Muhalif Alevilere Operasyon

10 Ekim 2011
Muhalif Alevilere Operasyon

AKP zihniyetinin, toplumun muhalif kesimlerini susturmak için görevlendirdiği özel yetkili savcıları ve mahkemeleri iş başında. 

Hemen hemen her gün bir taraftan Ergenekon kapsamında diğer taraftan da KCK kapsamında muhalifler susturulmaya devam ediyor.

Bu tutuklamalarla bir taraftan örgütlenme mücadelesi veren kişiler susturulurken diğer taraftan da toplumun diğer kesimlerine korku salınıyor. Sindiriliyor.
En son yapılan KCK operasyonlarında önce Dersim Alevi Akademisi Başkanı Aysel Doğan tutuklanırken şimdi deÖzgür Demokratik Alevi Derneği Başkanı Kemal Karagöz ve Maraş Katliamını tüm bilinmeyen boyutlarıyla kitaplaştıran yazar Aziz Tunç tutuklandı.
Kemal Karagöz; Alevi hareketi içerisinde Alevileri yok sayan sistemin kendisine ve bu sistemin yandaşlığını yapan Alevi kurumlarına olan muhalif yanıyla tanınıyordu. Kemal Karagöz Aleviliğin Geleneksel inanç ve Kültür yapısıyla sürdürülmesini savunan ve asimilasyonlara şiddetle karşı duran yapısıyla tanınan bir Alevi Kurum Başkanımızdır.

Aziz Tunç; Alevilerin ve Solcuların katledildiği ve Türkiye Cumhuriyetinin bu bilinen ama gelmiş geçmiş tüm yönetimler tarafından ısrarla sis perdesi arkasına gizlenen, Maraş Katliamı üzerine, o bölgeden olmasının verdiği avantajla, araştırmalar yapmış ve Maraş Katliamının bu güne kadar bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkartmıştır. "Maraş Kıyımı" isimli araştırma kitabını yayınlamıştır. Önümüzdeki günlerde Maraş katliamıyla ilgili yeni dava sürecini planladığımız Aziz Tunç'un bu aşamada tutuklanması da altı çizilmesi ve bilinmesi gereken bir durumdur.

Bu tutuklamaların bizleri yıldırmayacaktır. Bu tutuklamalar neyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bize bir kez daha göstermiştir. Biz Alevilerin her türlü baskı ve asimilasyona karşı mücadelemizi süreceğimizin bilinmesini istiyoruz.Asimilasyon ve Baskılara karşı duran tüm Alevi kurumlarını da bu tutuklamalara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

10.10.2011


Ali KENANOĞLU
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı 

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…