Mağduriyet soslu bir masal: Nafaka

Gamze Şimşek

18 Ekim 2018
Mağduriyet soslu bir masal: Nafaka

Siz bugün nafaka konusunda mağduriyetleri gidermek adına düzenleme yapacağız derseniz. O zaman hangi mağduriyet diye sormamız gerekir. Bu kadınlar neden boşanıyorlar bir kere ona bakmak lazım.

Bir Varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber iken develer tellal iken, çok uzak diyarlarda güzeller güzeli bir genç kız ile şövalyelere taş çıkartacak kadar cesur ve bir o kadar kuvvetli bir genç adam birbirlerine âşık olmuşlar… Aşkları için karşılarına almadıkları kalmamış, türlü türlü mücadeleler sonunda da onlar ermiş tahtına, biz çıkalım…

Kestik… Gel şimdi günümüze bizim yakışıklı gencimiz gözünden bile sakındığı karısının dışarıda çalışmasını hiç istememiş. Sen demiş, evlatlarımızı doğur onları büyüt, ben dışarıda çalışırım. Genç ve güzel kadın mutlu olmuş bundan. Nasıl da koruyor beni kocam, ah benim vefakâr kocam diye, evin içinde kelebek misali oradan oraya uçuşmuş. Diğer taraftan iç sesi fısıldamış kulağına, farkında değil misin, belki bir gün sen de çalışmak istersin... hem dünyanın bin bir türlü hali var. Kendi ayaklarının üzerinde durman gerekirse bir gün... ya da hiçbir neden olmasa dahi… ya sadece çalışmak istersen? Bizimkinin kafası biraz karışmış ama o gene de pır pır kelebek halinde dolanmayı seçmiş.

İnsanlık tarihi çok uzun bir yolculuk ve bu yolculuğun fenerleri de kitaplar. Şimdi her yeri tıklım tıklım kitaplarla dolu bir kütüphaneye girdiğimi imgeleyerek tozlu raflardan gayet bilinçli olarak bir seçim yapıyor ve altını çizerek okuyorum.

“Kadın-erkek arasında, daha önceki toplumsal durumlardan bize miras kalmış bulunan eşitsizlik, hiçbir zaman, kadının iktisadi baskı altında oluşunun nedeni değil, sonucudur. Çocuklarıyla birlikte birçok evli çifti kapsayan eski komünal ev ekonomisinde, kadınlara bırakılan ev yönetimi, tıpkı erkekler tarafından yiyecek sağlanması gibi, toplumsal zorunluluk taşıyan bir kamu işiydi. Ataerkil aile, ve ondan da çok tek-eşli olan bireysel aileyle birlikte, her şey değişti. Ev yönetimi, kamusal niteliğini yitirdi. Bu iş artık toplumu ilgilendirmiyor: bir özel hizmet haline geldi; toplumsal Üretime katılmaktan uzaklaştırılan kadın, bir baş hizmetçi oldu” (Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin temeli)

İşte şimdilerde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan nafaka konusunun tek kelimeyle özeti, yüzyıllar önce ailenin ve özel mülkiyetin kökeni adlı kitaptan alıntılanan eşitsizlik kelimesinde saklıdır aslına bakılırsa.

Türkiye gibi az gelişmiş ve toplumsal anlamda mahalle baskısının özellikle de kadınlar üzerinde oldukça yoğun hissedildiği ülkelerde kaç tane kadın sırf özgürleşebilmek ve bunun yanı sıra nafaka da alabilmek için boşanmayı göze alabilir?

 Ülkede kadınların hakları sistematik olarak törpülenirken, sırf boşanma oranlarındaki artışın önüne geçebilmek, daha da açıkça kadını toplumsal anlamda kocasına mahkûm kılabilmek adına yapılan çalışmadan başka bir şey değildir bu. Aksi halde; sözde mağduriyetleri önlemek adına 10 Ekim tarihinde yapılan Çalıştay’da program içeriğinde olmamasına rağmen boşanmalarda arabuluculuk kavramı gündeme getirilip fiziksel şiddet dışında sosyal, psikolojik ve ekonomik şiddeti de içerdiği için arabuluculuk kavramını kabul etmeyen İstanbul sözleşmesi gündem edilmezdi.

