Soner Yalçın neye hizmet ettiğinin farkında mı?

Çetin Ali Nergis

21 Ekim 2014
Soner Yalçın neye hizmet ettiğinin farkında mı?

7 Ekim günü Kobani'de IŞID Çetelerine karşı savaşırken yaşamını yitiren Suphi Nejat Ağırnaslı için Oda TV 'de Soner Yalçın'ın “Kobani'de Ölen Suphi Nejat'ı Kim Cepheye Sürdü” başlıklı yazısı yayınlandı.

Yazının başlığı, Suphi'nin Kobani'de bulunmaması gerektiği ve kendi iradesi dışında oraya “gönderildiği”ni ima ediyor. Sosyolog, yazar, çevirmen ve sosyal çevresinde özgürlükçü fikirleri ile bilinen 30 yaşındaki bir adamı birileri 'cepheye' sürmüş! Bu bakış açısının her dönemde devrimci eylemi anlamsızlaştırmaya hizmet ettği malumdur. Şimdiki hedefi, Suphi'nin tarihe iz düşürecek devrimci eylemi üzerinden enterasyonelist dayanışma olunca bu yazıyı ele almak kaçınılmaz oldu. 

Önce şunu hatırlatmak gerekiyor.. Hiç kimsenin bir başkasının nasıl yaşayacağına karar verme hakkı olamıyacağı gibi, nasıl ölmesi gerektiğine de karar veremez. Hele idealleri uğruna ölümü göze alan bir insanın, bu davranışını, bilinçli tercihini eleştirmek, etik değildir. Özgürlük uğruna mücadelenin özünü kavramamış, enternasyonalizmin simgesi Che'yi, Deniz'leri hiç anlamamış demektir.. Dahası, Kobani direnişinn yalnızca bir yurt savunması değil, esasen barbarlığa karşı insanlığın savunması olduğunu göremeyecek kadar kör olmaktır.

Yalçın, yazısının girişinde Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın Osmanlı Devleti dağılırken farklı arayışlarla girmiş oldukları yolları karşılaştırıyor ve şu sonuca varıyor;

“Mustafa Kemal gerçekçiydi; akılcıydı. Enver Paşa ise maceracı bir hayalciydi.”

Bu tesbitinin ardından da sözü Suphi'ye getirip, yaşamından değişik kesitleri aktarıyor ve diyor ki;

“En büyük hata; hiçbir hatanın farkına varmamaktır.”

Böylelikle Suphi'yi bir Enver Paşa maceracılığı içinde değerlendirmemiz gerektiğini söylemiş oluyor.

Suphi'nin Kobani'ye gidişini, “..maceracı tepki, ...romantizme yenik düşmek, ... ölüme hayran olma duygusu.. vb” sıfatlarla niteleyen Yalçın, yenilgilerden ders çıkarılamadığını ve bu nedenle gençlerimizin ölmeye devam ettiklerini yazıyor ve “Bu topraklarda maceracılık ne zaman son bulacak” diye soruyor..

Suphi'nin Almanya'dan başlayıp Kobani'ye kadar uzanan kısa ama dopdolu ve anlamlı yaşamını bilmiyor olsa, Yalçın'ın bu tepkisi üzerine düşünülebilir. Çünkü, kendini feda etme duygusunun tek başına devrimci bir eylem gibi algılanıp, ölümler üzerinden siyaset yapma tarzı, ne yazık ki Türkiye soluna yabancı değil. Elbette, sadece korkusuzca ölüme gidebilmeyi devrimci eylem sayamayız. Eğer kendini feda etme ve şehadet üzerinden bir değerlendirme yapacaksak, IŞİD çetecileri bunu fazlasıyla yapıyor. Suphi'nin ardından söylenenleri bu bakışla da olsa “..ölümlere methiye dizme..” olarak nitelemek haksızlıktır.

Bu tür değerlendirmeler için en güzel cevabı, Suphi'nin kendisi veriyor;

“Sıradan bir genç olarak sıradan çelişkilerden dolayı, sadece bir tercihte bulundum; her şeyden önce bu tercihi kendim için yaptım. Ulvi bir inanç için yola çıkmadım, ulvi olmayan insanlarla hayatı, büyüsüz bir dünyayı, şeyleşmiş bir dünyayı büyüklemek istedim o kadar. Çelişkilerimin aşılamayacağını, zira bunlar toplumsal oldukları için ancak insanın çelişkilerini örgütlemeyi, daha üst bir mertebede toplumsallaştırmaya çalışabileceğini öğrendim. Hayatımda hakikate vardığım en yakın nokta budur.”

Suphi, Soner Yalçın'ın, “..bugünün nesnel koşullarını anlamaktan uzak, maceracı tepki...” dediği eylemini, toplumsal çelişkilerin çözümü arayışının bir sonucu olduğunu anlatıyor. Hem de en yalın haliyle... Suphi Nejat'ı harekete geçiren, onu Boğaziçi Üniversitesinden Kobani'ye götüren sade bir inanç değil, yüksek bir bilinç düzeyi..

