AKP Faşizmi, ant-faşist cephe, HDP, BHH ve CHP

Mehmet Özgen

5 Ocak 2015
AKP Faşizmi, ant-faşist cephe, HDP, BHH ve CHP

AKP FAŞİZMİ: Sermayenin en saldırgan kesiminin iktidarı --AKP’nin 'Kristal Gecesi'--AKP ırkçılığı: 'Farkçı-Irkçılık'--‘’Üst-akıl’’-‘’Taşeron akıl'' ve 'millet aklı'  --AKP’nin çözüm süreci, Sunni İslam federasyonuna tabidir..

Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana yeni bir sürecin köşe taşlarını döşüyor. En önemli hamlesini 1923 Cumhuriyeti’yle bağlarını kopardığını simgesel şekilde Çankaya’yı reddedip 1150 odalı sarayına taşınarak gösterdi. Selçuklu-Osmanlı tarzından esinlenen mimarisi, modern teknoloji donanımlı akıllı binaları, büyük toplantı salonları, hitabet meydanları ile Ak Sarayın. israfın uç bir örneği olmasının ötesinde başka bir anlamı var.

Tıpkı Roma imparatorluğundan esinlenen, Romalıları arı ırk kabul edip ‘ecdadı’ sayan onların stillerini örnek alarak neoklasik yapıların yapılmasını teşvik eden Adolf Hitler gibi, Erdoğan da Osmanlı imparatorluğuna hayranlığını - Osmanlıcayı zorunlu ders haline getirerek de- ortaya koyuyor. Nazi Almanyası gibi, Yeni Türkiye de ideolojisinin ruhuna uygun totaliter ve anıtsal yapılar inşa etmeyi ‘’itibar’’ kaynağı sayıyor..

Alman Der Spiegel dergisi Ak Saray’a ilişkin haberinde “Binada gizli kaçış tünelleri, dinlenmesi mümkün olmayan odalar, nükleer ve kimyasal saldırılara karşı güvenli sığınak olduğunu” yazmıştı; yalanlanmadı..

Neden 1150 oda sorusunu yanıtlayan Erdoğan ‘’O ofisler yeni teşkilat şemamızla personelimizin çalışabilecekleri, hizmet üretebilecekleri mekanlar olarak kullanılacak" diyerek başkanlık sistemini fiilen kurmakta olduklarını ima etti. Siyasi danışmanı eski ulaştırma bakanı Binali Yıldırım, ‘Şu anda fiilen yarı başkanlık sistemi var’ diyerek bu süreci teyit etti.

Yeni teşkilat şeması devletin yeniden örgütlenmesi demek.. Şimdiden, başbakanlığı işlevsiz kılan, iç güvenlik, dışişleri, savunma, yatırımlar ve enerji gibi temel konular için başkanlıklar oluşturuldu..

Belli ki, devleti tek bir şefin sultası altına almanın yanısıra, iç savaşı hesap eden, onun korkusuyla yapılan bir planlama var ortada..Aksaray bir faşist devlet merkezi olarak inşa edildiği kadar, aynı zamanda bir korkunun da abidesidir.

AKP FAŞİZMİ: SERMAYENİN EN SALDIRGAN KESİMİNİN İKTİDARI

Tarihteki faşist rejimler, verili toplumsal yapılara, o toplumların tarih ve kültürlerine bağlı olarak, gelişme özellikleri ve ideolojik biçimlenişleri (faşizm, nazizim, falanjizm) bakımından farklılık gösterirler. Ama bunların ortak yanı karşı-devrim olarak gerçekleşmeleridir.

İtalya ve Almanya’da devrimlerin yenilgisi ile, İspanya’da cumhuriyetçi halk cephesi iktidarının Hitler ve Mussolini’nin desteklediği Falanjistlere karşı iç savaşı kaybetmesinin ardından faşist rejimler gelip yerleşti.

Işçi sınıfı ve emekçileri dizginsiz bir sömürüye tabi kılmak için, işçi ve işvereni bir araya getiren ve böylece sınıf çatışmasını zorla bastırmanın aracı olan korporatist devlet. işletmedeki işçileri şirketin çıkarlarıyla bütünleştiren dikey (hiyerarşik) sendikacılık, faşist rejimlerin diğer önemli özelliği.

Türkiye’de ise, 12 Eylül öncesi devrimin imkanları varken bu imkanı gerçekleştirme iradesinin yokluğu nedeniyle faşist darbeye yenildik. Devrim tehlikesini bertaraf eden12 Eylül rejiminin kurduğu sistem devam ediyor.. Darbeciler, bu sistemle sivil faşizmin yolunu döşedi.. Darbenin yaratığı kurumlarla birlikte, dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde olmayan yüzde-on seçim barajı bu yolun en belirleyici güvencesini oluşturdu..

Faşist rejimlerin bir başka temel özelliği sermayenin en saldırgan kesiminin iktidarı olarak gündeme gelmesidir.. Ya da 12 Eylül’ün diğer bir başat nedeni olan, işbirlikçi büyük sermayenin, emperyalist sistemin isterlerine tabi olarak, yeni bir sermaye birikim stratejisine gereksinim duyması ve bunun için de, emekçi sınıfların örgütlü gücünü ve direnişini açık zorla tasfiye edilmesi ihtiyacıdır. 24 Ocak Kararları ancak 12 Eylül askeri faşizmiyle hayata geçirilebilmiştir.. Brezilya (1964), Şili (1973), Arjantin (1976) askeri faşist darbeleri aynı kategoridendir. Hepsi uluslararası sermayenin dayattığı neo-liberal politikaların açık zorla uygulanmasına dayanır.

AKP iktidarı Anadolu sermayesi (veya yeşil ya da islami sermaye) diye adlandırılan ticaret sermayesinin ekonominin bütün alanlarında hakimiyet mücadelesine dayanıyor.. Bu sermaye, kendi rakiplerini rekabetle değil, devlet mekanizması ile tasfiye ediyor. Bugüne kadar sermayenin el değiştirmesi TMSF ve BDDK yoluya gerçekleşti. Cem Uzan, Halis Toprak, Mehmet Emin Karamehmet, Dinç Bilgin, Aydın Doğan gibi işadamlarının mallarına TMSF ve BDDK yoluyla el koyuldu. İhaleye çıkartılan firmaları hep Erdoğan'ın damatları, çocukları ya da yandaşı ya da İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı, hemşehrisi, veyahut eşi ve kendisinin akrabalık bağı olduğu iş adamcıkları aldı. Ceplerinde para olmayan bu adamlara devlet bankalarından halkın parası kredi olarak aktarıldı. Firmalar bir bir Erdoğan'ın yakın avanesine ihale yoluyla verildi.

Çarpıcı bir örnek verelim.. 18 Mayıs 2013’te Mehmet Emin Karamehmet'in patronu olduğu Çukurova holdingin 440 milyon dolar borcundan kalan 75 milyonun ödenmemesi nedeniyle, TMSF tarafından Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC şirketlerine el konuldu. 950 milyon lira değer biçilen ve otomotiv sektöründe dünyanın 4'üncü büyük üreticisi BMC, 751 milyon TL’ye Emine Erdoğan’ın kuzeni Etem Sancak’a satıldı. Sancak, Skyturk360 ve Akşam gazetesini de satın alan kişiydi..

