CHP’nin BOP’un resterasyonuyla uyumlu stratejisi

Mehmet Özgen

26 Haziran 2014
CHP’nin BOP’un resterasyonuyla uyumlu stratejisi

CHP-MHP’nin birlikte açıkladıkları ve Cemaatin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı adaylığını hangi bağlamda değerlendirmek gerekiyor? Ulusalcı çevreler itirazlarını laiklik, Atatürk ilkeleri vb çerçevesinde dile getiriyorlar. Bu da onların bölge dinamiklerinden kopuk AKP iktidarına karşı bir stratejik düşünceleri olmadığını gösteriyor.

Bana göre öncelikle Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) revizyonu ya da resterasyonunu bir nirengi noktası olarak almak gerekir. Adayı kimin önerdiği bu konudaki temel ipuçlarından bir tanesidir..

ÇATIYI “EGEMEN AKIL” ÇATTI

Demokrat Parti'ye yakınlığıyla tanınan, ABD’deki en saygın think thanklerden Brookings Enstitüsü başkan yardımcısı Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor. “İktidarın adayının seçim sürecinde dini duyguları sömürerek propaganda yapacağını düşünüyorum. Çağdaş, laik ve aynı zamanda mütedeyyin kesimin de sıcak baktığı bir isim olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu değerlendirmenizi öneririm” diyor. Kılıçdaroğlu ikna oluyor. 12 haziran’da İhsanoğlu ile buluşturuyor ve o da bunu “yüce” bir görev olarak kabul ediyor. Derviş, daha sonra yaptığı açıklamada Ekmeleddin’i kendisinin önermediği söylerken, buluşmadan sözetmiyor ve hemen hemen aynı sözlerle İhsanoğlu’nun adaylığını sevinçle karşıladığını vurguluyor..

Derviş’in geçmiş icraatları (2000-2001’deki anti-kriz programını uygulamaya koyduktan sonra Ecevit hükümetinin yıkılmasında oynadığı rol), bulunduğu ilişki ağları dikkate alınacak olursa, çatıyı, esasında piramidin tepesindeki “egemen aklın” çattığı anlaşılıyor. Yani aday, gerçekten de çatıdan indirilmiş bir aday. CHP ve MHP’nin merkez karar organlarında konuşulmamış bile. Sivil toplum örgütleriyle, diğer siyasi partilerle temaslar da mizansenden ibaret..

BOP’UN RESTORASYONU VE ERDOĞAN’IN KADERİ 

1. Arap Baharı, önce Suriye direnişine tosladı. Mursi’nin hızlı bir şekilde şeriatçı bir diktatörlük kurma girişimi kitlelerin ayaklanmasıyla karşılaşınca Mısır ordusunun olası bir devrimi önlemek adına Mursi’yi alaşağı etmesiyle son buldu. Başta Mursi’yi destekleyen ABD ve AB, Ilımlı islam sınırını aşan İhvan’ın ve Mursi’nin tasfiyesi için darbenin arkasında durdular..

2. Suriye'de Esad yenilgiye uğratılamadı.. Hizbullah-Suriye-İran’dan müteşekkil Şii ekseni teslim alınamadı. Sonuçta Suriye savaşı ve Nursi'nin darbeyle devrilmesi Ilımlı islam projesinin çöküşünü getirdi.. Suriye'deki (İhvan çizgisindeki) Müslüman kardeşler de hiç de "ılımlı" bir rol oynamamıştı. El Kaideci örgütlerle içiçeydiler. Öte yandan Suudi Arabistan ve Katar, Ilimli islamın etkili olmasını zaten istemiyorlardı.. Sisi'yi desteklemelerinin bir nedeni bu.. Suriye'de de bu sebeple, AKP ile birlikte radikal İslamcıları besleyip desteklediler. 

 3. Erdoğan Obama'nın uyarısına rağmen İŞİD ve El Nusra'yı desteklemeye devam etti. Aynı politika Irak içinde de yürütüldü. Amaç Irak'ı üçe bölmek ve Sünni kesim içinde hegemonya kurmak. Irak’ta da Suudilerle ve katar'la hem müttefikler hem de rekabet halindeler. Erdoğan ve AKP’nin MİT kanalıyla, İŞİD’İ desteklediği şüphesizdir. Berkin Elvan gibi çocuklara kolaylıkla terörist diyebilen Erdoğan, Başkonsolusunu ve 49 personelini kaçırıp rehine tutan İŞİD’e terörist demiyor, “İŞİD unsurları” diyor. Rehinelerin ABD’nin olası müdahalesini engelleme ya da yavaşlatma amacıyla tutulduğu besbelli. Şayet, cumhurbaşkanlığına aday olursa, rehinelerin bir mizansenle kurtarılıp Erdoğan’ın bunu bir zafer olarak kullanacağı muhtemeldir.

