AKP: 'Alevilerin ibadet yeri camidir'!!

10 Temmuz 2012
AKP: 'Alevilerin ibadet yeri camidir'!!

Bundan sonraki adım, Aleviliğin, Sunniliğin farklı bir yorumu olduğunu kabul ettirmek sonrada camiye zorla götürmek mi olacak acaba?

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'te cemevininin açılması başvurusunu, "Alevilerin de ibadet yeri camidir " diyerek reddetti. Çiçek, "Diyanet İşleri'ne göre Alevilik ayrı bir din olmayıp ‘İslam içi oluşum" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 7 Mayıs 2012 tarihinde yaptığı başvurusunda, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten, Meclis bünyesinde cemevinin hizmete açılması için gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. TBMM Başkanı Cemil Ciçek, Aygün'ün başvurusuna şu yanıtı verdi:

"Konu daha önce de gündeme gelmiş olup Anayasa'nın 136'ncı maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.' 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde ise Başkanlık; ‘İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek'le görevli kılınmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına göre Alevilik ayrı bir din olmayıp ‘İslam içi bir oluşum, İslam'ın tarihi süreçte ortaya çıkmış bir zenginliği'dir ve İslam dininin ibadet yerleri camilerdir."

‘Kuzunun kurda teslim edilmesi'

Çiçek'in yanıtına tepki gösteren Aygün, "Yüzbinlerce çalışanı içinde tek bir Alevi çalışanı olmayan Diyanet'in fetvaları bizi ilgilendirmemektedir" dedi. Aygün, şunları söyledi:

"Bir devlet kurumunun, devletin memurları ve atanmış bir başkandan oluşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kendisini din alanında otorite ve referans mercii olarak dayatması başta milli iradeyi temsil eden TBMM olmak üzere devletin diğer tüm kurumları üzerinde hakimiyetini (vesayetini) devam ettirmesi çıplak bir gerçek olarak yeniden gözler önüne serilmiştir. TBMM Başkanı Çiçek talebimize ilişkin kararını verirken Diyanet'ten gelecek ‘fetvayı' tam iki ay beklemiş ve neticede olumsuz bir karar vermiştir. Türkiye'de yaşayan Alevilerin inançlarının referans merkezi Diyanet değildir. Diyanet, Alevileri asimile etmeye çalışan, gerici-çağdışı ve kaldırılması gereken bir kurumdur. Yüzbinlerce çalışanı içinde bir tek Alevi yoktur. Diyanet'in vereceği ‘fetvalar' Alevileri ilgilendirmemektedir. TBMM'nin Alevilik ile ilgili bir konuyu Diyanet'e sorması ‘kuzunun kurda teslim edilmesi' anlamına gelmektedir.

‘Bizimle alay ettiler'

Diyanet, talebimize ilişkin verdiği ‘fetvasında' Aleviliğin ‘İslamın bir zenginliği olduğunu' ve ‘tüm Müslümanların ibadet yerinin cami olduğunu' söylemiştir. Türkiye'de var olan on milyonlarca Alevi nerede ibadet edeceğini hiçbir zaman Diyanet'e sormamıştır. Aleviler halihazırda cem ve ibadetlerini cemevlerinde yerine getirmektedirler. Katliamlar, asimilasyon, hakaretler ve yok sayılma politikaları karşısında yüzyıllardır camiye değil, cemevine giden Alevilere 2012'de hala ‘camiye gelin' demek onlarla açıkça alay etmektir. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez daha 3 gün evvel ‘her üniversitede cami olsun' buyruğunu vermiştir. Aynı Görmez ve ekibi Alevilere cemevini reddetmektedir. Sizin fetvalarınıza ihtiyacımız yok. Aleviliği ve Alevileri tanımlamayı kendinize iş edineceğinize, Gayri Safi Milli Hasılayı üretenlerin içinde yer alan Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, dindar, dinsiz, gnostik, agnostik, deist, ateist, mistik, Şii, Alevi ve adı geçmeyen tüm kesimlerin ödemiş olduğu vergilerden yararlanarak salt Sünniliği aktarmak üzere rekor seviyede kullanmış olduğunuz kaynakların İslam Dinine göre ‘haram' olup olmadığına dair bir fikrinizi söyleyin.

‘Türkiye'yi Diyanet mi yönetiyor?'