TMSF’nin, sermayenin el değiştirmesinde hukuk dışı zorun bir aracı olarak rol oynadığını gösteren başka bir örnek.. TMSF, bankacılık krizinde el koyduğu Erol Aksoy’un Boğazköy’deki-bugünkü değeri 100 milyon TL olan- 55 bin metrekarelik arsasına 2008’de 37 milyon 72 bin lira değer biçiyor. 2011’de 27 milyon TL düşürüp 10 milyon 789 bin TL.ye BİM’e satıyor. Aksoy ihalenin iptali davası   açıyor ve kazanıyor. Ama TMSF’den “Kamuya olan güven zedelenir” denilerek, mahkeme iptal kararında Arsanın değerini düşürmek kamuyu zarara sokar’ demesine ragmen “Mahkeme kararını uygulamayacağız” cevabını alıyor. (1) Kısacası arsa, değerinin onda-bir fiyatına, neredeyse bedavaya, İslamcı BİM’e verilmiş oluyor..

Kamu kuruluşlarının özelleştirmelerle yine aynı çevrelere, kısmen Arap sermayesi ortaklıklarıyla peşkeş çekilmesi ise ayrı bir başlık konusudur..

Cumhuriyet tarihinde, 1942 yılında Varlık Vergisi Kanunu ile gerçekleştirilen transferden sonra en büyük servet ve sermaye transferidir bu. Resmi gerekçesi, "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak dile getirilen bu kanunu, faşist Şukrü Saraçoğlu hükümeti Ermenilere, Yahudilere ve Rumlara uygulamıştı. Gayri resmi açıklamasında ise şöyle diyordu: ‘’Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz." (2)

Şimdi aynı şeyi bu kez sermayeyi ‘İslamileştirmek’ adına yapıyorlar..

AKP’NİN ‘KRİSTAL GECESİ’

Bugün bunun da ötesine geçip ‘el koyma’yı açık bir yasa haline getirdiler. AKP’nin meclisten geçirdiği yeni yargı kanununda yer alan ‘makul şüphe’ sadece siyasi faaliyetlere değil, sermayenin diğer kesimlerine de yöneliktir. Yani makul şüphe ile bir işverenin mal varlığına el konulabilecek, hapse atılabilecek. AKP’lilerin ‘peygamber dostu bir yargı’ (yani İslami yargı) diye anlattığı bu hukuk anlayışıyla, kendilerine göre dost olmayan kesimler cezalandırılacak, işine, evine, malına, sermayesine el konulacak.. Bu yöndeki ilk örneğin Zaman Gazetesi ve STV’ye yapılan polis baskınları ve tutuklamaların ardından yaşanması muhtemeldir..

Bu yasayla tamamen devre dışı bırakılan hukukun yerini ideolojik-politik kriterler alacaktır. Faşizmin pratğini bundan daha somut bir uygulama anlatamaz. Çünkü faşist diktatörlüklerin temel bir özellği de hukuk tanımazlıklarıdır, hukukla kendini sınırlamayan, dolayısıyla, açık bir diktatörlüktür.

Varlık Vergisi, hukuk ve yasa ile maskelenmiş azınlıklara yönelik bir sermaye transferiydi.. Menderes iktidarının organize ettiği 6-7 Eylül pogromu ise, Hitleri'n Kristal gecesi'ni andırır.

9 kasım 1938 gecesi Alman nazileri yahudilere ait ev, işyeri ve sinagoglara kanlı bir saldırı düzenler.. Gerekçe Paris'teki Alman Büyükelçili'ğini basan bir Yahudinin, önüne çıkan ilk kişi olan büyükelçi yardımcısını vurmasıdır. Goebbels, bunun planlı bir Yahudi komplosu olduğu ve Alman ırkının öcünü alması gerektiği, olayların çıkması halinde ise müdahale etmeyecekleri propagandası ile kitleleri provoke eder. Ardından saldırı gerçekleşir. Gecenin sonunda 99 yahudi öldürülmüş, 7500 işyeri yağmalanmıştir.

6-7 Eylül olayları da Selanik’teki Atatürkün evine bomba atıldı yalan haberinin yayılması üzerine aynı şekilde gerçekleşti. Rumlara yönelik misilleme sözkonusuydu ama Ermeniler ve yahudiler de hedef alınmıştı. 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğramıştır.

Maraş Katliamı da aslında bir ‘Kristal gece’ydi.. Katliamda Alevilerin evleri ve işyerleri de yağmalandı. Özellikle Ecevit’in uyguladığı tarım destekleme politikası ile zenginleşen kırsal alandaki Aleviler Maraş merkeze göçerek kent içi ekonomik etkinliği ele geçirmişlerdi. Alevilerin hem zenginleşmesi, hem de sosyal yaşama katılması zengin sunnileri ‘tedirgin’ etmişti. Tedirginlik zaman zaman “Maraş sağcıdır, burada sol barınamaz” şeklinde dışa vurdu. Katliam öncesi kenti gezen ABD Büyükelçiliği 1. Kâtibi Alexander Peck, “Yakında Aleviler size yiyecek ekmek bile vermeyecekler!” diyecekti…

Kadroları böyle bir gelenekten süzülüp gelen AKP iktidarı, daha ileri bir adım atarak, çıkardığı yargı ve güvenlik yasalarıyla, bu provokasyon örneklerini resmi devlet poltikası düzeyine taşıyor. 6-7 Eylül olaylarında Seferberlik Tetkik Kurulunun (özel harp), Maraş katliamında kontrgerillanın rolü hatırlanırsa, IŞİD içinde birlikleri olan Özel Harp dairesinin provokasyonları ihtimal dışı değildir..

AKP IRKÇILIĞI: FARKÇI-IRKÇILIK

Faşizmin diğer bir özelliği olan ırkçılık ise, AKP için farklı bir çervede sözkosudur. Bugün kapitalist dünyada, özellikle Avrupa’da uzunca bir süredir biyolojik ırkçılığın yerini sosyo-kültürel-simgesel farklılıkların doğallaştırılmasına dayalı bir ırkçılık almaktadır., Samuel Huntington’ın Medeniyetler Çatışması’da öne sürdüğü, Soğuk Savaş sonrasında,1990 'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olmaya başladığı ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceği yolundaki –Bush dönemi politikasına yön veren- tezi bu doğallaştırmanın önemli bir etkeni olmuştur. Sovetler Birliği'nin yıkılması için ABD ve NATO’nun uygulamaya soktuğu yeşil kuşak projesinden deneyim kazanan emperyalizm, bu kez medeniyetler çatışması tezinden hareketle BOP çerçevesinde Ilımlı İslam projesini gündeme soktu.

Bu farkçı-ırkçılık* insan uygarlığını oluşturan kültürlerin çok sesli birliğine karşı daha büyük bir tehlikedir. Eş zamanlı olarak, farklı medeniyetlerin var olduğu kurgusu tek bir dünya kapitalist sisteminin varolduğu gerçekliği ile bağdaşmaz. Batı sadece mevcut (burjuva-) uygarlığın aktüel temsilcisi, öncüsüdür. Bütün farklı kültürler dünya kapitalist sistemi tabanında tek bir uygarlık çatısı (batı kültürünün ve burjuva ideolojisinin hegemonyası) altında çelişkin bir eklemlenme içinde ve etkileşim halindedirler. Farklı kültürleri farklı uygarlıklar olarak kurgulamak ister istemez kapitalizm-öncesi dünyanın kültürel kodlarını bugüne taşıma sonucunu verir. Başka bir anlatımla, tek bir dünya sisteminin varolmadığı koşullarda mümkün olan ama bugün kültürel kalıntıya / mirasa dönüşmüş uygarlıklara fiili bir kimlik atfetmek, dünya ölçüsünde gericiliği yaygınlaştırmak, egemen kılmaktır. Bu bakımdan, Lenin’in, emperyalizmin ayırd edici eğilimlerinden biri olarak analiz ettiği siyasal gericilik, eğilim olmaktan çıkmış, günümüzde tayin edici temel bir karakteristik halini almıştır. ‘Yeni orta çağ’ nitelemesi tam da bu bağlamda anlam kazanır.