 4. Sonuçta, ABD, siyasal İslam’la arasına mesafe koymaya başladığı bir konjonktürde Erdoğan'ı Ortadoğu'da bir partner olarak görmüyor. Mısır ve Suriye politikaları çizmeyi aşan, Ilımlı islam projesini hem içte hem de dışta sakatlayan ve siyasal islama dümen kıran Erdoğan'lı bir Tükiye ile ortadoğu dengeleri yeniden kurulamaz.. AKP’yi ve Erdoğan’ı bölgesel bir aktör olarak var eden koşullar ortadan kalkmış artık sıra Müslüman Kardeşler rejimlerinin son temsilcisine gelmiştir. 

 İHSANOĞLU BOP’UN RESTERASYONU İÇİN UYGUN BİR ADAY

17 Aralık, Balyoz ve Ergenekon davalarıyla orduyu Erdoğan rejimiyle uyumlu hale getirmekte rol oynayan Cemaat'in kendi gündemiyle ABD’nin gündeminin çakışması üzerinden gerçekleşen bir operasyondu. Bu operasyonla hem Cemaat Erdoğan’ın tasfiyesinden, hem de ABD giderek kontrolden çıkan bir figür haline gelen Erdoğan’dan kurtulacak, AKP rejimi ise daha makul bir isimle, örneğin Abdullah Gül’le yoluna devam edecekti. 17 Aralık sonrası siyasal aktörlerin pozisyonlarının hızla değişmesi ile oluşan ve CHP, MHP ve Cemaati nesnel olarak aynı zeminde, AKP-karşıtlığında buluşturan konjonktür operasyonu kolaylaştıran bir rol oynayacaktı. Ancak Erdoğan bir yandan devlet iktidarını elinde tutmanın avantajını ve parlamento çoğunluğunu kullanarak, öte yandan, kendisine yönelik operasyonu küresel güçlerle (kastedilen başta ABD idi) birlikte kotarılan “darbe” girişimi olarak nitelendirip karşısına “istiklal savaşı” jargonuna dayalı bir propaganda stratejisi ile çıkarak yargı ve emniyetteki tasfiyelerle operasyonu başarılı bir şekilde atlatmayı başardı, 30 Mart seçim sonuçları ise bunun sandık aracılığıyla tescillenmesi oldu.

Bu başarıyı yoğun bir propagandayla abartarak (çünkü AKP, % 50’den 43’e gerilemişti) hemen gündeme getirilen cumhurbaşkanlığı tartışması Erdoğan’ın fiilen devlet başkanı olarak Köşk'e çıkması üzerine şekillendirildi.. Bu noktada yerel seçim öncesi zaten oluşmuş olan AKP karşıtı-zemin üzerine çatı adayı ortaya çıktı. Bu zeminin çatısı mutedil bir islamcıyla çatılabilirdi.. Siyasal İslamcının karşısına modern islamcı bir aday. İhsanoğlu, İslam işbirliği Örgütünün başındayken, Erdoğan’nın aksine İhvan karşıtlığında ve Suriye’de Esad’lı geçişi savunmakla Ortadoğunun yeniden dizaynına uygun bir aday olduğunu göstermişti.

CHP, REJİMİN ÜST-BELİRLEYENİNİN SİYASAL İSLAM OLDUĞUNA ONAY VERDİ

Ama diğer taraftan, Türkiye’de siyasal rejimin üst-belirleyeninin siyasal islam olduğunu da teyit eden bir tercihtir bu..

Belli ki CHP kurmayı yerel seçimlerde halkın verdiği mesajı almadı. Kulaklarını hem kendi tabanına hem de kendi soluna tıkadı. Kürt halkına güven vermekten uzak durdu. Ona güven vermektense, Batı’nın, ABD’nin sesine kulak vermeyi, MHP ile kolkolo girmeyi tercih etti.

Neymiş? Ecevit’den devlet nişanı almış.. Nazım hikmet’in Ferhat ile Şirin’ini Arapçaya çevirmiş.. Çağdaş bir yaşam tarzına sahipmiş.. Bundan dolayı islamcıların eleştiri oklarına hedef olmuş.. Velhasıl çağdaş-muhafazakar bir kimliği varmış.. CHP içindeki (Baykal dahil) ulusalcı muhalifler Ekmeledin’in siyasal İslamcı kimliğine vurgu yaparken parti yöneticilerinin savunması bu..