Suphi, Kobani'de süren direnişin anlamından, bunun Türkiye, Ortadoğu ve hatta tüm dünyanın ezilenleri için ne anlama geldiğinden söz etmiyor bile.. sadece basit kişisel bir tercih yaptığını en mütevazi biçimiyle söylüyor ve bakışlarındaki o hayat dolu gülümseyişiyle bu tercihi hepimizin hafızasına adeta resmediyor.

Türkülü-şiirli-ağıtlı romantik devrimcilik daha kaç gencimizin ölümüne neden olacak..” diye soruyor Soner Yalçın. Oysa ki, gerçeğin böyle olmadığını, Suphi Nejat'ın , düzene karşı anlık bir öfkeyle, geçmişin öc alma isteği neticesinde heyecanla ayağa kalkan bir genç olmadığını biliyoruz. Düzenin önüne koyduğu, koyabileceği tüm imkanları bir kenara itip, insan olmaya, hayatı anlamaya çalışırken, “hakikate” ulaştığını görüyoruz. Suphi'deki bu derin kavrayışın nasıl oluştuğunu anlamak için izlediği mücadele pratiğini araştırmakta yarar var. Suphi, kendi pratiği sonucunda vardığı noktada hedefi şöyle tarif etmiş;

“Türkiye'nin batısında sıradan emekçi insanların hayatını büyüleyecek, sıradan kahramanlar çıkaracak büyük bir çıkışın tohumlarını, hakikat arayışçılığının öncü ve artçı örgütünü yaratmanız dileğiyle.”

Mustafa Kemal ve Enver Paşa karşılaştırmasında her iki şahsın eylemlerinin niteliğini değil de sonuçlarındaki zafer ve hüsran üzerinden sonuç çıkaran Soner Yalçın, Mustafa Kemal'le birlikte yola çıkan ve Anadolu topraklarında savaşırken can veren binlerce genç insanı nasıl nitelendiriyor acaba? Her devrimci mücadele imkansız gibi görünen şartlarda bir ütopya olarak filiz verir ve doğası gereği yeniye, daha ileri durumlara ulaşmak için yüksek bir hayal gücüyle, beslenir. Devrimci düşünceyi, devrimci romantizmden ayırmaya kalkmak, onu duygulardan ayrıştırmakla aynı anlama gelir.

Ve, Soner Yalçın, “..tehlikeli bir sürece sokulduğumuz görülmüyor mu? Erdoğan diktası gençleri yanlış yola sevk etmek için elinden geleni yapıyor. Sahi, tehlikenin farkında değil misiniz?” derken, bu tehlikenin nasıl alt edileceğini düşünüyor?

IŞİD çeteleri Kobani'yi düşürdüklerinde, Kürt halkında nasıl bir kırılma yaratılacağını ve bunun bir arada yaşama şansını ciddi şekilde ortadan kaldıracağını anlamalıyız. Kobani'de açılmış olan cephenin daha büyüğünün Türkiye'nin kentlerinde açılmış olduğunu görmeliyiz. Erdoğan diktası, adım adım toplumun her hücresine nüfuz ederken, bununla mücadelenin bugüne kadarki klasik biçimlerle mümkün olamayacağını bilmeli ve ona göre davranmalıyız.

Suphi bu mücadelenin enternasyonel boyutunu hatırlatır ve nasıl olması gerektiğini gösterirken, bunun bir iktidar mücadelesi olduğunu da haykırıyor. Yazıyı onun sözleriyle tamamlayalım;

Hayalgücü iktidara!!!