 Bir ırka üstünlük atfetmekle, belirli bir kültüre ya da din veya mezhebe mutlak doğruluk ve üstünlük atfetmek arasında özde bir bir fark yoktur. Batının, klasik sömürgecilik döneminde olduğu gibi, kendisini yeniden üstün bir konuma oturtması, karşı-eşbiçimini de doğurmaktadır. Sovyetler Birliği’nin, sosyalist bir uygarlığı temsil etmekten çok, modernizmi aşmak yerine onun bir versiyonu olarak kalması, Afganistan işgali gibi emperyal politikaları, Batılı modernleşmeyi örnek alan bölgedeki yönetici sınıfların başarısızlığı ile birlikte, moderniteyi topyekün reddeden bir ortam oluşmasına yaradı. İran İslam devriminin alternatif bir uygarlık iddiası ile ortaya çıkması bu ortamın bir sonucudur. İran’ın devrimi ihraç etme girişimleri ile birlikte, emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi devreye girmiş ve mezhep çatışmasını kışkırtan bir yol izlemiştir. Bu da sonuçta Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da inanç ve kültür farklılıklarına dayalı islamcı ırkçılığı gündeme getirmiştir. IŞİD’in vahşet içeren çizgisi bunun en sert örneğidir.

AKP, özellikle Alevilere yönelik asimilasyon politikalarıyla bu çizgiyi şimdilik daha yumuşak bir biçimde uyguluyor. Diğer yandan bu tür bir (farkçı-) ırkçılık, AKP’ye, biyolojik ırkçılığın temsicisi MHP’ye karşı, kendi kültürel / mezhepçi ırkçılığını perdeleme imkanı vermekte ve hegemonik bir üstünlük sağlamaktadır. 

‘’ÜST-AKIL’’-‘’TAŞERON AKIL’’ VE ‘’ MİLLET AKLI’’

Yakın zamanda Erdoğan’ın kimi tespitleri ve argümanları ulusal ve global medyada alay konusu oldu.. Bilimi ve aklı rehber edinenler, tarihi bilenler için bu açıklamalar elbetteki komik. Ama Erdoğan’ın, Amerika kıtasını ve dünyanın yuvarlak olduğunu müslümanların keşfettiğini ileri sürmesi, gündemi kaçaksaray gibi konulardan uzaklaştırma amacı taşımakla birlikte asıl olarak, konuştuğu platform dikkate alındığında (1. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi), hem dünya müslümanlarının liderliğine soyunma (‘’Türkiye İslam dinin sancaktarlığını yapıyor’’) ve hem de kendi tabanına özgüven aşılama amacı taşıyor.

Osmanlının gerileme döneminde Batı karşısındaki yenilginin yarattığı eziklik, 20.yüzyılın başında batıyla özdeşleşme stratejisiyle aşılmak istendi. 1923 devrimi bunu hedefledi. Ancak modernleşme politikalarının sentezleyici olmaktan çok ‘kendini yoksayarak öteki (Batı) olma’ anlayışı ile pratikleşmesi, toplumsal bir şizofreniye, ikili bir kültüre de yol açtı. Bu ikilik şimdi yine benzer bir anlayışla aşılmak isteniyor. Bu kez, modernleşmeyi yok sayarak kendisi olma şeklinde. Bu, topluma deli gömleği giydirmek demek..

Şöyle bir tasnif yapıyor Erdoğan: Üst-akıl, taşeron akıl ve bu ikilinin karşısına koyduğu millet aklı.. Bu millet de Sunni mezhebinden başkası değildir. Üst akıl’dan kastedilen ise Batıdır. Taşeron akıl ise cumhuriyetçiler, demokratik ve özgürlükçü bir moderniteden yana olan, Kürt özgürlük hareketi dahil seküler temelli sol siyasi hareketler, kültürler.. Siyasi aklın (yani Erdoğan’ın) entelektüel aklı öncelediğini belirten AKP’nin entelektülleri, ‘geleceğimizin 20. yüzyılın defterini dürmekten geçtiğini, bu vesayet dediğimiz üst aklı ve onun içerideki gönüllü taşeronlarını silmekten, etkisizleştirmekten’ geçtiğini yazabiliyorlar...20.ci yüzyılın defterini dürmek.. Nedir bu? Modernleşme ve demokratikleşme yolunda atılan adımlar.. 1923 burjuva devriminin getirdikleri.. Laiklik, dil devrimi, modern eğitim, kadın hakları, seküler yaşam tarzına dair ne varsa.. Bunların hepsi, şimdi ya tasfiye edilmekte ya da cendereye sokulmuş durumda.

 19. Milli Eğitim Şurası’nın açılışında, Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz” sözleriyleyeni nesil dizaynı” mesajı veren Erdoğan, hedefe somutluk kazandıran şu sözlerle devam ediyor: ‘’İki yüz yıldır eğitimin formatlama aracına dönüştüğü bir sistem ne yazık ki kendisine yabancı bireyler yetiştiriyor ve bunu da cesaret edip hiç kimse sorgulamıyor, sorgulayamıyor. İşte bizim en başta bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor.’

Kapitalizmin çözülme ve başkalaşım döneminde olduğu, burjuvazinin aydınlanmanın değerlerini çoktan terkettği, kültürel değerleri pazar değirmeninde öğüttüğü, insani erdemleri metelaştırarak yozlaşmayı derinleştirdiği, kısacası hem insanlığı hem de doğayı kendisiyle birlikte yıkıma götürdüğü bir süreç yaşıyoruz. Bunu burjuva uygarlığının, burjuva toplumunun çöküşü olarak da okuyabiliriz. İşte Erdoğan’ın partisi ve medyasının propagandistleri bu çöküşü kullanıyorlar. Tıpkı Hitler'in modernizmin ilk krizini kullandığı gibi. Bu bakımdan, nazizmin siyasal ve ideolojik inşası ile siyasal islamın inşası arasında, tarihsel ve toplumsal koşullar dışında pek fark yoktur.

Yaşadığımız şey, açık faşizmin, faşist diktatörlüğün, faşist bir toplumun tedrici olarak inşa edilmesi ve geliştirilmesidir. Siyasal İslam aslında geniş ortadoğu toplumlarına özgü bir faşist harekettir. Neoliberal kapitalizme hizmet, polis-devleti formu, lidere sorgusuz itaat, boyun eğmeyi empoze etmek için kullanılan öncü kuvvetler kurmak, değerlerin zorla islamileştirilmesi, muhalefete yönelik tasfiye politikaları ile faşizmin temel karakteristikleriye uyuşur. AKP iktidarı, bu doğrultuda devleti yeniden biçimlendirmiştir. Geriye devletin kabuğu, yani parlamenter demokrasinin karikatüre dönüşen varlığı, sembolleri kalmıştır. Bunun yanısıra siyasal ve toplumsal muhalefetin mevcudiyeti ve bu mevcudiyet içinde Kürt özgürlük hareketinin önemli bir engel olarak özel konumudur..