İhsanoğlu, cumhuriyetin evrensel niteliklerinin istikrar kazandığı koşullarda Cumhurbaşkanlığı için uygun bir aday olabilir. Ancak. laikliğin tasfiye edildiği, devletin ve toplumun esasen siyasal islama göre büyük ölçüde dönüştürüldüğü bugünkü koşullarda ise teslimiyet anlamına gelmektedir. Çünkü CHP’nin, islami kültürel kodlarla, Osmanlıcılıkla anılan bir adayla seçime girmesi, bu aday, siyasal islamdan uzak bir aday olsa bile, dinci-islamcı söylemin yarattığı ideolojik hegemonyaya ve siyasal atmosfere teslim olması, siyasetin dini referanslarla yapılmasına rıza göstermesi demektir.

NEDEN MEHMET BEKAROĞLU, İHSAN ELİAÇIK DEĞİL?

Halkın geleneklerine, inançlarına uyan başka aday mı yoktu? Bu topraklarda aynı kodlarla kendisini tanımlayan Mehmet Bekaroğlu, hatta İhsan Eliaçık’lar var. Her ikisi de kendini kanıtlamış, solun da sempati duyduğu, halkın yakından tanıdığı isimler. Ama tek kamburları, egemen aklın, emperyalizmin onaylamıyacağı siyaset anlayışına sahip olmaları, yani Exeter Üniversitesinde uygun bir tedrisattan geçmemiş olmaları! İslam işbirliği teşkilatı gibi, BOP’un mimarisinde rol alan örgütsel pratikten yoksun olmaları..

KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜNDEN KAÇIŞIN SONUCU

Sorun, ulusalcıların öne çıkardığı gibi, adayın kimliği değildir. CHP’nin, rejimin karakteri üzerine “büyük bir uzlaşmayı” Türk-İslam sentezci MHP ile birlikte kotarmayı tercih etmesidir. Hüsamettin Cindoruk gibi, merkez sağın temsilcilerinin desteğini sunması, merkez sağı diriltme planının bir parçası olarak gözüküyorsa da, nesnel olarak Ilımlı islam projesinin resterasyonudur bu. Dolayısıyla CHP, fiilen, artık BOP’un reorganizsasyonunun aktörlerinden biri konumuna gelmiştir. Ulusalcılar, eğer bu kavram emperyalizm karşıtlığı içeriyorsa, asıl buna isyan etmelidir. Ve görmelidirler ki, sağa yaklaşmak, Kurtuluş savaşının nesnel bilinciyle Kürt sorununun çözümünde öncü bir rol üstlenmekten kaçınmak CHP’yi bu noktaya sürüklemiştir..

Diğer bir deyişle, bu sadece CHP yönetiminin tarihsel hatası olarak kaydedilemez. Bölünme paranoyasından bir türlü kurtulamayan, ve bu paranoyanın zihinsel evrenlerinde, ülkenin islamcı faşizme teslim olma tehlikesinden daha ağır bastığı kesimlerin hep birlikte katkı sundukları bir sonuçtur bu.

O yüzden, bütün ulusalcılar, ulusalcı solcular, Atatürkçü, kemalist ve sosyal demokratlar artık şunu görmelidirler:

Ülkenin seküler, modern siyasal hareketleri, dolayısıyla, laik, demokratik ve eşitlikçi bir cumhuriyetin asli unsurları olan Kürt özgürlük hareketinden, sosyalistlerden uzaklaştıkça cumhuriyet ve demokrasiyi yeniden kazanmak mümkün olmayacaktır. Tam aksine, bütün bu kesimler siyasal islamın ideolojik hegemonyasını bu ülkede kurumsallaştırmaya hizmet etmiş olacaklardır. Tekçi, tek etnisiteye dayalı ulus anlayışının iflas ettiğini ve bu anlayışta ısrar etmenin AKP’ye ve siyasal İslama yaradığını görmelidirler..

CHP’NİN SAĞA KAÇIŞI HDP İÇİN BİR İMKAN

Bu noktada Kürt özgürlük hareketi ve sosyalistler için de söylenecek söz var. Onlar da eğer demokratik cumhuriyeti (ve demokratik özerkliği) kazanmak ve demokratik bir ulus inşa etmek için bu kesimleri kucaklayan bir strateji geliştirmezlerse sonuç aynı olacaktır. Çünkü politika, sadece kendi haklılığını dile getirmek değil, en azından kendi dışındakileri de haklılığına inandırmaktır. Bu nedenle, sadece demokratik özerklik için değil, “demokratik cumhuriyet” için de bir stratejiniz, laik ve demokrat eğilimli cumhuriyetçileri ikna etmek için bir politikanız olmalı. Süreç, böyle bir strateji olmadan demokratik cumhuriyetin kazanılamayacağını göstermiş olmalıdır.