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Bir Seçime Yaklaşırken, İki Dernek, İki Farklı Tutum
  ...yakın geleceğimizde kaçınılmaz biçimde toplumun yapacağı seçimdeki iki seçeneğe de denk düşüyor. Hakça paylaşımı, barışı, özgür ve eşit biçimde birlikte yaşamı savunan, şiddetten ve savaşlardan arınmış bir dünya ütopyasını büyütenlerin dünyasından…
 2. Demokrasi Konferansı; Yeniden Kuruluş İçin Halkçı Bir Seçenek Öneriyor
  Demokrasi Konferansı’nda da dile getirilmiş ve yıllardır mücadele alanlarında büyütülmüş özlemlerin Türkiye’sini inşa edecek bir Demokrasi Hareketi için çalışmak bugünün devrimci görevidir. 24 Haziran günü İstanbul’da toplanan Demokrasi Konferansı’nda Demokratik…
 3. Gerici Kuşatma Karşısında Sanatın ve Sanatçının Sorumluluğu
  Tiyatro, ortaçağ Avrupa’sında uzun bir süre feodal devletlerin iktidarının en büyük gücü, kilisenin kontrolünde varlığını sürdürebilmişti. Bugün de insanları yurttaşlık bilincinden uzaklaştırıp, ümmet haline getirmeye ve ortaçağ karanlığına geri götürmeye…
 4. Shakespeare'in Kralları'ndan Bugüne...
  Tiyatronun anlattıkları hayatın kendisidir. Shakespeare’den izlediklerimiz zaman ve mekan kavramını aşan, her devrin çağdaşı, evrensel bir gerçekliğin hikayesidir. Zorbalığın iktidarı biçim değiştirse de her dönemde aynı yol ve yöntemlerle karşımıza…
 5. Kim Bu ADAM'lar ?
  Kim Bu ADAM'lar ?
  8 Eylül 2020
  12 Eylül 1980 Darbesinin 40ncı yılında Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Ayrımcılığa İtiraz Ediyoruz, Darbelerle Ayrımsız Hesaplaşılmalıdır başlığı ile bir kampanya başlatıyor. ADAM-DER, yani Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği. 12…
 6. Saray Rejimi, Salgın Felaketini Büyütüyor
  Corona Salgını bir kez daha gösterdi ki; Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye, bir felakete doğru sürükleniyor. Tek adam yönetimi, ülkede kutuplaşmanın, hukuksuzluğun ve zaten bir sistem sorunu olarak var olan,…
 7. AKP Yönetiminde; Sosyal Devletten, Köleci Devlete
  Havalimanı inşaat işçileri, en doğal, yaşamsal hakları için “köle değiliz” diyerek isyan ettiler. Ne var ki, iktidarda devleti ortaçağın sultanlığı haline getirmek isteyen, milleti tebaası, çalışanları da köle gören bir…
 8. Şimdi, yeniden 'Bu Daha Başlangıç..' demenin zamanıdır.
  Önümüzdeki günler, gerçek bir demokrasiden yana olanlarla eski ya da yeni biçimiyle diktatörlüğün devamından yana olanlar arasındaki mücadeleye sahne olacak. Seçime artık saatler kaldı. Türkiye yeni gelişmelere gebe. Seçimlerin sonuçları…
 9. Umut içimizde saklı
  Umut içimizde saklı
  2 Ocak 2018
  Umutsuz yaşamak mümkün mü ? En zor anlarda bile insanın direncini diri tutan, onu ayağa kaldıran, daha iyiye daha güzele olana ulaşma arzusu ve umudu değil mi?   Politeze yazı yazmayalı…
 10. Hayır'ı Örgütlemek
  RTE nin başkanlığının reddi ya da kabulü sonrasında demokrasi güçlerinin programı nedir? Türkiye’yi içine düştüğü bu kaostan ve yıkıcı iç savaş tehdidinden nasıl çıkaracağız? Mevcut rejimin yerine dinci faşist bir diktatörlüğün kurulmasına…
 11. Şimdi Karar Verme Zamanı!
  Şimdi Karar Verme Zamanı!
  15 Aralık 2016
  Hakkında hırsızlık iddiası olan, savaş kışkırtıcılığından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması istenen, halkı birbirine kırdırabilecek şekilde nefret dili kullanan ve sıklıkla yalan söylediği belgelenmiş birini bu halkın oylarıyla “başkan” seçtirecekler!  Ne…
 12. Gülay'ın ardından..
  Gülay'ın ardından..
  27 Kasım 2015
  Yazmak istediği kitaplardan birincisi, ODTÜ’lü yıllardan başlayarak, THKO ’nun kuruluşu ve Denizlerin idamına uzanan yıllardı. 1968’leri birçok kişinin yazdığını, ancak bir kadın olarak kendisinin de ayrıca aktarmak isteğinde olduğu deneyim…
 13. Haziran Seçimleri; Türkiye Solu'nun imtihanı
  Seçimler yaklaşırken Türkiye solunda ve özellikle BHH içinde sürdürülen tartışma, solun seçimlere etkisinin yanı sıra, kendi geleceği açısından da önem taşıyor. Seçim sandığında kurulacak bir ittifak, Tayyib'in değil, halkın Yeni Türkiye'sini…
 14. Bu Feryadı Duydunuz mu: 'Babamı Öldürdüler!'
  Türkiye, sorulacak hesapların fazlasıyla biriktiği bir ülke olmadı mı hala? --Devlet gözetiminde, işçiler, kadınlar ve cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler ölüyor.   Cezaevinden yine cinayet gibi bir ölüm haberi geldi. Bu kez…
 15. Türkiye Bölünür mü?
  Türkiye Bölünür mü?
  13 Aralık 2014
  Kürdün Kürt, Türk'ün de Türk olarak, her milletten emekçi halkın kendi kimliğini gururla taşıdığı, inançlarını özgürce yaşayabildiği, ortak vatanın nimetlerini hakça paylaşan yurttaşları olmak için mücadele ettiği bir ülkede bölünme,…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…