Kanun maddesi çok açık; Medeni Kanun’un 175’inci maddesinde yer alan “boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği” yer alıyor. Burada cinsiyetten bahsedilmiyor. Fakat ülkede kadın istihdam oranı %29, bu oran erkekte ise % 65,8. Bu durumun genel bir sonucu olarak da yoksulluk nafakası en çok kadınlara bağlanıyor, ayrıca kadın çalışarak bir gelir elde ederse karşı taraf nafakanın iptali için dava açabiliyor. Kaldı ki, nafaka miktarı, nafakayı verecek kişinin maddi durumuna göre belirlenmekle birlikte ülkede aylık nafaka ortalaması 300-400 tL civarında. Ve bununla birlikte bağlanan nafakaların zamanında ödenmemesi ya da ödenecek nafaka miktarını göz önüne alarak erkeklerin üzerlerine kayıtlı malları başkalarına devretmeleri ya da gelirlerini asgari ücret üzerinden göstermeleri ise ayrıca üzerinde durulması gereken çok önemli bir sorun.

Siz bugün nafaka konusunda mağduriyetleri gidermek adına düzenleme yapacağız derseniz,  o zaman hangi mağduriyet diye sormamız gerekir. Bu kadınlar neden boşanıyorlar bir kere ona bakmak lazım.

2017 TÜİK verilerine göre kadınların boşanmalarında en önemli üç neden; % 42,6 ile evin geçiminin sağlanmaması, % 36  ile dayak kötü muamele, % 23 ile içki olarak belirlenmiştir.

Bu kadınlar aç, kimse bunu sormuyor... bu kadınlar dayak yiyor, işkenceye uğruyor... bu kadınlar katlediliyorlar. 2017 yılı öldürülen kadın sayısı 409, 2018 Eylül sonu itibariyle bu sayı 329. Sene sonunda kim bilir kaç olacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yargıtay üyelerinin katılımıyla süresiz nafakanın kaldırılması için 2 Ekim tarihinde yapılan sempozyumda öne çıkan iki konudan birisi kusur, diğeri ise süre idi. Yoksulluk nafakasını hak edebilmesi için eşin az kusurlu olması gerekiyor fakat eşit kusurlu olunca da nafaka bağlanabiliyor.

Diğer husus ise nafakanın süresiz olması yani 1 gün evli kalınsa dahi ömür boyu eşe nafaka ödenmesi.

Şimdi bu konuları tek tek inceleyelim. Kusur bulma konusunda mahkemelerimizin performansı konusunda hiç birimizin şüphesi olmadığı bir gerçek, neden derseniz? Yemeğin tuzu azdı, dekoltesi fazlaydı, çocuklara zaman ayırmıyordu vd.

Süre konusuna gelince en büyük dayanakları 1 gün evli kalınsa dahi nafakanın süresiz olarak verilmeye devam edilmesi. İstisnai durumlar elbet olabilir. Fakat evlilik sonundaki mağduriyetleri ortadan kaldırabilmek için öncelikle kadın ve erkeklerin toplumsal anlamda koşullarının eşitlenmesi gerekir. Dünya Ekonomik Forumu 140 ülke üzerinde yaptığı toplumsal cinsiyet araştırmasına göre ülkemizde cinsiyet eşitliği için 2016 yılında 83 yıl geçmesi gerekirken, 2017 yılındaki araştırmaya göre artık 83değil 100 yıl geçmesi gerekecek ve Türkiye cinsiyet eşitsizliği uçurumunda 140 ülke arasında 131’inci sırada. Peki, nasıl olacak?

Bir tarafın mağduriyetini ortadan kaldırmaya çalışırken çok büyük bir kesimi mağdur etmek çözüm müdür? Şayet erkeklerin mağduriyetini önlemekse amaç o halde yıllarca evli kalmış ve evlilik sonucu bir geçim kaynağı olmayan kadınlara sosyal devlet olmanın gerektirdiği şekilde davranmak ve ekonomik geçim sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerekmez mi?

Ve En önemlisi kadınların karşı karşıya geldiği sorunlar tüm çıplaklığıyla ortadayken, hepsi bitti ve en önemli konumuz erkeklerin onlara öde(me)dikleri üç kuruşluk nafaka mı?

