Dünyanın en yoksulları kadınlar - 8 Mart Bildirisi

8 Mart 2012
Dünyanın en yoksulları  kadınlar - 8 Mart Bildirisi

Dünyada ücretsiz işlerin 3'te 2'sini kadınlar yapıyor. Kadın cinayetleri AKP iktidarında yüzde 1400 arttı.Türkiye'de her gün ortalama 1 kadın katlediliyor. Yalnızca 2011 yılında 232 kadın öldürüldü.


8 Mart Bildirisi

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın gelenekselleşen 8 Mart Kadınlar Günü Bildirisi'ni bu yıl, Büşra Ersanlı cezaevinden yazdı.

Yine, yeniden düşünüyoruz...

Doğuran kadın, emziren kadın, pişiren kadın, paylaştıran kadın, toplayan temizleyen kadın, hasta bakan, yaşlı bakan kadın, her şeyi zamanında yetiştiren kadın, onaran koruyan kadın, evdeki kayıtsız gizli emek üstüne tarlada da gizli emek veren kadın, fabrikada, okulda, iş yerinde düşük ücretle çalıştırılan kadın, biriktiren yine kadın ama

Karar veren erkek:

Hükümet- yüzde 90 erkek

Meclis- yüzde 86 erkek

Yerel yönetimler- yüzde 98 erkek

Yönetici bürokrat- yüzde 99 erkek

Sermayeyi elde tutan- yüzde 99 erkek

Savaş çıkartan erkek, ordu erkek- yüzde 100

Şiddete uğrayan kadın, taciz edilen kadın, tecavüze uğrayan kadın, öldürülen kadın... Bu saldırıların özel adları var: namus, töre, kıskançlık, aşk... Aslında hepsi aynı, hepsi güçten iktidardan uzak tutmaya çalışır kadını...

"İtaati kıranın belini kırmak", en azından aşağılarda bir yerde tutmak, sindirmek... Bunların hepsi de güç karşısında sindirme eylemleri. "Gözünü patlatırım", "kafanı kırarım", "saçını yolarım", "bacaklarını ayırırım", "burnunu kırarım". Bunlar burnundan kıl aldırmayanların eylemleri.

İstenen nedir?

* Kadın, kendini göstermesin!

* İktidar mücadelesi için savaş için erkek çocuk yetiştirsin!

* Zekâsını kamu alanında kullanmasın!

* Yaratıcılığını eve, süse ve " kadınsı" faaliyetlerin dışına taşırmasın!

* Muhalefet etmesin!

* Güce, yani erkeğe, onun yarattığı geleneğe, onun adaletine, tek başına yaptığı yasaya itaat etsin!

* Mesleğinde erkeği geçmesin!

* Yaptığı işte itibar kazanmasın, kazanacak olursa derhal itibarsızlaştırılsın!

* Ne yaparsa yapsın,  BİR ADIM GERİ DURSUN!

* Kadın erisin, tortu olsun! Erimeyenler cezasını bulsun. "Uslanmayan" cezaevine konsun!

* İktidar kavgalarının, sermayeden karin pazarlık rehineleri olsun!

Evde işte ayrımcılığa uğrayan tüm Türkiyeli kadınlar; dilini devlet, zekâsını babası, ağabeyi, amcası yasaklamış Kürt kadınları; dünyada her alanda hâl kenara itilmeye çalışılan tüm kadınların kız kardeşleri Türkiye' de doğup büyümüş kadınlar, bilinçlendiler.

20- 30 yıldır her geçen gün uzmanlaşan örgütleriyle toplantılara, konferanslara, derslere sokaklara çıkıyorlar, fabrikalarda tarlalarda çalışıyorlar. Siyasette yerlerini alıyorlar.

Biz kadınların düşmanı yok, tespiti var:

Cins baskısı, erkek iktidarları meşrulaştırmanın ilk ve en kuvvetli adımıdır. Çünkü en belirgin en yaygın fark cinsiyet farkıdır. En uzun yaşatılmış fark toplumsal cinsiyet farkıdır.

Başta insan hakları olmak üzere tüm hakların dışında tutulmaya çalışılan kadınlar, "İNSANOĞLU" kavramıyla yok sayılmıştır. Kadınlar, iktidar kavramının anlamını değiştirme mücadelesine çoktan başladılar. İktidar insani ortaklık olacak; diyaloga dayanan anti militarist tutum iktidar olacak; diyalog üstünlüğü ile hukukun üstünlüğü belirlenecek.