Bu bakımdan CHP’nin sağa kaçışı, aynı zamanda HDP için büyük bir imkan da yaratıyor. Umarız ki, HDP, bu imkanı, Gezi isyanında ortaya çıkan bileşkeyi nirengi noktası alarak stratejik bir politika izlesin..

CHP GEZİ İSYANIYLA BAĞINI KOPARDI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli olan, AKP’nin yüzde 43’e düşmüş oyuna bakarak, matematik hesapla muhalefetin adayını seçtirmek ya da Erdoğan’ı seçtirmemek değildi..

Tam aksine, CHP’nin ve temsilcisi olduğu çevrelerin, sosyalistlerle ve Kürt hareketiyle güçbirliğini inşa etme pratiği olacak olmasıydı.. Gezi direnişinin gösterdiği yol buydu. Toplumu sarsacak yeni bir siyasal şahlanışı yaratacak strateji bu olabilirdi. Sağla uzlaşarak sağa yanaşmak değil, sol politikalarla sağın ve siyasal İslamın hegemonyası altındaki kitleleri kazanarak. CHP böylece, Gezi’yi ağzına alamayacak bir konuma gelmiştir.

Eğer CHP, Kürt hareketinin ve sol hareketin kabul edilebilirlik sınırlarını zorlamayan bir aday çıkarsaydı (ki HDP, eğer CHP gösterirse Rıza Türmen’in adaylığına sıcak bakacakları mesajını vermişti) matematik hesap olarak, CHP ve HDP, yüzde 33-35 toplamı ile yeterli olmaz diye düşünülebilirdi: ancak 2.turda CHP ve HDP’nin etrafındaki blok Türkiye’de siyasal atmosferi değiştirirdi. Seçimler kaybedilse bile bu aslında Erdoğan ve AKP için Pirus zaferi anlamına gelecekti. Çünkü hakiki bir demokrasi bloku kurulmuş olacaktı. İkinci olarak, böyle bir blok, MHP tabanını da etkiler. MHP, ya AKP cephesinde ya da karşısında kalmak ikilemiyle karşı karşıya kalırdı. Yerel seçimlerde AKP’den MHP’ye oy kayması realite olduğuna göre MHP tabanının bütünlüklü davranma olasılığı düşük olacağı gibi, MHP yönetimi de Erdoğan’ı seçtirmenin siyasi sorumluluğunu tarihen üstlenmiş olacaktı. Bu tabanın belediye başkanlığı seçimlerinde CHP adaylarını destekleme davranışı gösterebilmesini de yabana atmamak gerekir. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olumlu bir işlev görebilirdi.

Bu koşullarda cumhurbaşkanlığı seçimleri doğrudan demokratik cumhuriyet mi İslamcı faşizm mi ekseninde gerçekleşecekti..

TARİH, CUMHURİYETİ KURAN PARTİ NE YAPTI DİYE SORAR

Şimdi ne oluyor? Kılıçdaroğlu, seçimlerden çıkardığı bir ders olarak “Kürtlere yeteri kadar güven vermediğimiz kanısındayım” sözünü unuttu: egemen aklın isterlerine uyarak gitti MHP açısından kabul edilebilir bir aday buldu. Böylece hem MHP’yi ikilemden kurtarmış, hem de siyasal islamın ideolojik hegemonyasına teslim olarak rejimin karakterinin belirlenmesinde tarihsel sorumluluğu yüklenmiş oluyor..

Bu nedenle, en büyük vebal cumhuriyeti kuran ve bununla övünen bir parti olarak CHP'ye ait olacaktır. Çünkü ilerde tarih, Cumhuriyeti kuran parti, anamuhalefet partisi ne yaptı diye sorar. Nasıl bir politika izledi. Bu, bütün atatürkçü, kemalist, ulusalcı çevreler için geçerlidir.‬

Kurtuluş savaşına bakalım.. Mustafa Kemal önderliğindeki kadro ne yaptı? Gitti Kürtleri ikna etti, ittifak kurdu: muhtariyet (özerklik) sözü verdi. En basit ifadeyle tarihsel gerçek budur. Sivas ve Erzurum Kongreleri, Amasya Protokolleri.. Kurtuluş savaşı böyle kazanıldı. (Cumhuriyet kurulduktan sonra tek etnisiteye dayalı ulus inşa etmek, böylece Kürt halkını zorla asimile etme politikaları sonraki meseledir. Sonraki on yıllarda bedeli ağır bir şekilde ödenmekte olan burjuva önderliğin ihaneti meselesi.)