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetlemekle sorumlu uzmanlar çalışma grubunun, Türkiye ile ilgili hazırladığı raporuna göre Türkiye’de kadınların % 25’ i 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Kırsal kesimlerde ise bu oran % 32. Yine bu rapora göre Türk Kadınlarının % 27’si hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kalıyorlar.

Şimdi çok basit bir matematik işlemi yapalım. Elde var bir, kadınların eğitim hakları engelleniyor… 6 yaş üzeri nüfus içerisinde 2,5 milyon kişi okuryazar değil ve bunların % 85’ i kadın. Koy üzerine kadınların zorla evlendirilmelerini elde var iki… Üzerine kadın istihdam oranlarındaki eşitsizliği ekle, elde var üç... Sonra çalışmak istediklerinde devlet tarafından yeterli oranda sağlanmayan kreş vd. eksikleri düşün, etti eldeki veri dört… Bir de bunun üzerine evde eşinden fiziksel ve psikolojik anlamda gördüğü şiddeti ekle, üzerine biraz da mahalle baskısı sosu gezdir. Ve bu kadınların en çok da kendilerine yeni bir yaşam kurup hayatlarını kendi başlarına devam ettirmek istediklerinde devlet korumasında dahi katledildiklerini ekle…

Siz toplayabildiniz mi?