AKP’NİN ÇÖZÜM SÜRECİ, SUNNİ İSLAM FEDERASYONUNA TABİDİR

AKP, Kürt özgürlük hareketinin bu konumunu bildiği için, çözüm sürecini, laik-cumhuriyetçi çevrelerle Kürt özgürlük hareketinin iletişim kurmasını engellemekte bir silah olarak da kullanmaktadır. Bu, Erdoğan’ın korkularından biridir ve bunu Gezi isyanında ortaya koydu.. (‘Çok ilginç bakıyorsunuz terörist başının posteri, yanında Atatürk ve yanında Türk Bayrağı. Ey ulusalcılar siz nasıl izlediniz bunu..’ (3)

Bir yandan bayrak indirme provokasyonları, öte yandan Dersim katliamını –‘devlet arşivlerini aç’ çağrılarına sessiz kalarak- ikide bir gündeme getirme, hem ulusalcı kesimi Kürt Hareketine karşı provoke etme hem de Kürtlerin acılarını istismar etme.. Bu oyun her zaman olduğu gibi, Kürt egemenleri ile birlikte yürütülüyor. Genellikle AKP’nin aynı zamanda Kürt egemen sınıfını içeren bir ittifak olduğu gözardı edilmektedir. Neo-Osmanlıcı bir çerçeveye oturtulan bu ittifak sadece Türkiye Kürdistanı halkını sömürmekle kalmıyor, Güney Kürdistanı da (yeni-) sömürgeleri haline getirmektedirler..

Bu nedenle AKP açısından çözüm süreci. emperyal heveslerinin ideolojik ifadesi olan yeni-Osmanlıcı siyasetin temel bir bileşeni olarak işlemektedir. Kürt emekçi halkını bu siyasete razı etmekten başka bir şey değildir. Rıza yoluyla olmazsa, 6-7 Ekim ayaklanmasından sonra devlet terörüne başvuracağını valilere gözaltına alma yetkisi veren yeni kamu güvenliği paketiyle ilan etmiş bulunuyor.

Özellikle Gezi isyanından itibaren artan bir ivmeyle faşist bir rejim inşa edilmekte olduğu gün gibi açık. Ana doğrultusu bu olan bir devlet iktidarından demokratik hamleler ummak paradoksal bir çelişkidir. Bu paradoksu gören Aysel Tuğluk, AKP’inin, Kobani önlerinde ‘düştü, düşecek’’ diye rengini ve çizgisini çok net sergilediği günlerde şu tespiti yapıyordu: ‘’AKP kesin bir şekilde partner olmaktan çıkmıştır.. AKP çizgisi Türkiye’nin bütünü için şu an yürürlükteki en büyük tehlikedir. Bizzat IŞİD ideolojisi ve yaşam anlayışının AKP eliyle toplumun dokularına nüfuz etmesinden söz ediyorum. Bu anlamda bölge için her türlü gericiliğin kaynağı haline gelen bu çizgiye tüm kürt güçlerinin tutamak olmasına son verilmelidir.’’ (4) Aslında KCK da uzun bir süredir durmun farkında. “Erdoğan sorunu çözecekmiş gibi yaptı, hep bundan söz etti, ama hiçbir zaman çözüm sürecine girmedi. Hep beklenti yarattı, oyaladı, zaman kazandı, kendi iktidar amaçları için her şeyi kurban ettiler.” tespitini yapan Cemil Bayık, müzakere sürecinin 15 Mart’a kadar, yani seçimlerden önce tamamlanması gerektiğini belirterek, ‘’Öyle müzakereye başlayıp, zaman yetmedi, seçimlere girdik, artık seçim ortamında müzakere yapılamaz, seçimlerden sonraya kalsın, biçimindeki bir yaklaşımı biz kabul etmiyoruz. Eğer müzakereyi kabul etmezlerse veya takvimlere göre yürütmezlerse bir politik oyalama, bir aldatma olarak değerlendireceğiz ve bunu aynı zamanda bir savaş hazırlığı olarak değerlendireceğiz.’’(5) dedi. 

Yine de, resmen savaşı başlatan taraf anlamına gelebilecek ‘’biz bu oyunda yokuz’’ demeden, Kürt halkını bir beklenti içinde tutan genel politik hattan, çözümü faşizme karşı ortak mücadele çerçevesine hızla taşıyan bir hata geçişin elzem olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü 15 Mart’ta bir ‘mucize’ olmayacağı gibi, akabinde gündeme gelecek savaş konsepti de, bölünme paranoyasını körükleyecek çok daha büyük bir şovenist dalga için gerekçe oluşturacaktır. Bir başka deyişle, Erdoğan’ın –özellikle CHP’yi parçalamaya yönelik bir pazarlığa dayanan- Silivri ulusalcılarıyla ittifakı genişleme imkanı bulabilecektir.

2023 hedefinin, birleşik ya da federal İslam devletinin ilan tarihini ifade ettiği yeterince açıktır. Bu, esasta sunni Türk-Kürt federasyonu olarak şekillenmektedir. Erdoğan’ın bölgedeki en sağlam müttefikinin Barzani yönetimi olduğu bilinen bir gerçek. Bu ittifakı Kobani savaşı bile sarsamadı, aksine Kobani’ye IŞİD’i saldırtmakla, Rojava devrimini etkisiz kılmanın imkan ve araçlarını geliştiriyorlar. PYD’yi sıkıştırıp Duhok anlaşmasına razı ettiler.. Rojava’da Barzanici partiler, yönetimin eşit paydaşı oldu. Bu anlaşmayla ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD mevzilerini bombalamaya başlaması eşzamanlı oldu. Peşmerge güçleri Kobani’ye girdi.. Öte yandan IŞİD’in güneydeki mevzileri de bombalanarak, Barzani’nin ilerlemesi ve güney Kürdistan’da kontrolü elde etmesi sağlandı.. Kısacası, Rojava’daki kanton yönetimini IŞİD ve işbirlikçi Kürtlerle birilikte yıkmak isteyen Erdoğan ve AKP’nin, Türkiye Kürtleri için demokratik bir çözüm düşünebilmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu  Frankenstein'ın yaratığının normal insana dönüşümünü mümkün görmek gibi bir şey olur.

Başkanlık sistemini inşa etmeleri, 2023 hedefiyle dogrudan ilişkilidir. Başkanlık sistemi ve Osmanlıcılık siyaseti, sunni federasyonun inşası için gerekli yapılar. İki yüz yıllık modernleşme hareketinin reddi ise kurulacak rejimin ne olduğunu gösteriyor.. İslamcı faşist diktatörlük, kurucu irade rolü oynayacak.. Dolayısıyla, seküler temelli Kürt özgürlük hareketinin bu denklemde yeri yok. Bir yandan müzakere görüşmeleri sürdüren AKP’nin çözümü’nün bir aldatmaca olduğu şurdan belli. Sözkonusu eğitim şurasında, tartışması dahi yokken Osmanlıcanın zorunlu ders olmasına ‘’isteseler de, istemeseler de’’ mantığı ile karar verildi. Peki, yıllardır tartışma gündeminde olan ve artık CHP’nin de ciddi olarak üzerinde düşünmeye başladığı ana dilde eğitim konusunda adım atmaya engel ne kalmıştı?

ANTİ-FAŞİST CEPHE

Acilen faşizme karşı bir mücadele stratejisi geliştirilmesi kaçınılmazdır. Söylemeye gerek yok, anti-faşist bir cephe inşa etmek ve barış sürecini de bu cephe siyasetinin temel bir ögesi kılmak olması gerekendir. Barış süreci, bu noktadan sonra esas olarak Türk halkının demokratik özerklik ve bu kez eşitlik temelinde demokratik bir cumhuriyete ikna edilmesi süreci olarak işlemelidir.