Peki, bir çok yönden benzer koşullar içinde olduğumuz, yani ormanların, derelerin, kentlerin, kıyıların yağmalandığı, doğanın tahrip edildiği: emekçilerin, halkın köleleştirildiği, laikliğin, özgürlüklerin yokedildiği.. bu kritik aşamada CHP ne yapıyor?

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 2. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 3. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyalaşmış faşist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yapım yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 4. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 5. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 6. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 7. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 8. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 9. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 10. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 11. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyasının çökmekte oluşu. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler şimdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 12. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 13. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara karşı direniş anayasal bir haktır ve meşrudur. Ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderilmesi yaşamsal olduğu kadar artık ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazmanın zamanı çoktan geçti bile.. İnfaz yasası koronavirüse…
 14. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 15. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 16. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürleşmeye en çok ihtiyacı olanlar, elbetteki emekçi sınıf ve katmanlardır, kadınlardır.. Bu nedenle, Emek ve Kadın Cephesi, anti-faşist mücadelenin, kürt halkının da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 17. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekliği su yüzüne çıkmakta olan bir iktisadi kriz olmasına, bunun da diktatörlüğü beka endişesine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve baskıya rağmen direncini sürdürüyor olmasına karşın, muhalefet…
 18. Diktatörlüğün Sonbaharı
  ‘Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!’ -Bu söz, Marie Antoinette tarafından, Paris'te ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, kocası XVI. Louis ile birlikte kral ve kraliçe olarak Fransız tahtına geçtikleri taç giyme töreninde söylendi.…
 19. Türkiye yol Ayrımında
  Türkiye yol Ayrımında
  2 Mayıs 2018
  Kritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık deneyimlerini kesintiye uğratacak ya da toplum, içine hapsedildiği cendereyi patlatarak özgürlükçü bir paradigmanın ufkuna açılan olanaklı alternatifleri yeşerten…
 20. HDP Kongresi..
  HDP Kongresi..
  11 Şubat 2018
  HDP demokrasi mücadelesinin öncüsü ise, tek karar verici organ da kongrenin kendisi demektir. ‘İstişare’ etmek elbette gereklidir.. Ama istişare veya mutabakat kongrenin iradesinin üzerinde olamaz..   HDP, Türkiyelileşme politikası ile önce…
 21. CHP kurultayı, faşizm ve savaş
  Normalde, diktatörlüğün güç kazanmasına yarayan bu kadar büyük günahlar işlemiş, buna karşın hatalarından ders alarak yeni bir mücadele programı ortaya koymayan bir yönetimin kurultayda değişmesi gerekirdi.. Ancak.. Bu ülkede Cumhuriyeti…
 22. RTE olsa olsa Herkül’üyle henüz karşılaşmayan Cacus olabilir
  Nasıl yani, kürsüde idam edilenlerin mektuplarını okurken gözyaşı dökme sahtekarlığından sonra bu da mı olacaktı, derken kendiliğinden şu kıyaslamayı canlandırıyor zihnim: Ortada, Kürt halkına karşı, tıpkı İsrail’in Filsitinlilere yönelik kullandığı…
 23. Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  15 Haziran 2017