 Ben bu matematik hesabında sınıfta kaldım

Anlaşılan o ki;  bu masalın sonunda mutluluk yok arkadaş…

 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Kafeslere sığmayan bedenler
  Dürüst olalım, bir gün zayıflarım diye sakladığın o elbisenin içine on yıldır giremiyorsan, ne olur biraz gerçekçi ol ve içine girebileceğin başka bir elbise al da, ruhun da, gardırobunda ferahlasın.…
 2. Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
  Dün Sırbistan, Japonya, bugün Rusya ya da yarın herhangi başka bir yer. Ülkeler değişir ama asla değişmeyense eril zihniyetin savaş meydanlarındaki tezahürüdür. Bir bakmışsınız bugün kurban gibi görünen bir ulus,…
 3. Eril Aktörlerin Yitik Kurbanları
  Kadınları namus, ahlak ve sadakat kemerleriyle eve bağlayan Nazilerin erkeklerinin lugatlarında sadakat, sadece birer propaganda aracıymış tabi ki. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin liderlerinden Heinrich Himmler’in sekreteri Hedwig Potthast ile…
 4. Dünya emekçi kadınlar gününde elleri düşünmek
  Hey sen, oradaki… Ne yapıyorsun ellerinle? Tıkış pıkış bindirildikleri arabada Corona önlemlerine uyulmayıp, maske takılmamasına itiraz ettiği ve bu olayı görüntülemeye çalıştığı için gözünün kör olmasına neden olduğun 60 yasındaki…
 5. Metaverse dünyasında kadınlar ve taciz.
  Gece dışarı çıkma, kalabalıklara karışma, onu bunu giyme derken şimdi de sanal âlemde kimliğini gizle. Peki, ama neden? Kadınlar bin yıllardan beri kendilerine reva görülen sessizlik ve toplumun dışında tutulmayla…
 6. Sen Ne Çektin Be Havva
  Sen ne çektin be Havva… Canın çekti bir elma yedin. Sonra Âdem’e de ikram ettin. Âdem de hayır demeyip yedi. Üstüne kovuldun cennetten ama ikramiye sana kaldı, o gün bir…
 7. Başarılı kadınların enselerinde vızıldayan erkekler
  Tamer Karadağlı Türkiyeli izleyiciler tarafından kültürel kodlarımızın bir tezahürü olan taş fırın erkeği tiplemesi ile akıllarda kalmış bir sanatçıdır.  Yaşanan böylesi bir olayda,  taş fırın erkek kimliğinden soyunup sanatçı kimliğine…
 8. Özgürlüğe Pedallayın Kadınlar!
  Sufrajetlerin önemli ismi Susan Anthony: “Bisikleti yönetmeyi başaran bir kadın, hayatı da yönetmeyi başaracaktır” sözü ile kadınların bisiklet mücadelelerine verdiği destek ile güç katmış ve  “Dünyadaki kadınların eşit haklara ulaşması…
 9. Kadın Katillerini Yetiştiren Kim?
  Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, kadın katillerinin korunduğu, kadınların yaşam haklarını savunmak için kuş misali çırpındıkları bir ülkede yukarıdaki sözleri söyleyenin bir kadın olmamasını çok isterdim ama gene…
 10. Kadınların Sahnesi Yeni Başlıyor
  Son zamanlarda tüm dünya kadınlarını da içine alarak belki, ama en çok da kendi ülkemin kadınlarını düşününce görüyorum ki, hep kanlı oyunların başrolünü oynamak biz kadınlara düşüyor. Ve maalesef ki,…
 11. Makbul Analık Sorgusu
  Makbul Analık Sorgusu
  9 Şubat 2021
  Aile yapısının sağlamlığının göstergesi, AKP hükümetinin 2012-2019 yılları arasında %1400 artış göstermiş olan kadın cinayetleri midir? Evlenme oranları azalırken, boşanma sayılarının her geçen gün hızla artış göstermesi midir? Yoksa, aile…
 12. Bir Sonra Katledilecek Kadın Ya Sen İsen?
  Evet, bir sonrakinin sen olma olasılığı çok yüksek, senin olası katilinin de bir kravat, iki pişmanlıkla davasının en kısa sürede kapanması da çok olası. Velev ki, katledilen sen olmasan dahi,…
 13. Taciziniz Batsın
  Taciziniz Batsın
  12 Aralık 2020
  Kadınlar katlediliyor, “acaba ne yaptı da adam onu öldürdü?” diyorlar, kadınlar taciz ediliyorlar, tacizcileri“e sen de böyle elbise giymeseydin“ diyor, kadınlar tacizcilerini açıklıyor. Tacizciler çıkıp özür diliyor, ''e adam özür…
 14. Melek Kobra, Tiyatronun Unutulmuş Kadınlarından
  Eril sistemin eril tarih yazını pek sevmez, yaşadığı dönemde bin bir türlü zorluğa rağmen başarı göstererek tarihe adını yazdırmış kadınları gelecek nesillerle buluşturmayı. İşte Melek de onlardan biri. Hayatının bir…
 15. Bazı Kelebekler Ölümsüzdür; Mirabel Kardeşler
  1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda Mirabel Kardeşlerin katledildiği gün olan 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilir. Mirabel kardeşlerin hikâyesi çok kişi tarafından biliniyordur…
 16. Tarla Kuşu
  Tarla Kuşu
  22 Kasım 2020
  Bazıları için bu kadar zor olmasa keşke hayat. Yakılarak, satırlanarak, betona gömülerek, makasla boğazı delinerek, pompalı tüfekle, bıçakla ve bilumum aletlerle katledilerek yaşamları ellerinden alınan ve bugün sadece kadın cinayetleri…