HDP bir yandan Türkiye partisi olma iddiası yolunda önemli adımlar atmıştır.. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlenen hat, kapsayıcı ve etkili bir adımdı.. Ancak bunu sürdürdüğünü söylemek zor. Parti olarak seçimlere katılacağını ve yüzde-10 seçim barajını aşacağını açıkladı. HDP şimdi anti-faşist bir strateji izlerse gerçekten Türkiye partisi olabilir ve barajı aşabilir. Bu da faşist devletle müzakere sürdürmeyi ana politkası olmaktan çıkarmayı gerektirir.

HDP şu ana kadar demokratik özerklik-demokratik cumhuriyet formulasyonunu bir bütünlük olarak pratiğe geçirmedi.. Demokratik cumhuriyet talebi havada duruyor.. Demokratik cumhuriyet için HDP içindeki sosyalistlerin örgütlü olarak inisyatif alması gerekir. Kürt hareketinin kendi özgül programı için DBP’yi kurması HDP’yi bir cephe örgütü konumuna getirdi zaten.. Eksik olan HDP içindeki sosyalistlerin örgütlülüğüdür.. Bu eksiklik şimdilik sosyalist bir koordinasyonla doldurulabilir.. Anti faşist cephenin oluşmasında bu koordinasyon inisyatif yüklenebilir, yüklenmelidir.

Demokratik cumhuriyet, kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi esas alan bir ideolojik siyaset geliştirmeyi gerektirir. Mesele sadece ulus-devleti aşmak değildir. Laikliği, seküler toplumu bu çerçevede sahiplenmek.. Siyasi İslamla, statükocu ulusalcılarla ideolojik mücadele ve samimi ulusalcıları, kemalistleri kazanma mücadelesi.. Bunun için kurtuluş savaşındaki birliği savunmak gerekir. İki halkın gönüllü birliğini tesis etmenin tarihsel dayanaklarından biri. emperyalizme karşı verdikleri ortak mücadeledir. Cumhuriyeti tümüyle olumsuzlayıcı bir tutum ne bilimsel olarak doğrudur, ne de bir fayda saglar. Bundan nemalananın esas olarak siyasi islam olduğu artık anlaşılmalıdır..

Demokratik özerkliği, ‘’Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yeni bir toplumsal sözleşme’’nin temel bir unsuru olarak parti programına yazabiliyorsak, bunu politik bir düzeye de taşımak gerekir.. Kürt özgürlük hareketinin lideri Öcalan, asli olarak Türk ve Kürt halkları olmak üzere halkların ittifakıyla kazanılan kurtuluş savaşı, ’’emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bir demokratik ulusal devrimdi.’’ tespitini yapar. ‘’Bu devrime önderlik eden M. Kemal’in o dönemdeki bütün demeçleri bu gerçeği ifade eder.’’ diye devam eden Öcalan, bir komplo ve darbe örgütü olarak tanımladığı İttihat Terakki Cemiyeti’nin ‘1919-1922 ulusal devrimine nasıl sızdıklarını, özellikle İngiliz hegemonyasıyla işbirliği içinde olanların komplo, suikast ve darbelerini de çok iyi bilmek gerektiğine’’ işaret eder.(6) Öcalan’ın bu tespitleri, demokratik ulus ve demokratik cumhuriyet taleplerine tarihsel bir köken arayışını ifade eder ki, doğru olan da budur.

Bugün AKP faşizminin karşısına tarihsel kökeni bu olan bir demokratik cumhuriyet şiarıyla çıkılmalıdır. Buna uygun bir ideolojik siyaset geliştirilmelidir. Açıkçası cumhuriyetin kazanımları, komplekse kapılmadan sahiplenilmelidir. Bu faşizme karşı ideolojik mücadelenin gereğidir. Eğitim sistemi tümüyle sunnileştirilirken, okullar kuran kurslarına dönüştürülürken, Osmanlının son yüzyılından bile daha geri götürülürken susulamaz. (Batıda okulların İmam-Hatipe dönüştürülmesine aileler karşı çıkarken neden Doğudan bir ses yükselmiyor?) Kaldı ki, AKP iktidarı Kürt illerinde gericiliğin önünü alabildiğine açarak bu açılımdan Hizbullah partileşme fırsatını yakaladı, IŞİD taban buldu. Şimdi de Hüda-Par’ı kürt halkının üzerine saldırtıyor..

Bu yönde atılacak adımlar, Birleşik Haziran Hareketiyle stratejik güçbirliği yapmayı da kolaylaştıracak, ulusalcı-kemalist çevrelerin şovenist eğilimlerini kısmen yumuşatacak ya da ayrıştıracaktır. Diğer bir anlatımla, statükocu, eski düzen yanlısı, faşizan ulusalcıların tecrit edilmesi de mümkün olacaktır. Türk halkını, Kürt halkının haklı taleplerine karşı düşmanca bir tutumla manüpüle eden; IŞİD’le PKK’yi, dahası Kobani’yi ve Rojova’yı IŞİD çetelerine karşı savunan PYD ve YPG’yi de eşleştirip ‘yesinler birbirlerini’ diyen paranoid siyasetin karşısına Kurtuluş savaşındaki birlikle karşı çıkalım. 1921 Anayasasını, Meclisin gizli oturumunda aldığı Kürtlere özerklik kararını yüzlerine çarpalım.. Sonraki ihanetleriyle yüzleşmeye zorlayalım.

Bu cenah, tıpkı komünistlere karşı izlediği düşmanca politkalarla Hitler nazizminin yükselişinde önemli rol oynayan Alman sosyal-demokratlarının rölünü oynamaktadır. Alman sosyal-demokrasisinin komünizm korkusu faşizm korkusuna baskındı. Bunların da bölünme paranoyası faşizm korkusuna baskın. Ancak sosyal-demokratlar kendi politikalarının altında bizzat kendileri kaldılar.. Öte yandan, Alman komünistlerinin 3. Enternasyonalin yalnış politikalarını izleyerek sosyal demokratlara karşı sekter bir tutum almasının faşizmin işine yaradığını da unutmayalım.

Öte yandan Birleşik Haziran Hareketinin ortaya çıkması ve hızla örgütlenmesi olumlu bir gelişmedir. Ama eğer politik bir varlık olarak etkinliğini sürdürecekse, Kürt halkının taleplerini sahiplenmeli ve Kürt özgürlük hareketiyle yakınlaşmayı ve dolaysıyla, HDP ile anti-faşist birliği hedeflemelidir. Bugün hiç bir devrimci, sol bir talep, kurtuluş savaşı döneminde Mustafa Kemal’in, Kürtlere muhtariyet (özerklik) vaadinden, bunu Meclis kararı haline getirmesinden daha geri olamaz. Dolayısıyla bu birlik, işin bu noktasından tutulduğunda, CHP’yi de anti-faşist cephenin içine çekmekte en büyük kaldıraç olacaktır..

Demokratik cumhuriyete giden yol budur..

Dolayısıyla HDP demokratik cumhuriyet hedefi ile ilgili. formülasyonun ötesinde, somut talepler öne sürmelidir.. Daha açık bir ifadeyle Türkiye’nin bütünü için bir devrimci geçiş programı inşa edilmelidir. Bu, Haziran Hareketiyle birlikte bir cephe programı olarak da inşa edilebilir. Geçiş talepleri cephe siyaseti ile birleştirildiğinde Türkiye’de bütünleştirici bir devrimci politik strateji gündeme girmiş olacaktır.