  Bugün faşizme karşı kararlı duruş sergilemenin yolu HDP ile, tüm solla, demokrasi güçleri ile yan yana gelmekten, birlikte davranmaktan korkmamaktan geçer. Çünkü diktatör esas olarak bu korkudan güç almakta, muhalefeti…
 24. Son darbe
  Son darbe
  17 Nisan 2017
  Adam hırsızlık yaptı, halkın parasını çaldı. ‘ Bu doğru değil’ dedin.. Adam cinayet işliyor cinayet! Hala bu doğru değil diyorsun. Sıra sana gelince ne diyeceksin? Böyle bir totaliter ideolojiye ve onun…
 25. Distopya*: Evet çıkarsa ne olocak?
  ABD emperyalizmi başkan aracılığı ile ülkeyi istediği gibi yönetebilir hale gelecek.. Resimlerde Abdülhamit’in burnu düzeltilecek.. Türklerin atası ilan edilecek. Her eve Yüce Reis’in bağlanabileceği ekranlar konacak.. Reis ‘hadi yatın.. beş çocuk…
 26. Ey Fravun'a iman edenler!
  Ey Fravun'a iman edenler!
  25 Aralık 2016
  Yanıyordu iki asker, bilmedikleri topraklara zoraki gönderilmiş iki halk evladı.. iki er.. İnsanlık yanıyordu.. Bugüne kadar geliştirdiği bütün insani değerlerle birlikte bir kez daha.  Bir kez daha düşmüştü tiranın saltanatı…
 27. Efendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu Meclis
  Tek-adam diktatörlüğü OHAL vasıtasıyla kuruluyor.. OHAL parlamentoyu fiilen ortadan kaldırmıştır. Kurucu Meclis sloganıyla halk kitlelerinin seferberliğine dayalı bir mücadele dışındaki her yol, siyasi islamla uzlaşmak, onun kuracağı faşist devlet düzeninde ‘muhalefet’ olmayı…
 28. 'Uzun Bıçaklar Gecesi' ve İç savaş provası
  Şimdi sokakları zaptetmeye çalışan bu gerici-faşist-cihadcı paramiliter gruplara karşı halkın savunmasını inşa etmek, bu darbe içinden darbe çıkaranlara, iç savaş provası yapanlara direnme hakkını hayata geçirmek yaşamsal bir görevdir. Türkiye…
 29. 14 Haziran 2016
 30. Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi
  Çıkış yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyanı gibi bir hareketten, Gezi de eksik olanı, Kürt halkının –şimdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini…
 31. 'Devrim ve karşı-devrim'
  ''Öyle görünüyor ki, 1990’larda başlayan yeni genişleme dalgası, 1930 ve 40’lı yıllarla ölçülemeyecek derecede daha pahalı olacaktır. Kapitalizmin yeni bir “yıkıcı uyumu”nun, yeni bir dünya savaşının insanlığın ve doğanın mahfına…
 32. Nuray Mert ve ‘Faydalı salaklık’
  Aydın dediğimiz kişi, araştırmacı ve sorgulayıcı aklıyla, henüz fiilileşmemiş imkanı / varlığı ortaya çıkaran kişidir. Yani muhafazakar demokratlık yaftasının örttüğü kuvve'yi ortaya çıkarandır. Bu yaftaya ihtiyaç kalmadıktan, ‘’sesiz devrim’’ tamamlandıktan, AKP devletle…
 33. 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’
  Brecht, Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile gangster Al Capone'un öyküsünü örtüştürür..-- Diktatörler ve gangesterler aslında korkaktırlar. Korkutarak korkularını aşmaya çalışırlar. Psikolojideki yansıtma gibi.. Alman halkı 19.cu yüzyıl ve 20.ci yüzyılın başında…
 34. Bir de kalkmış herkesi 'sağduyulu olmaya davet' ediyor..
  Halkı yeni katliamlara, cinayetlere, entrikalara karşı savunma önlemleri almaksızın, iradesinin tezahür edeceği bir seçim olabilir mi? Gırtlağına kadar suça batmış faşist Erdoğan rejimine karşı Ortak bir direniş hattı oluşturmadan, demokratik…
 35. ’Ağlamak Bazı acılarda yetmez Bazı ölümlere’
  Her karede gülen yüzleriniz.. Büyük insanlık için bir şey yapmanın kıvancı.. Gözlerinizde kardeşlik parıltısı .. Kucaklaşmanın, çitleri yıkmanın coşkusu.. Kobani önlerinde.. Suruç'ta.. Büyük insanlığın barbarlığa karşı savunma hattında.. Yüceliğin alçaklığa…
 36. Kendi tanrısına bile ihanet eden adam..
  Yarın sandığa gittiğinizde .. Bacakları kopan çocuk ve Lisa'nın yüzü aklınızda olsun.. Bir daha koşamıyacak o.. Hüzünle bakacak cıvıl cıvıl koşuşturan arkadaşlarının ardından.. Bir daha çocuk olamıyacak.. Ki o çocuk,…
