oyuncu Levent Üzümcü’ye kadar gelip dayanmıştır.)

•             Toplumun bir kesiminin yaşanan saldırganlığa seyirci kalışı gibi sanat alanının da büyük bir kesimi sanata ve sanatçıya yapılan baskılara karşı tepkisiz ve duyarsız davranmaktadır.

•             Öncelikle ülkede her geçen gün duvarları önümüze dikilen ve yükselen düşünce yasaklarından başlayarak sanat alanını yok etmeye hazırlanan saldırganlığa karşı yeniden toparlanmanın tepkimizi koymanın ve tepkileri yaygınlaştırmanın zamanı gelmiştir.

•             Sanat alanındaki örgütsel gevşeklik, düşünsel kargaşa, duyarsızlık ve tepkisizlik alana yönelik saldırganlığa cesaret vermektedir.

•             Sanat alanı alanda gerek bireyler, gerekse kurumlara yönelik her türlü baskıyı, saldırıyı yaygın bir eylemlilikle seyircisine duyurmalı onlarla el ele vererek baskı ve kıyımlara karşı direnişe geçmelidir.

•             İzmir’de sanatçıların çağrısıyla İstanbul, Ankara ve Aydın’dan gelerek yaşanan süreci değerlendirme çalışmalarına giriştik. Bu çabaları ülke çapında yaygınlaştırmak üzere ülkede sanat üreten tüm çevrelere çağrı yapıyoruz.            

• Ülkenin sanatçıları birleşiniz!

 

Katılımcı ve İmzacılar

Cenker Ekemen (Art Academy İzmir )

Özlem Başkaya (Art Academy İzmir )

Hakan Özgömeç

Özlem Gür

Gülce İbanoğlu

Özgür Özüdoğru

Bilgehan Oğuz

Hamit Demir ( Tiyatro Evi )

Ebru Atilla Sagay ( Tiyatro Nienor )

Yunus Kara (Yeni Kapı Tiyatrosu )

Merve Kamar (Art Academy İzmir )

Ülkü Şeyda ( Devinim Tiyatrosu )

Hüsnü Ertung ( AY KAR YAY )

Nebil Sayın

Elif Canbolat

Cem Arkon ( Tiyatro Salt )

Özlem Nazlı Abacı

Onur Ballı (Art Academy İzmir )

Buse Külekçi (Art Academy İzmir )

Selin Falay (Art Academy İzmir )

Ceyda Şahin (Art Academy İzmir )

Emre Yüksel (Art Academy İzmir )

Gürol Tonbul

Mehmet Esatoğlu ( Tiyatro Simurg )

Şenol Tiryaki

Kemal Oruç ( Tiyatro Eğitim Derneği )

Semih Çelenk

Özgür Başkaya ( Özgür Tiyatro )

 

 

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…