-----------------------------------------------------

!. Çiğdem Toker, Cumhuriyet, 27 Aralık 2014

2. Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, Ayhan Aktar, İletişim Yayınları

* Kavramı Fransız marksisti Etien Balibar kullanıyor. Bkz. Irk-Ulus-Sınıf, Metis yayınları

3. 21 haziran 2013, Kayseri konuşması

4. http://t24.com.tr/yazarlar/aysel-tugluk/kobaneden-sonra-cozum-sureci-ve-akpnin-tukenisi,10494

5. http://www.evrensel.net/haber/100197/akpnin-sureci-secime-feda-etmesine-izin-vermeyiz

6. Abdullah Öcalan, Demokratik ulus çözümünde Demokratik kurtuluş ve özgür yaşam, http://www.demokratikmodernite.com/aocalan.html

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 2. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 3. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyalaşmış faşist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yapım yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 4. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 5. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 6. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 7. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 8. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 9. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 10. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 11. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyasının çökmekte oluşu. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler şimdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 12. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 13. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara karşı direniş anayasal bir haktır ve meşrudur. Ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderilmesi yaşamsal olduğu kadar artık ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazmanın zamanı çoktan geçti bile.. İnfaz yasası koronavirüse…
 14. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 15. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 16. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürleşmeye en çok ihtiyacı olanlar, elbetteki emekçi sınıf ve katmanlardır, kadınlardır.. Bu nedenle, Emek ve Kadın Cephesi, anti-faşist mücadelenin, kürt halkının da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 17. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekliği su yüzüne çıkmakta olan bir iktisadi kriz olmasına, bunun da diktatörlüğü beka endişesine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve baskıya rağmen direncini sürdürüyor olmasına karşın, muhalefet…
 18. Diktatörlüğün Sonbaharı
  ‘Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!’ -Bu söz, Marie Antoinette tarafından, Paris'te ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, kocası XVI. Louis ile birlikte kral ve kraliçe olarak Fransız tahtına geçtikleri taç giyme töreninde söylendi.…
 19. Türkiye yol Ayrımında
  Türkiye yol Ayrımında
  2 Mayıs 2018
  Kritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık deneyimlerini kesintiye uğratacak ya da toplum, içine hapsedildiği cendereyi patlatarak özgürlükçü bir paradigmanın ufkuna açılan olanaklı alternatifleri yeşerten…
 20. HDP Kongresi..
  HDP Kongresi..
  11 Şubat 2018
  HDP demokrasi mücadelesinin öncüsü ise, tek karar verici organ da kongrenin kendisi demektir. ‘İstişare’ etmek elbette gereklidir.. Ama istişare veya mutabakat kongrenin iradesinin üzerinde olamaz..   HDP, Türkiyelileşme politikası ile önce…
 21. CHP kurultayı, faşizm ve savaş
  Normalde, diktatörlüğün güç kazanmasına yarayan bu kadar büyük günahlar işlemiş, buna karşın hatalarından ders alarak yeni bir mücadele programı ortaya koymayan bir yönetimin kurultayda değişmesi gerekirdi.. Ancak.. Bu ülkede Cumhuriyeti…
 22. RTE olsa olsa Herkül’üyle henüz karşılaşmayan Cacus olabilir
  Nasıl yani, kürsüde idam edilenlerin mektuplarını okurken gözyaşı dökme sahtekarlığından sonra bu da mı olacaktı, derken kendiliğinden şu kıyaslamayı canlandırıyor zihnim: Ortada, Kürt halkına karşı, tıpkı İsrail’in Filsitinlilere yönelik kullandığı…
 23. Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  15 Haziran 2017
  Bugün faşizme karşı kararlı duruş sergilemenin yolu HDP ile, tüm solla, demokrasi güçleri ile yan yana gelmekten, birlikte davranmaktan korkmamaktan geçer. Çünkü diktatör esas olarak bu korkudan güç almakta, muhalefeti…
 24. Son darbe
  Son darbe
  17 Nisan 2017
  Adam hırsızlık yaptı, halkın parasını çaldı. ‘ Bu doğru değil’ dedin.. Adam cinayet işliyor cinayet! Hala bu doğru değil diyorsun. Sıra sana gelince ne diyeceksin? Böyle bir totaliter ideolojiye ve onun…
 25. Distopya*: Evet çıkarsa ne olocak?
  ABD emperyalizmi başkan aracılığı ile ülkeyi istediği gibi yönetebilir hale gelecek.. Resimlerde Abdülhamit’in burnu düzeltilecek.. Türklerin atası ilan edilecek. Her eve Yüce Reis’in bağlanabileceği ekranlar konacak.. Reis ‘hadi yatın.. beş çocuk…
 26. Ey Fravun'a iman edenler!
  Ey Fravun'a iman edenler!
  25 Aralık 2016
  Yanıyordu iki asker, bilmedikleri topraklara zoraki gönderilmiş iki halk evladı.. iki er.. İnsanlık yanıyordu.. Bugüne kadar geliştirdiği bütün insani değerlerle birlikte bir kez daha.  Bir kez daha düşmüştü tiranın saltanatı…
 27. Efendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu Meclis
  Tek-adam diktatörlüğü OHAL vasıtasıyla kuruluyor.. OHAL parlamentoyu fiilen ortadan kaldırmıştır. Kurucu Meclis sloganıyla halk kitlelerinin seferberliğine dayalı bir mücadele dışındaki her yol, siyasi islamla uzlaşmak, onun kuracağı faşist devlet düzeninde ‘muhalefet’ olmayı…
 28. 'Uzun Bıçaklar Gecesi' ve İç savaş provası
  Şimdi sokakları zaptetmeye çalışan bu gerici-faşist-cihadcı paramiliter gruplara karşı halkın savunmasını inşa etmek, bu darbe içinden darbe çıkaranlara, iç savaş provası yapanlara direnme hakkını hayata geçirmek yaşamsal bir görevdir. Türkiye…
 29. 14 Haziran 2016
 30. Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi
  Çıkış yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyanı gibi bir hareketten, Gezi de eksik olanı, Kürt halkının –şimdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini…
 31. 'Devrim ve karşı-devrim'