 37. AKP Faşizmi, ant-faşist cephe, HDP, BHH ve CHP
  AKP FAŞİZMİ: Sermayenin en saldırgan kesiminin iktidarı --AKP’nin 'Kristal Gecesi'--AKP ırkçılığı: 'Farkçı-Irkçılık'--‘’Üst-akıl’’-‘’Taşeron akıl'' ve 'millet aklı'  --AKP’nin çözüm süreci, Sunni İslam federasyonuna tabidir.. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana yeni…
 38. Ya Kobane ya barbarlık!
  TARİH BİZİM SIRTIMIZDAN YAPILDI. ŞİMDİ BİZ YAZACAĞIZ TARİHİ YENİDEN --Çakalların ulumasından korkmıyacağız. Tiranların sokaklara saldığı, sömürüden değil ama kendisinin sömürücü olmayışından nefret eden lümpen ayaktakımıyla yıldıramazlar bizi..  Direniş dediğin, bir…
 39. Gezi İsyanı Türkiye'nin 1905'idir
  Her gerçek devrim, bir şekilde iç- biçimlenişini, yani kendi suretini büyük bir halk hareketi içinde ortaya koyar. Öncülerin ya da öznel iradenin rolü işte bu an’da tayin edicidir.. Tarihin ortaya…
 40. 'Yeni Türkiye' Soma madeninin altında kaldı..
  Erdoğan öyle bir stratejik hataya -Taksim'e sokmama inadına- düştü ki, artık Gezi parkına girildiği günün devrimin başlangıcı olması farz olmuştur. Şimdi bize düşen bunun fikri ve örgütsel hazırlığını yapmak. Esin…
 41. BDP/HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi Için ne diyor?
  "KOŞULLU DESTEK" DÜŞÜNÜLEBİLİR BİR ŞEY MİDİR?  --BDP ve HDP, fiilen yolsuzluk-rüşvet-hırsızlık zanlısı olan, bunların ortaya çıkması ve soruşturulmasının önüne türlü engeller çıkaran, kısacası kendisini ve iktidarını aklamayı reddeden, ayrıca savaş…
 42. En uzun gün ve olasılıklar
  Yolsuzluk operasyonları, Suriye üzerine savaş planları, provokasyonlar, sadece hükümet üyelerini değil, ilişkili sermaye gruplarını, sivil-asker bürokrasinin üst tabakasını suç ortağı durumuna düşürmüştür. Tarihte hiç bir devlet yönetimi, 2.dünya savaşının sonrasında…
 43. HDP, CHP'nin oylarını mı bölüyor?
  Henüz belirgin bir stratejiden yoksun olsa bile, sol ve sosyalistler, demokratlar, ilericiler, kısacası Gezinin tüm bileşenleri HDP'ye oy vermelidir. Halkların, ezilenlerin ve sömürülenlerin faşizme direniş blokunu geliştirmek ve yüksetmek için..…
 44. İsyanın adı Berkin-
  İsyanın adı Berkin-
  12 Mart 2014
  "Söz bitti" gerçekten.. Bu söylem neredeyse slogana dönüştü.. Adaletsizlik ve zulüm karşısında öfkemizin kabardığı her defasında, her acımızda tekrarladığımız.. Ve tekrarladıkça unutuşa dönüşen.. Mehmet ÖZGEN Gereğini yapmadıkça unutuşa dönüşür her…
 45. 'Paralel devletler', koku-tutulması ve devrimci kopuş
  ERDOĞAN KLİĞİ ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLEBİLİR --Erdoğan'ın Ömer El Beşir konumuna düşürülmesi ve bu uluslarası kompleks hamleyi bir adım sonra AKP'nin, 28 Şubat sürecinde RefahYol iktidarının yıkılmasını sağlayan DYP'nin…
 46. Devlet ikiye mi bölündü yani?
  Böyle diyenler var. Oysa devlet iktidarı içinde rollerin paylaşım savaşının ikinci raundu bu.. ilki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan operasyondu.. Hükümet onu jet hızıyla Meclisten çıkardığı yasayla etkisiz kılmıştı..…
 47. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  Mihri Belli kimdir? Adı, Türkiye sosyalist hareketinin günışığına çıkıp yeniden kitlesel ölçekte kurulduğu 1960'larda, ortaya attığı Milli Demokratik Devrim stratejisiyle özdeşleşen; düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, başarıları ve başaramadıklarıyla sosyalist hareketin içinde ve…
 48. Erdoğan-Barzani ittifakı: 'İslam' kardeşliği
  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır buluşmasında Eroğanın sarfettiği "dağdakilerin inip, cezaevlerinin boşalacağı" cümlesine açıklık getirdi: "Terör bitsin, silahlar teslim edilsin biz de üzerimize düşeni yapalım". Bu, AKP'nin bundan sonra izleyeceği…
 49. Cumhurbaşkanı ve başbakanıyla devletin linç girişimi!!
