Galata Köprüsü üzerinde nükleer karşıtı insan zinciri: 'Fukişima'nın etkilerini hepimiz göreceğiz'

11 Mart 2013
Galata Köprüsü üzerinde nükleer karşıtı insan zinciri: 'Fukişima'nın etkilerini hepimiz göreceğiz'

'Galata'daki balıkçılar radyasyonlu balık avlayacaklar' --İstanbul Nükleer Karşıtı Platfotm, Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santralinde yaşanan nükleer felaketin 2. yıldönümünde Galata Köprüsü'nde biraraya geldi.

Ellerindeki " Yaşasın Hayat " yazılı dövizlerle köprüye gelen platform üyeleri "Nükleere Hayır, Yaşasın Hayat " sloganı attı. "Nükleere Hayır" yazılı uzun bir bez afişi taşıyan platform üyeleri Karaköy'den Eminönü'ne yürüdü. Yürüyüşün ardından platform üyeleri elele tutuşarak köprü üzerinde insan zinciri oluşturdu. "

FUKİŞİMA'NIN ETKİLERİNİ HEPİMİZ GÖRECEĞİZ

Nükleer Karşıtı Platform adına basın açıklamasını Özgür Gürbüz yaptı. Gürbüz, "Japonya'nın Fukuşima Nükleer santralinde dünyanın en büyük ikinci büyük nükleer santral kazası yaşandı. 160 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bugün bile toprakta, havada, suda radyasyona rastlanıyor. Santralde çalışan 300'ten fazla kişi yüksek seviyede radyasyona maruz kaldı. Bunların 6'sının durumu kritik. Bölgedeki kelebeklerde görülen mutasyon ileriki yıllarda taşınacak sağlık sorunlarına örnek teşkil ediyor. Fukuşima eyaletinde açıklanan sağlık taramasının sonuçlarına göre 95 bin çocuğun yüzde 44'ünde tiroid anormallikleri görüldü. Radyasyonun etkisinin 4 ya da 5 yıl sonra daha fazla görüleceği söyleniyor. İleride Fukuşima'nın sağlığa olan etkilerini hepimiz göreceğiz " dedi.

'BU KÖPRÜDE BALIK AVLAYANLAR RADYASYONLU BALIK AVLAYACAK'

Gürbüz, " Mersin'de yapılacak nükleer santralden çıkacak nükleer atıkların Rusya'ya gönderileceği söyleniyor. Eğer bu gerçekleşirse İstanbul Boğazından geçecek gemilerde nükleer atıklar taşınmaya başlanacak. Petrol ve doğalgazla yeterince tehlike altında olan boğazlar bir de nükleer atık riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu köprüde balık avlayan balıkçılar radyasyonlu balık avlayacaklar. Marmara denizinde balık tutulmayacak ve denize girilmeyecek " dedi. "

NÜKLEER ENERJİ MACERASINDAN VAZGEÇİLSİN

Platform üyesi Fidan Üredi ise, "Fukuşima'dan sonra Almanya, İsviçre, İtalya gibi birçok ülke nükleer enerjiden vazgeçti. Türkiye'de ise, ' Davulun sesi uzaktan hoş gelir ' misali Adalet ve Kalkınma Partisi bu ölümcül elektrik üretim biçiminde ısrar ediyor. Hükümetin nükleer tehlikeyi hiç ciddiye almadığı ortada. Nükleer karşıtı platform olarak kendilerini bir kez daha uyarıyoruz. Elektrik üretiminde doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarına öncelik verilmesini ve enerjinin verimli kullanılmasını istiyoruz. Türkiye'de binlerce insanın ölümüne yol açacak ekosistemde onarılmaz hasarlara neden olacak, başta turizm olmak üzere Türkiye ekonomisine darbe vuracak nükler enerji macerasından bir an önce vazgeçilsin diyoruz " şeklinde konuştu.


ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…