20. Yüzyılın büyük tarihçilerinden Eric Hobsbawm öldü

1 Ekim 2012
20. Yüzyılın büyük tarihçilerinden Eric Hobsbawm öldü

20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawm 95 yaşında hayatını kaybetti. "İnsanlık tarihinin en olağandışı ve berbat yüzyılında yaşadığını" söyleyen ünlü tarihçi, komünizmin 20. yüzyılda aldığı yenilgiye rağmen Marksist ideallerinden vazgeçmediğini vurguluyordu.

Ailesi yaptığı açıklamada " O, eşi Marlene, üç çocuğu ve sekiz torununun yanında dünyanın dört bir yanındaki binlerce okuyucu ve öğrenciler tarafından da özlenecek" dedi.

Hobsbawm özellikle 20. yüzyıl tarihi üzerine çalışmaları ve 40 dile çevrilen Aşırılıklar Çağı adlı kitabıyla tanınmaktaydı.

Tarihçi Niall Ferguson, Hobsbawm'ın Devrim Çağı ve Aşırılık Çağı eserleri için, " Modern tarih çalışmaya başlamak isteyenler için en iyi başlangıç noktası" demişti.

Hobsbawm'ın Marksizm'e hayatı boyu bağlılığı ve Sovyetler Birliği'nin 1956′daki Macaristan işgalinden sonra da İngiltere Komünist Partisi üyesi olması onu tartışmalı bir figür yapmıştı.

Rus Devrimi'nin gerçekleştiği 1917 yılında İskenderiye'de (Mısır) doğan Hobsbawm'ın hayatı ve çalışmaları radikal sosyalizme bağlılığıyla şekillendi. Hitler'in iktidara geldiği yıl ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşen Hobsbawm, 14 yaşında Komünist Parti'ye üye oldu. Hitler'in etkisinin arttığı 1933 yılında Londra giden Hobsbawm, Cambridge Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp, 1947′de Birkbeck Koleji'nde eğitmen oldu. Hobsbawn 1970 yılında profesör unvanını alarak 1978′de İngiliz Akademisi üyesi oldu.

30'u aşkın kitabında, 19. yüzyıl sanayisini ve devrimlerini, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Avrupa'daki sosyalist rejimlerin yıkılışını irdeledi.

Hobsbawm, son kitabını 2011'de kaleme aldı: "How to Change the World" (Dünya Nasıl Değiştirilir).

"İnsanlık tarihinin en olağandışı ve berbat yüzyılında yaşadığını" söyleyen ünlü tarihçi, komünizmin 20. yüzyılda aldığı yenilgiye rağmen Marksist ideallerinden vazgeçmediğini vurguluyordu.

Nisan ayında tarihçi arkadaşı Simon Schama'ya, nasıl hatırlanmak istediğini şöyle ifade ediyordu: "Sadece bayrağı havada tutan değil; onu sallayarak bir şeyler, hiç olmazsa iyi ve okunabilir kitaplar, elde edilebileceğini gösteren biri..."


Eric Hobsbawn'ın eserleri?

İtalya, Amerika, İngiltere ve Güney Amerika'da çeşitli üniversitelerde dersler verdi. İngiltere Komünist Partisi Tarihçiler Grubu üyesiydi. 1956'da partiden ayrılan diğer üyelerden farklı olarak 1991 yılına kadar parti üyeliği devam etti. Kitapları İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Çekçe, Macarca ve Arapça olarak da yayınlandı. E.J. Hobsbawm'ın Türkçe'ye çevrilmiş eserleri şunlardır: Bandits, Harmondworth: Penguin Books, 1972 [Sosyal İsyancılar, çev. Necati Doğru, Sarmal Yayınları, 1995]; The Age of Revolution 1789-1848, New York: New American Library, 1962 [Devrim Çağı 1789-1848, çev. Bahadır Sina Şener, Dost Yayınları, 1998]; The Age of Capital, 18481875, New York: A Meridian Book, 1979 [Sermaye Çağı 1848-1875, çev. Bahadır Sina Şener, Dost Yayınları, 1998]; The Age of Empire 1875-1914, Londra: Abacus, 1995 [İmparatorluk Çağı 1875-1914, çev. Vedat Aslan, Dost Yayınları, 1999]; Industry and Empire: From 1750 to The Present Day, Harmondsworth, England: Penguin, 1969 [Sanayi ve İmparatorluk, çev. Abdullah Ersoy, Dost Yayınları, 1998]; Uncommon People: Resistance, Rebellion and Jazz, New York: New Press - Norton, 1998 [Sıradışı İnsan: Direniş, İsyan ve Caz, çev. Işıtan Gündüz, Bulut Yayınları, 2002]; Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge University Press, 1992 [1780'den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik Program, Mit, Gerçeklik, çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, 1995]; Revolutionaries: Contemporary Essays, New York: Pantheon Books, 1973 [Devrimciler, çev. Hatice Pınar Şenoğuz, Agora Kitaplığı, 2006]; On History, New York: New Press - Norton, 1997 [Tarih Üzerine, çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999]; Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, London: Abacus, 1995 [Aşırılıklar Çağı: Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Yavuz Alogan, Sarmal Yayınları, 1996]

(Derleme)

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…