Karar ve yetki alanlarını erkeklerle yarı yarıya paylaşacağız. Biz barışa karar verdik. Savaşın haklısını da haksızını da kabul etmiyoruz. Diyaloga, yaşatmaya, paylaşmaya inanıyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Kadınlar Günü hepimize, tüm kadınlara ve bizi destekleyen herkese kutlu olsun! 

BİA Haber Merkezi08 Mart 2012, Perşembe


Kadınlar alanlarda

Türkiyeli kadınlar, bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü daha eşitlik, özgürlük, barış; şiddetsiz, sömürüsüz, insanca bir yaşam talepleriyle karşılıyor. Ülkenin her yerinde kadınlar, kapitalizme, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, ayrımcılığa, savaşa, erkek egemen iktidara, kadın cinayetlerine karşı bugün sokağa çıkıyor.

HER GÜN 1 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR!
»Kadın cinayetleri AKP iktidarında yüzde 1400 arttı.Türkiye'de her gün yaklasik 1 kadın, en yakınlarındaki erkekler tarafından katlediliyor. Yalnızca 2011 yılında 232 kadın öldürüldü.
»Boşanmak istemek, cinsel ilişkiyi reddetmek, beyaz tayt giymek, hatta tuzluğu uzatmamak...Kadınları katleden erkekler, bu "gerekçelerle" cezalarında indirim talep ediyor. Mahkemeler de tüm bunları haksız tahrik nedeni sayıp cezalarda indirime gidiyor.
»Devlet, şiddet mağduru kadınları korumuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, devlet, erkek şiddetinden kaçıp kendisine sığınan kadınların yüzde 73'ünü koru(ya)madı ve ölüme terk etti.
»Belediye yasasına göre, nüfusu 50 bini geçen her yerde, belediyeler şiddet mağduru kadınlar için sığınak açmak zorunda. Buna göre Türkiye'de en az 400 kadın sığınağının olması gerekiyordu. Ama yalnızca 79 sığınak var! Bu sığınaklar da kadınlara gerekli desteği sunabilecek yeterlilikte değil.
»Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın ve çocuk, erkeklerin cinsel şiddetine, taciz ve tecavüzüne maruz kalıyor. Kadın örgütlerinin verilerine göre, yalnızca 2011 yılında en az 610 kadın tacize maruz kaldı, 179 kadın tecavüze uğradı.

DÜNYANIN EN YOKSULLARI KADINLAR
»Neoliberal politikalar sonucu yoksulluk giderek artıyor, yoksulların büyük bölümünü de kadınlar oluşturuyor. Dünyada açlık çeken her 10 kişiden 7'si kadın. Kadınlar Türkiye'de de yoksulluğun en ağır biçimlerini yaşıyorlar.
»Kadınlar düşük ücretli, güvencesiz, esnek çalışmanın yaygın olduğu işlerde çalıştırılıyorlar. Kriz dönemlerinde ilk işten çıkarılanlar da yine kadın işçi ve emekçiler oluyor.
»Türkiye'de kadınların yalnızca yüzde 29'u işgücüne katılıyor. Kadınlar çocuk sahibi olduklarında çoğunlukla işi bırakmak zorunda kalıyorlar.
»Pek çok işkolunda kadınlar, kendileriyle aynı işleri yapan erkeklerden yüzde 20-30 oranında daha az ücret alıyorlar. Örneğin tarımda çalışan kadınların gelirleri, tarımda çalışan erkeklerin gelirinin yüzde 8'ine denk geliyor.