Cemil Çiçek'in cemevi talebimizin reddine ilişkin kararını verirken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Alevilik ayrı bir din olmayıp, İslam içi bir oluşum, İslam'ın tarihi süreçte ortaya çıkmış bir zenginliğidir' gerekçesini sunması, Meclis iradesinin Diyanet'e teslim edildiğini göstermektedir. Türkiye'yi TBMM mi, Diyanet mi yönetiyor? TBMM kararlarının kaynağı din mi, milletin belli bir bölümünün ihtiyaçlar mı? TBMM üyesi bir milletvekilinin haklı talebinin karşılığı gerici ve çağdışı Diyanet fetvası mıdır? Bu milletvekili sizin fetvanızı tanımıyorsa ne olacak? Aleviliği inkar edip yüzyıllardır asimile etme çabasında olsanız da milyonlarca Alevi sizin gericiliğinize karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecektir! Unutmayın, Alevilik dindir, ibadeti cemdir, ibadethanesi cemevidir." (Vatan 10.07.2012)

 

Arınç, Aygün'ün, 'Alevilik bir dindir' açıklamalarına 'Bu ifadeler cehalet ürünüdür"

Arınç, ''Türkiye'de, 'ben Aleviyim' diyen milyonlarca insan var. Onlar Aleviliğin bir din olmadığını, İslam'ın içinde olduğunu söylüyorlar'' dedi

TBMM'ye cemevi açılması talebi reddedilen CHP'li Hüseyin Aygün'ün, "Alevilik bir dindir" açıklamasına hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Alevilik İslam'ın içindedir" derken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu ifadeler cehalet ürünüdür" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'e cemevi açılması talebinin reddedilmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bülent Arınç, şöyle konuştu:


''Aleviliğin bir din olduğunu sayın milletvekilimiz söylüyorsa, Türkiye'de, 'ben Aleviyim' diyen milyonlarca insan var. Onlar Aleviliğin bir din olmadığını, İslam'ın içinde olduğunu söylüyorlar.


Biz burada sayın milletvekilinin ne söylediğine değil yüzyıllardır belki bin yıldır Alevilik konusunda bir inanç manzumesinin İslam içinde yer aldığını söyleyen bugüne kadar gelmiş öğretileri kabul etmek noktasındayız.


Tunceli Milletvekilimiz kendi alanı içinde böyle bir kabulde bulunabilir. O zaman, Alevilik onun dini ise o dinin ibadetine göre hareket etmesi gerekir.


Unutmayalım birbirinden farklı düşünceye sahip Aleviler var ve büyük bir ekseriyet Aleviliğin ayrı bir din olmadığını, yüzyıllardır İslam'ın içinde kabul edildiğini hem gören, hem itiraf eden, hem de ona göre yaşayan insanlardır.''(T24)

Bozdağ: Alevilerin ibadet yeri camidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bugüne kadar hiç kimse Alevi geleneğinden gelenler de dahil olmak üzere, camiden başka bir mabet söylememiştir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün TBMM'ye cemevi açılmasına talebine ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Müslümanların mabedi her zaman tektir. Bu, asırlardan beri böyle, bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Müslümanların ortak mabedi camidir. Kendini Müslüman olarak hisseden herkes için geçerlidir bu. Her dinde bir tane mabet vardır.
Hristiyanlık'ta kilise tektir; Protestan, Ortodoks ya da Katolik olsun hepsinin mabedi tektir. Yani başka dinlerde de öyle.

Bugüne kadar hiç kimse Alevi geleneğinden gelenler de dahil olmak üzere, camiden başka bir mabet söylememiştir. Benim gördüğüm şey şu; Biraz Aleviliğin ne olduğunu bilmeyen bazı kesimler kendi ideolojik dünya görüşlerini Alevilik yerine
ikame etmek suretiyle bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Bence Aleviler'in asıl kaynaklarına baksınlar. Alevilik konusunda yetkin olan uzmanlara sorsunlar."

Bozdağ, bugün bazı gazetelerde yayınlanan sözlerin fevkalade yanlış olduğunu ifade ederek, "Bilenlerin konuşması lazım. Fakat bilmeyenler, 'Alevilik nedir' sorusu üzerine kafa yormayan ve bu konuda Alevi kaynakları bir defa olsun gözden geçirmeyenler, Alevilikle alakası olmayan hususları Alevilikle ilgiliymiş gibi gösteriyor" diye konuştu.

Bugüne kadar Aleviliği hiç kimsenin ayrı bir din olarak takdim etmediğini vurgulayan Bozdağ, "Bunun şimdi yapılmasının bir cahillik olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki Alevi kardeşlerimiz bu toprakların, tarihimizin içinde yer alan, İslam'ın farklı bir yorumu olan kardeşlerimizdir. Hep beraberce, kardeşçe yaşadık. O nedenle bu tür açıklamaları bilgisizliğe yormak istiyorum" dedi.


ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…