  ''Öyle görünüyor ki, 1990’larda başlayan yeni genişleme dalgası, 1930 ve 40’lı yıllarla ölçülemeyecek derecede daha pahalı olacaktır. Kapitalizmin yeni bir “yıkıcı uyumu”nun, yeni bir dünya savaşının insanlığın ve doğanın mahfına…
 32. Nuray Mert ve ‘Faydalı salaklık’
  Aydın dediğimiz kişi, araştırmacı ve sorgulayıcı aklıyla, henüz fiilileşmemiş imkanı / varlığı ortaya çıkaran kişidir. Yani muhafazakar demokratlık yaftasının örttüğü kuvve'yi ortaya çıkarandır. Bu yaftaya ihtiyaç kalmadıktan, ‘’sesiz devrim’’ tamamlandıktan, AKP devletle…
 33. 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’
  Brecht, Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile gangster Al Capone'un öyküsünü örtüştürür..-- Diktatörler ve gangesterler aslında korkaktırlar. Korkutarak korkularını aşmaya çalışırlar. Psikolojideki yansıtma gibi.. Alman halkı 19.cu yüzyıl ve 20.ci yüzyılın başında…
 34. Bir de kalkmış herkesi 'sağduyulu olmaya davet' ediyor..
  Halkı yeni katliamlara, cinayetlere, entrikalara karşı savunma önlemleri almaksızın, iradesinin tezahür edeceği bir seçim olabilir mi? Gırtlağına kadar suça batmış faşist Erdoğan rejimine karşı Ortak bir direniş hattı oluşturmadan, demokratik…
 35. ’Ağlamak Bazı acılarda yetmez Bazı ölümlere’
  Her karede gülen yüzleriniz.. Büyük insanlık için bir şey yapmanın kıvancı.. Gözlerinizde kardeşlik parıltısı .. Kucaklaşmanın, çitleri yıkmanın coşkusu.. Kobani önlerinde.. Suruç'ta.. Büyük insanlığın barbarlığa karşı savunma hattında.. Yüceliğin alçaklığa…
 36. Kendi tanrısına bile ihanet eden adam..
  Yarın sandığa gittiğinizde .. Bacakları kopan çocuk ve Lisa'nın yüzü aklınızda olsun.. Bir daha koşamıyacak o.. Hüzünle bakacak cıvıl cıvıl koşuşturan arkadaşlarının ardından.. Bir daha çocuk olamıyacak.. Ki o çocuk,…
 37. Ya Kobane ya barbarlık!
  TARİH BİZİM SIRTIMIZDAN YAPILDI. ŞİMDİ BİZ YAZACAĞIZ TARİHİ YENİDEN --Çakalların ulumasından korkmıyacağız. Tiranların sokaklara saldığı, sömürüden değil ama kendisinin sömürücü olmayışından nefret eden lümpen ayaktakımıyla yıldıramazlar bizi..  Direniş dediğin, bir…
 38. Gezi İsyanı Türkiye'nin 1905'idir
  Her gerçek devrim, bir şekilde iç- biçimlenişini, yani kendi suretini büyük bir halk hareketi içinde ortaya koyar. Öncülerin ya da öznel iradenin rolü işte bu an’da tayin edicidir.. Tarihin ortaya…
 39. CHP’nin BOP’un resterasyonuyla uyumlu stratejisi
  CHP-MHP’nin birlikte açıkladıkları ve Cemaatin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı adaylığını hangi bağlamda değerlendirmek gerekiyor? Ulusalcı çevreler itirazlarını laiklik, Atatürk ilkeleri vb çerçevesinde dile getiriyorlar. Bu da onların bölge dinamiklerinden kopuk…
 40. 'Yeni Türkiye' Soma madeninin altında kaldı..
  Erdoğan öyle bir stratejik hataya -Taksim'e sokmama inadına- düştü ki, artık Gezi parkına girildiği günün devrimin başlangıcı olması farz olmuştur. Şimdi bize düşen bunun fikri ve örgütsel hazırlığını yapmak. Esin…
 41. BDP/HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi Için ne diyor?
  "KOŞULLU DESTEK" DÜŞÜNÜLEBİLİR BİR ŞEY MİDİR?  --BDP ve HDP, fiilen yolsuzluk-rüşvet-hırsızlık zanlısı olan, bunların ortaya çıkması ve soruşturulmasının önüne türlü engeller çıkaran, kısacası kendisini ve iktidarını aklamayı reddeden, ayrıca savaş…
 42. En uzun gün ve olasılıklar
  Yolsuzluk operasyonları, Suriye üzerine savaş planları, provokasyonlar, sadece hükümet üyelerini değil, ilişkili sermaye gruplarını, sivil-asker bürokrasinin üst tabakasını suç ortağı durumuna düşürmüştür. Tarihte hiç bir devlet yönetimi, 2.dünya savaşının sonrasında…
 43. HDP, CHP'nin oylarını mı bölüyor?
  Henüz belirgin bir stratejiden yoksun olsa bile, sol ve sosyalistler, demokratlar, ilericiler, kısacası Gezinin tüm bileşenleri HDP'ye oy vermelidir. Halkların, ezilenlerin ve sömürülenlerin faşizme direniş blokunu geliştirmek ve yüksetmek için..…
 44. İsyanın adı Berkin-
  İsyanın adı Berkin-
  12 Mart 2014
  "Söz bitti" gerçekten.. Bu söylem neredeyse slogana dönüştü.. Adaletsizlik ve zulüm karşısında öfkemizin kabardığı her defasında, her acımızda tekrarladığımız.. Ve tekrarladıkça unutuşa dönüşen.. Mehmet ÖZGEN Gereğini yapmadıkça unutuşa dönüşür her…
 45. 'Paralel devletler', koku-tutulması ve devrimci kopuş
  ERDOĞAN KLİĞİ ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLEBİLİR --Erdoğan'ın Ömer El Beşir konumuna düşürülmesi ve bu uluslarası kompleks hamleyi bir adım sonra AKP'nin, 28 Şubat sürecinde RefahYol iktidarının yıkılmasını sağlayan DYP'nin…
 46. Devlet ikiye mi bölündü yani?
  Böyle diyenler var. Oysa devlet iktidarı içinde rollerin paylaşım savaşının ikinci raundu bu.. ilki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan operasyondu.. Hükümet onu jet hızıyla Meclisten çıkardığı yasayla etkisiz kılmıştı..…
 47. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  Mihri Belli kimdir? Adı, Türkiye sosyalist hareketinin günışığına çıkıp yeniden kitlesel ölçekte kurulduğu 1960'larda, ortaya attığı Milli Demokratik Devrim stratejisiyle özdeşleşen; düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, başarıları ve başaramadıklarıyla sosyalist hareketin içinde ve…
 48. Erdoğan-Barzani ittifakı: 'İslam' kardeşliği
  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır buluşmasında Eroğanın sarfettiği "dağdakilerin inip, cezaevlerinin boşalacağı" cümlesine açıklık getirdi: "Terör bitsin, silahlar teslim edilsin biz de üzerimize düşeni yapalım". Bu, AKP'nin bundan sonra izleyeceği…
 49. Cumhurbaşkanı ve başbakanıyla devletin linç girişimi!!
  Kabul edelim ki, 'sözlü saldırı' var. Ortada konuşan bir "kız" öğrenci var! Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK başkanı, bakanlar, taraf sendikalar, televizyonda açık oturumlar, proflar. Noluyoruz? Bu nedir? Bu açıkça, bir ya da…
 50. 'Kimyalı' mı 'Kimyasız' mı?
  Ey büyük insanlık! Demokrasi kralları, monarşi kralları, silah ve petrol şirketleri, medya patronları ve onların coğrafyamızdaki "islamcı" hempaları, hocaları, ilahiyatçıları, bilumum kan emici, haydut, soyguncu ve "ırz düşmanları" hep birlikte…
 51. Başka coğrafyanın çocukları: Rojavalı çocuklar
  ROBOSKİ NEREDEYDİ, ROJAVA NEREDE? --'Denize düşen yılana sarılır'dan vazgeçilmelidir. Halkların kardeşliğinin, halkların ortak mücadelesiyle mümkün olduğunu, bunun da Gezi direnişiyle RUH İKİZİ olmaktan geçtiğini anlamak gerekir artık. Uzun zaman önce…