 17. Madımak ve insanlığı yakan zihniyet
  Kurduğunuz sistemlere yakıt olması adına yaktığınız ateşlerle katlettiğiniz canların yaşanmamışlıklarında nefes aldığınız her an, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasıdır. Yanık et kokusu burnunuzdan hiç eksik olmasın, lakin yanan insan tarafınızdır...…
 18. Kadınlar ve bekçiler
  Kadınlar ve bekçiler
  7 Haziran 2020
  Tüm toplumu tehdit eden bu oluşum, bilhassa kadınlar açısından çok tehlikeli sonuçlara varabilecek bir kurum haline gelecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen hiçbir uygulama kadınların yararına olmayacaktır. Kentlerin cinsiyetleri vardır ve…
 19. Kesişen Hayatlarımız
  Kesişen Hayatlarımız
  5 Haziran 2020
  Bugünden geçmişe bakınca ne denli acıyor içim bir kadın olarak; Antik Yunan’da vatandaş sayılmayan kadınlar, Roma’da kuluçka makinasından başka işlevi olmayan, yasal işlemleri için vasi tayin edilen kadınlar. Ortaçağ’da  acımasızca…
 20. Zordur ülkemde işçi kadın olmak
  Siz hiç yangından kurtulmak için 8. Kattan atlayan  kadınların yere çarpan  bedenlerinin sesini duydunuz mu? Siz hiç parmağınızı kaptırmamak için makineden elinizi çektiğinizde ücret kesintisine uğradınız mı? Siz hiç, kibrit…
 21. Covid-19 bahanesiyle ötekileştirilen kadınlar
  Hangi birini konuşalım, evde şiddete maruz kalınca darp raporu almak için  “ya virüs bulaşırsa” korkusuyla doktora gidemeyen kadınları mı, yoksa  annesine şiddet uygulayan babasını, ”ya virüs bulaşırsa” korkusuyla  vicdanen şikayet…
 22. 8 Mart’ın Ardından: Tarih Yazıp Figüran Olmayan Kadınlar
  Birleşik Metal İş Sendikası Kadın Komisyonu'nun 8 Mart feminist gece yürüyüşünün hükümet yetkilileri tarafından engellenmesinin hemen ardından tutum belgesinin açıklaması ve sendika kadın komisyonunun “kadın dayanışması yaşatır, yanınızdayız” pankartı, kadın…
 23. 'Yeter Artık, Kapat Çeneni'
  Kapatıyor gözlerimi ve tüm dünya kadınlarını düşünüyorum.. Sayılar uçuşuyor zihnimde, 407, 440, 474… Cansız bedenleri ile gazetelere manşet olan, kâh sokak ortasında satırla doğranan, kâh saatlerce işkence görüp, vücudu parçalara ayrılan,…
 24. Şiddetin Gölgesinde Dans eden Kadınlar
  Bugün sistemin kapısına gidip “ beni kurtarın” diye yalvaran Ayşe Tuba Arslan, tam 23 kez şikayet dilekçesi veriyorsa bu sisteme ve akabinde sokak ortasında satırla doğranarak öldürülüyorsa sistem çoktan erozyona…
 25. Kadınlar: Ateş hattında Varolmak..
  25 Kasım’da Taksim Meydanında Olmak Neden Bu Kadar Önemli?-- Eril sistem gerek medya, gerek kolluk kuvvetleri, gerek eğitim sistemi ve gerekse üzerinde istediği gibi oynadığı yasalarıyla ülkedeki tüm kadınlara topyekûn savaş…
 26. Tüm çocuklar için biraz umut ve Rabia Naz için de Adalet.
  Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıydı. 23 Nisan, neşe doluyor insan diye başlamak isterdim ama sokaklarda ayakkabı boyayan küçücük çocukların boyalı elleri geliyor aklıma, okul sıralarında olmaları gerekirken…
 27. Diren Sanat, Mutlu Yıllar Türkiye…
  Bu ülkede heykellere tecavüz girişiminde bulunuluyor mesela. Şaka değil bu. Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline saldırıda bulunup tecavüz etmeye kalkmadılar mı? Hatırlarsınız, Bursa Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kitap Okuyan Kız Heykeli “kızları…
 28. Karma eğitim karmaşası
  Karma eğitim karmaşası
  15 Eylül 2018
  Bazı vatandaşların tercihlerine saygılı olmak adına karma eğitime alternatif olarak Haremlik- Selamlık uygulaması ile eğitimde tercihleri çoğaltıyoruz demenin, kadına şiddeti önlemek adına onları pembe otobüslere tıkmayı bir seçenek olarak sunmaktan…
 29. Adnan hoca basın özgürlüğüne bir darbe daha indirmenin kılıfı oldu
  Hükümet televizyon kanalları üzerinde kurduğu kuşatmayı internet üzerinden yapılacak olan yayınlara da uygulayacak. Halkın muhalif yayınlara ulaşması engellenecek. Bir zamanlar Altın Nesil yetiştirme çabaları vardı, şimdi de Bilal Erdoğan’ın deyimiyle ‘Erdoğan…
 30. 'Eyy' ve 'Ulan', kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar
  Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarın artışında “Eyy” ve “Ulan”la başlayan cümlelerin yarattığı iklimin bir ilintisi olabilir mi? Her güne aklımızın sınırlarını zorlayan yeni bir haberle uyanıyoruz. Yürek kaldırmıyor artık. İki…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…