KADINLAR EVLERE HAPSEDİLİYOR
»Toplumdaki geleneksel "kadınlık" rolleri, cinsiyetçi işbölümü, kadınları ev ve bakım işlerine mahkûm ediyor. "Ev kadınlığı", kadınların asli görevi olarak görülüyor. Bu egemen anlayış, kadınları evlere hapsediyor.
»Dünyada ücretsiz işlerin 3'te 2'sini kadınlar yapıyor. Kadınlar, ev işleri ile çocuk-hasta-yaşlı bakımı için yoğun emek harcıyor. Ancak bu emek yok sayılıyor, görünmüyor. Ev dışında çalışan kadınlar da "ev kadınlığı" görevinden kurtulamıyorlar. Hem evde hem işte çalışıp çifte mesai yapıyorlar.
»Asıl sorumluluğunun "ev kadınlığı" olduğuna inandırılmış kadınlar, çalışma yaşamında da sömürülmeye daha açık hale geliyor. Eve para getirmek erkeklerin sorumluluğu olarak görüldüğünden, ev dışında çalışan kadınların harcadığı emeğe "ev bütçesine katkı" gözüyle bakılıyor. Kadınların çalışıp çalışmama kararı dahi kendisine bırakılmıyor.

KADIN DÜŞMANI AKP!
»AKP hükümeti, çıkarılmasına ön ayak olduğu hiçbir yasada, kadınların eşitsizlikten kaynaklanan bu durumunu dikkate almıyor. Aksine, kadınların ucuz ya da bedava işgücü olarak daha fazla sömürülmesine yol açan düzenlemeler peşinde koşuyor. Meclis'e gelen, 4+4+4 olarak bilinen eğitim düzenlemesi de yine bu amacı taşıdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.
»Çıkarılan yasalarda kadınlarla erkekler arasında fiili eşitlik varmış farz ediliyor. Örneğin kadınlar, hem evde hem de dışarıda çalıştıkları için çifte mesai yaptıklarını, bu nedenle erken emeklilik hakkı istediklerini söylüyorlar; ancak bu talepleri karşılık görmüyor.
»Eve hapsedilen, güvencesiz çalışan kadınlar sosyal güvenlik sisteminin dışında bırakılıyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, zaten bu hizmetlere ulaşmakta zorluk çeken kadınları daha da zor durumda bırakıyor.
»Başbakan Erdoğan'ın ve diğer hükümet yetkililerinin kadın-erkek eşitliğine inanmadıkları ya da kadını birey olarak değil ailenin parçası olarak gördükleri yönündeki  cinsiyetçi söylemleri, eşitsizliğinin derinleşmesine, erkek şiddetinin artmasına hizmet ediyor.

KARAR MEKANİZMALARINDA YOKLAR
»Türkiye nüfusunun yarısı kadın, ama bu ülkeyi hep erkekler yönetiyor. Meclis'te bulunan 550 milletvekilinin yalnızca 78'i kadın. Buna göre TBMM'de kadınların temsil oranı yüzde 14.
»Dünyada çok sayıda ülke parlamentoda eşit temsilin sağlanması için kadınlara yönelik pozitif ayrımcı tedbirlere başvuruyor. Türkiye'de ise  pozitif ayrımcılık yalnızca kağıt üstünde var, uygulamaya geçirilmiyor.
»Kadınlar yerel yönetimlerde de yoklar. Yerel yönetimlerde kadın temsil oranı binde 9. 2877 erkek belediye başkanına karşılık yalnızca 26 kadın belediye başkanı var. Yalnızca iki il belediyesinin başında kadınlar var.

BARIŞ İÇİN ISRAR EDİYORLAR
»Kadınların 2012 8 Mart'ındaki talepleri
nin başında yine "barış" geliyor. AKP hükümetinin şiddeti ve imhayı esas alan politikaları, Kürt halkına yönelik askeri ve siyasi operasyonlar, barış umutlarının körelmesine yol açıyor. Savaşın en ağır bedellerini ise yine kadınlar ödüyor. Savaşı körükleyen tüm politika ve söylemler, kadınlara cinsel şiddet, işkence, tutuklamalar, cezaevi kapıları, evlat acısı olarak geri dönüyor.

»BDP'de siyaset yapan kadınlar, sendikacı kadınlar, öğretim üyeleri, gazeteciler, birbiri ardına yapılan operasyonlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemen her gün yeni bir operasyon haberi geliyor. Kürt halkının oylarıyla seçilen, şu an cezaevinde bulunan BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, 20 Şubat'tan bu yana açlık grevinde.

»Kadınlar, yaşadıkları tüm acılara karşın egemen savaş diline karşın barışı savunmayı, "Barış için ısrar ediyoruz" diyerek taleplerini dile getirmeyi sürdürüyor.

Birgun


 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…