 52. Yanıyor insanlık hâlâ!
  Sivas'ta Madımak'ta yaşananlar, insanlık tarihinde örneğine az raslanan din adına işlenen büyük bir vahşettir. İnsanlığın vicdanı ve ahlaki değerlerini altüst eden bir vahşet. Bu vahşeti basitleştirenler, üzerini örtemeye, unutturmaya ve…
 53. 25 Haziran 2013
 54. Belli ki, geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz!
  BUGÜN YENİ BİR TARİH BAŞLATTINIZ FARKINDA OLMADAN! NO PASARAN DİKTATÖR, NO PASARAN! --Tayyip Sultan'ın, bir iç savaş ordusu olarak kullandığı kolluk kuvvetleri karşısında HALK GÜÇLERİ yenilebilir. Orada olan ANALAR, tanık olabilir,…
 55. 'Bir kaç çapulcu' kim?
  'Bir kaç çapulcu' kim?
  2 Haziran 2013
  Senin bir kaç çapulcu dediğin; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Çanakkale'de,Türkiyenin heryerinde, Türkiyeliler'in varolduğu bütün dünya kentlerinde senin diktatörlük teşebbüsatına HAYIR diye haykıran yüzbinler mi? Yoksa kefenine cep dikenler mi? On…
 56. İlle de Roboski!!!
  İlle de Roboski!!!
  6 Ocak 2013
  CHP, sorumluları bu kadar ayan beyan ortada olan bir katliam için gensoru mekanizmasını neden işletmez? Başbakan bu kadar açık şekilde suçlu pozisyonundayken neden onu Mecliste ve halkın önünde hesap vermeye…
 57. Cumartesi.. Cumartesi..
  Cumartesi.. Cumartesi..
  25 Kasım 2012
  Bu ülkede ne zaman ki, işkencede, gözaltında, faili meçhul cinayetlerde kaybedilenlerin hesabı sorulmaya başlanır, bu hesabı gören "özel yekili" mahkemeler kurulur: ne zaman ki mecliste Kayıpları Araştırma Komisyonu kurulur, bu…
 58. Ruhu alçalan toplum
  Ruhu alçalan toplum
  29 Ekim 2012
  Bu "manzara" aynı zamanda bu toplumun çıplak bir resmidir, röntgenidir hatta. Bütün insanı değerleri, çare olmak ve bulmak için koşuşturan bir avuç insanda toplasmış ve onların bu toplum bedeninde bir…
 59. Tezkere provokasyonu
  Tezkere provokasyonu
  4 Ekim 2012
  Türkiye sadece bir savaşa değil, Hitler ve Mussolini benzeri tek adam diktatörlüğüne doğru gidiyor. Üstelik bu savaş sadece devletler arasında değil, halklar ve mezhepler arasında bir savaşa dönüşecek. Bu diktatörlüğe…
 60. Alçaklığın dayanılmaz irtifası..
  Patlamaya karşı tepkiyi, daha ilk saatlerde kin ve nefret söylemine dönüştürüp halkın bir kesimine, Kürtler'e karşı yönlendirmek, hem en az bu insanlık suçu kadar halk düşmanlığıdır, hem de saldırının gerçek…
 61. Aygün neden kaçırıldı?
  Aygün neden kaçırıldı?
  13 Ağustos 2012
  Tarihsel gelişme, imkanı genellikle tehlike ve büyük risklerle bir arada verir. Politik öngörü ve liderlik, onu bu tehlike ve riskler içinden çıkarıp realize etmekte kendini gösterir..Kılıçdaroğlu, sorunun gündeme getirilmesi için "iklimin…
 62. Savaş kışkırtıcılığı suçtur!
  TCK'nun 306. Maddesinde 'Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunan' kimselere ‘beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası, "Fiil sonucu savaş meydana gelirse…
 63. CHP Kurultayı ve Devrimci Cumhuriyet
  CHP, ilericilerle, sosyalistlerle, Kürt siyasal hareketiyle; Mehmet Bekaroğlu'nun, İhsan Eliaçık'ın temsil ettiği anti-kapitalist Müslüman hareketiyle, yerel seçimlerden başlayarak güç birliğini gündemine koymalıdır. demokratik, özgürlükçü, laik ve sosyal bir halk cumhuriyeti…
 64. Mızrağın ucundaki 'Islam' ve biyopolitiği
  Erdoğan ve AKP'nin kurduğu düzende "kadının adı yok." Erdoğan'ın, ısrarla kadın yerine anne sözünü kullanması bu bilincin dışavurumudur. Kadının görevi nice erdoğanlara annelik etmektir, o kadar. Hadi gel de anlat..…
 65. 'Ceddin deden, neslin baban..'
  Chicago'dan İstanbul'a dünyanın bütün sokakları NATO'culara karşı birleşiyormuş bugün. Manhattan'da mehteran bandosuyla Türk Günü yürüyüşü yapılıyormuş.."Çokyıldızlı beyler beyi haykırdı ilerle / Bir yaz günü geçtik Manhattan'dan kafilerle." Sanırım kimse, metrix'in…
 66. Post-modern darbeden postmodern faşizme -Faşizm yargılıyor
  Halkın inaçlarını kullanarak onun sırtına binenler, ona takla attıranlar değil; onuruna, değerlerine sahip çıkan, çıkarlarının bilincinde bir halk hareketi ve onun temsilcileri bizzat yargılayan olmadığı sürece, bu tiyatronun yeni sahnelerini…
 67. Post-modern darbeden postmodern faşizme
  Yükselen bütün sınıflar gibi, postmodern/muhafazakar burjuvazi de, eski iktidar blokunu değiştirme ve bunun için gerekli hegemonyayı tesis etme süresince demokrasi söylemlerine ihtiyaç duyar. Egemenliğini garantiledikten sonra bu söylemlere de, onları…
 68. Bu başbakan kimin başbakanı?
  Artık katliamın affına "hayırlı olsun" diyen bir Başbakan var Türkiye'nin başında! Ey Başbakan! Bilesiniz ki, yanmakla tükenmez bu ülkenin güzel evlatları. Bir gider bin geliriz! Bu dava "divan"a kalmayacak! Erdoğan, Sivas…
 69. Devlet iktidarının yeniden paylaşım savaşı
  Böylece Özel yetkili savcıların açtığı ve Özel yetkili Mahkemelerin sürdürdüğü Ergenekon, KCK ve Devrimci Karargah davalarının hukuki meşruiyeti de ortadan kalkmış oluyor. Polis ve yargının, AKP iktidarının bir "siyasi sopası"…
 70. Dersim, CHP ve Faşizm
  Dersim, CHP ve Faşizm
  29 Aralık 2011
  Eğer özür, tüm katliamların arkasındaki politik düşünceyle, yani tekçi-ulus anlayışı ile, zorla asimilasyonla hesaplaşmanın bir ifadesi olarak dile getirilseydi o zaman özür olurdu.. Bugün Ermeni "Soykırım"ini kabul etmeyenlere ceza öngören…
 71. Kürt sorununda 'Osmanlı'da oyun çok'
  Eski düzen, bir tür post-modern "devrim"le çökertilmiştir. 1. Cumhuriyet bitmiştir; yerine "Ilımlı" İslam Cumhuriyeti ikame edilmektedir. Bu "devrim"i tamamlamanın önündeki tek engel, asıl direnç noktası, Ortadoğu'nun en modern hareketi olan…
 72. Adını siz koyun..!
  Adını siz koyun..!
  8 Ekim 2011
  Bu resme iyi bakın.. Dikkatle bakmak gerçekliğin tümünü görmeyi sağlar. Çünkü anlamak ve anlamlandırmak için eksik olan bir şey yok.. Çünkü görüntüyle aranızda hiç bir perde yok.. Yerde yatanların giysileri,…
 73. “Laiklik kesinlikle ateizm değildir” Öylemi?
  Türkiye açısından toplumun yüzde-50'sinin rızasını alan iktidarın, diğer yüzde-50'nin arıza çıkarmamasına yönelik bu söylemi yeni bir "açılım"ın işareti gibi görmek, tek kelimeyle gaflettir, Erdoğan'ın tuzağına düşmektir.   Başbakan Erdoğan'nın Kuzey…

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…