Temel Gelir Güvencesi Yaşatır

1 Mart 2021
Temel Gelir Güvencesi Yaşatır

Aralarında çeşitli sendika, dernek, vakıf, parti, dayanışma ağı ve insiyatiflerin yer aldığı yüze yakın örgütün imzalarıyla, Temel Gelir Güvencesi talebinin acil olarak hayata geçirilmesi istendi. 

Özellikle salgın koşullarında insanların beslenme, barınma, ısınma gibi en temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bunu karşılayacak kaynakların mevcut olduğu vurgulandı. Herkesin onuruyla, insan gibi yaşama hakkının var olduğu, sadaka gibi sosyal yardım dağıtımı ile bunun sağlanamayacağının belirtildiği açıklamanın tam metni şöyle;

Koronavirüs salgınının ülkemizde milyonlarca insanı aç ve işsiz bıraktığı koşullarda temel gelir güvencesinin acilen hayata geçirilmesini talep ediyoruz:

Türkiye'de zaten adaletsiz olan gelir dağılımı, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik krizle daha da derinleşti. Salgının ve ekonomik krizin bütün ağırlığı kadınların, emekçilerin, yoksulların sırtına yüklendi. Hayatta kalmak için çalışmanın zorunlu tutulduğu bir toplumda milyonlarca kişi yaşamını sürdürebilmek için gerekli işten yoksun. Salgının bir çok insanı işsiz bıraktığı, işsizliğin dünya ölçeğinde kalıcılaştığı, yeni istihdam yaratma olanaklarının dünyanın kaynaklarının tükenmesiyle neredeyse olanaksızlaştığı günümüzde insanlara hayatlarını sürdürecek bir ekonomik güvence sağlanması şarttır. 

Gelir adaletsizliği korkunç boyutlara ulaştı. Yoksullukla birlikte milyoner- milyarder sayısı artıyor. Yoksulluk, yalnızca bireyin barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememesi, yeterli gıdadan yoksun bırakılması değil aynı zamanda toplumdan dışlanması demek. Hak değil sadaka olarak verilen sosyal yardımlar, yoksulluğu önlemiyor, kalıcılaştırıyor. Oysa onurumuzla, insanca yaşamaya hepimizin hakkı var.

Her gün onlarca insanın hayatını kaybettiği salgının önlenmesi için tam kapanma gerekiyor. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği bu koşullarda, dünyanın çeşitli ülkelerinde de uygulanan temel gelir güvencesi, ülkemizde de kademeli olarak minimum refah düzeyinin altında yaşayanlardan başlayarak bütün topluma yaygınlaştırılacak şekilde acilen hayata geçirilmelidir.

Özellikle salgın koşullarında insanların beslenme, barınma, ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevidir. Eğer zenginleri daha zenginleştirmek değil, toplumsal zenginliği adil olarak bölüşmek, açlığı ve yoksulluğu önlemek hedeflenirse, ülkemizin temel gelir güvencesi içikullanacağı kaynak vardır. Bütün mesele kaynakların nasıl kullanılacağına karar vermektir. Özellikle son yirmi yılda palazlanan rantiye ve büyü sermaye sahiplerine servet vergisi konulması da bugün toplumun gündemine girmiştir.

Biz emek ve demokrasi örgütleri olarak temel gelir güvencesinin acilen hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Temel gelir güvencesi talebini yaygınlaştırmak, geniş kesimlerin katıldığı bir toplumsal mücadele hedefi haline getirmek için bütün emek ve demokrasi güçlerini bu hedef arkasında ortaklaşmaya çağırıyoruz.

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…