'O altınlar IŞİD’e mi gidiyor?'

29 Temmuz 2015
'O altınlar IŞİD’e mi gidiyor?'

 CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye’nin son yıllardaki altın ihracatı ve ithalatı sırasında usulsüzlük, yolsuzluk yapıldığı ve bu işlemler sırasında rüşvet alınıp verildiğine dair basında çıkan ciddi iddia ve itiraflar sonrasında konunun TBMM tarafından her boyutu ile araştırılması için bir araştırma önergesi verdi.

Son günlerde basında yer alan yeni itiraf ve resmi belgelerle usulsüz altın ticaretinde 18 milyar liralık para trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çeken Atıcı, “Bu paralardan çeşitli siyasetçi ve bürokratlara, göz yumma veya yardımcı olma karşılığında pay verildiği güçlü bir şekilde iddia edilmektedir" ifadelerine yer verdiği önergesinde, ortaya çıkan kara paranın, Suriye’deki IŞİD ve benzeri muhaliflerin finansmanında kullanılıp kullanılmadığı konularının araştırılmasını istedi.

"USULSÜZ ALTIN TİCARETİ YAPANLARI DEVLET Mİ KORUYOR?"

Aytuğ Atıcı, altın ticareti konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: “İran'dan alınan doğalgaz ve petrolün bedelini Türkiye'nin, son yıllarda İran’a uygulanan ambargo nedeniyle altınla ödediği ve bu ödemenin sözde altın ticareti yoluyla Dubai üzerinden yapıldığı bilinmektedir. Altın ticaretinin ülkemizin ekonomik verilerini değiştirdiği ve ‘hormonlu düzelmelere’ sebep olduğu ekonomi çevrelerince devamlı vurgulanmaktadır. Ekonomik göstergelerde ‘yalancı düzelmeler’ yapan bu ticareti yapanların, devletin en tepe noktaları tarafından korunup kollandığı 17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında açığa çıkmıştır.”

18 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİNDEN BÜROKRATLAR PAY ALIYOR İDDİASI

Altın ticareti yoluyla yolsuzluk yapıldığının hem ülkemizde hem de uluslararası alanlarda konu edildiğine dikkati çeken Atıcı, bunun Türkiye’nin altın ticareti yoluyla 'teröre finans sağlayan ülkeler arasında olduğu' iddialarına neden olduğuna vurgu yaparak “Son günlerde basında çıkan yeni itiraf ve resmi belgelerle usulsüz altın ticaretinde 18 milyar (katrilyon) liralık para trafiğinin gerçekleştiği ve bu paralardan çeşitli siyasetçi ve bürokratlara, göz yumma veya yardımcı olma karşılığında pay verildiği güçlü bir şekilde iddia edilmektedir” diye konuştu.

"ALTINLAR IŞİD VE BENZERLERİNİN FİNANSMANINDA MI KULLANILIYOR?"

Önergesinde, Türkiye’nin son 10 yılda yaptığı altın ticaretinin, kimler tarafından nasıl yapıldığı, hangi ülkeler arasında yapıldığı, gerçek dışı kayıtların olup olmadığı, göz yumma karşılığı ortaya çıkan kara paranın, IŞİD ve benzeri Suriye'deki muhaliflerin finansmanında kullanılıp kullanılmadığı konularının araştırılmasını isteyen CHP’li Aytuğ Atıcı, “Bazı sır küplerinin ‘altın küpleri’ ile dolu olup olmadığı ulusal güvenliğimiz, demokrasimiz ve tarihsel değerlerimiz açısından çok önemlidir” diyerek, TBMM'yi göreve çağırdı.

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…