HDK: ‘Cemevleri Alevilerin, Mor Gabriel Süryanilerin..’

13 Temmuz 2012
HDK: ‘Cemevleri Alevilerin, Mor Gabriel Süryanilerin..’

"Her fırsatta kendilerini ‘dindar, inançlı Müslümanlar' olarak tanımlayan AKP yöneticilerinin ‘sadece kendilerine Müslüman' oldukları artık aşikardır"

Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'nın arazisinin hazineye devredilmesi ve ‘Alevilerin ibadethanesi camidir' iddiasıyla Meclis'te cemevi talebinin reddedilmesi nedeniyle Halkların Demokratik Kongresi bir açıklama yaptı.

‘Cemevleri Alevilerin, Mor Gabriel Süryanilerin İbadethanesidir' diye başlayan açıklamada, "Her fırsatta kendilerini ‘dindar, inançlı Müslümanlar' olarak tanımlayan AKP yöneticilerinin ‘sadece kendilerine Müslüman' oldukları artık aşikardır" denildi.

"İnançlı olmak, aynı zamanda başka inançlara da saygılı olmayı, onların ibadethanelerine, ibadet esaslarına saygı duymayı ve müdahale etmemeyi gerektirir" denilen HDK açıklaması şöyle devam etti:

"Oysa AKP Hükümeti, tüm inançlara müdahale ederek, onları kendince tanımlayarak, zorlayarak bireyleri inançlarından uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Hükümet, Alevilerin ibadethanesi olan Cemevlerini kabul etmediği gibi, Alevilik tanımı yapmayı da ihmal etmiyor.

Hükümetin görevi bir inancı tarif etmek değil, inançların özgürce yaşamasını sağlamaktır. Alevilere karşı inkar politikası güden AKP, aynı politikayı diğer inançlar için de uyguluyor.

Süryanilerin inanç merkezi "Mor Gabriel"e el koymaya kalkışıyor. Yaşadığımız toprakların kadim halklarından olan Süryanilerin kadim ibadethanesi Mor Gabriel Manastırı Süryaniler'indir. Mor Gabriel tarih boyunca Süryaniler için aynı zamanda bilim insanları ve dini liderler yetiştiren bir ilim kurumu işlevi de görmüş, Süryani tarihi ile bütünleşmiş bir ibadet merkezidir.

Mor Gabriel ile ilgili alınan karar Süryanileri kendilerine ait topraklarda işgalci ilan eden bir tutumdur ve AKP'nin kendisine yakın görmediği tüm inançlara karşı uyguladığı ikiyüzlü politikanın bir devamı niteliğindedir. Gasp edilmiş azınlık vakıflarının iade edileceğini ilan ediyor, dönüyor 1600 yıllık Süryani Manastırına el koyuyor. Süryanileri ülkeye dönmeye çağırıyor ama kendi vatanlarında işgalci muamelesi yapıyor.

Mor Gabriel'e her türlü müdahaleye son verilmeli ve Manastır Süryanilere teslim edilmelidir. Çeşitli tapu-kadastro oyunlarıyla kadim bir halkın kadim bir mabedine el koymak ne inanca ne de vicdana sığar.

AKP inançlardan elini çekmeli ve inancı inanana bırakmalıdır. İnkâr ve asimilasyon politikaları nedeniyle bu topraklarda yaşayan halklar ve inançlar kendilerini haklı olarak tehdit altında hissediyorlar.

Halkların Demokratik Kongresi olarak halkları ve inançları ortak mücadele alanı oluşturmaya ve ayrımcılığa, ırkçılığa ve her türden inkâr ve imha politikalarına karşı birlikte mücadele vermeye çağırıyoruz.

Genel Meclis Yürütme Kurulu
11 Temmuz 2012

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…