  Kabul edelim ki, 'sözlü saldırı' var. Ortada konuşan bir "kız" öğrenci var! Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK başkanı, bakanlar, taraf sendikalar, televizyonda açık oturumlar, proflar. Noluyoruz? Bu nedir? Bu açıkça, bir ya da…
 50. 'Kimyalı' mı 'Kimyasız' mı?
  Ey büyük insanlık! Demokrasi kralları, monarşi kralları, silah ve petrol şirketleri, medya patronları ve onların coğrafyamızdaki "islamcı" hempaları, hocaları, ilahiyatçıları, bilumum kan emici, haydut, soyguncu ve "ırz düşmanları" hep birlikte…
 51. Başka coğrafyanın çocukları: Rojavalı çocuklar
  ROBOSKİ NEREDEYDİ, ROJAVA NEREDE? --'Denize düşen yılana sarılır'dan vazgeçilmelidir. Halkların kardeşliğinin, halkların ortak mücadelesiyle mümkün olduğunu, bunun da Gezi direnişiyle RUH İKİZİ olmaktan geçtiğini anlamak gerekir artık. Uzun zaman önce…
 52. Yanıyor insanlık hâlâ!
  Sivas'ta Madımak'ta yaşananlar, insanlık tarihinde örneğine az raslanan din adına işlenen büyük bir vahşettir. İnsanlığın vicdanı ve ahlaki değerlerini altüst eden bir vahşet. Bu vahşeti basitleştirenler, üzerini örtemeye, unutturmaya ve…
 53. 25 Haziran 2013
 54. Belli ki, geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz!
  BUGÜN YENİ BİR TARİH BAŞLATTINIZ FARKINDA OLMADAN! NO PASARAN DİKTATÖR, NO PASARAN! --Tayyip Sultan'ın, bir iç savaş ordusu olarak kullandığı kolluk kuvvetleri karşısında HALK GÜÇLERİ yenilebilir. Orada olan ANALAR, tanık olabilir,…
 55. 'Bir kaç çapulcu' kim?
  'Bir kaç çapulcu' kim?
  2 Haziran 2013
  Senin bir kaç çapulcu dediğin; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Çanakkale'de,Türkiyenin heryerinde, Türkiyeliler'in varolduğu bütün dünya kentlerinde senin diktatörlük teşebbüsatına HAYIR diye haykıran yüzbinler mi? Yoksa kefenine cep dikenler mi? On…
 56. İlle de Roboski!!!
  İlle de Roboski!!!
  6 Ocak 2013
  CHP, sorumluları bu kadar ayan beyan ortada olan bir katliam için gensoru mekanizmasını neden işletmez? Başbakan bu kadar açık şekilde suçlu pozisyonundayken neden onu Mecliste ve halkın önünde hesap vermeye…
 57. Cumartesi.. Cumartesi..
  Cumartesi.. Cumartesi..
  25 Kasım 2012
  Bu ülkede ne zaman ki, işkencede, gözaltında, faili meçhul cinayetlerde kaybedilenlerin hesabı sorulmaya başlanır, bu hesabı gören "özel yekili" mahkemeler kurulur: ne zaman ki mecliste Kayıpları Araştırma Komisyonu kurulur, bu…
 58. Ruhu alçalan toplum
  Ruhu alçalan toplum
  29 Ekim 2012
  Bu "manzara" aynı zamanda bu toplumun çıplak bir resmidir, röntgenidir hatta. Bütün insanı değerleri, çare olmak ve bulmak için koşuşturan bir avuç insanda toplasmış ve onların bu toplum bedeninde bir…
 59. Tezkere provokasyonu
  Tezkere provokasyonu
  4 Ekim 2012
  Türkiye sadece bir savaşa değil, Hitler ve Mussolini benzeri tek adam diktatörlüğüne doğru gidiyor. Üstelik bu savaş sadece devletler arasında değil, halklar ve mezhepler arasında bir savaşa dönüşecek. Bu diktatörlüğe…
 60. Alçaklığın dayanılmaz irtifası..
  Patlamaya karşı tepkiyi, daha ilk saatlerde kin ve nefret söylemine dönüştürüp halkın bir kesimine, Kürtler'e karşı yönlendirmek, hem en az bu insanlık suçu kadar halk düşmanlığıdır, hem de saldırının gerçek…
 61. Aygün neden kaçırıldı?
  Aygün neden kaçırıldı?
  13 Ağustos 2012
  Tarihsel gelişme, imkanı genellikle tehlike ve büyük risklerle bir arada verir. Politik öngörü ve liderlik, onu bu tehlike ve riskler içinden çıkarıp realize etmekte kendini gösterir..Kılıçdaroğlu, sorunun gündeme getirilmesi için "iklimin…
 62. Savaş kışkırtıcılığı suçtur!
  TCK'nun 306. Maddesinde 'Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunan' kimselere ‘beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası, "Fiil sonucu savaş meydana gelirse…
 63. CHP Kurultayı ve Devrimci Cumhuriyet
  CHP, ilericilerle, sosyalistlerle, Kürt siyasal hareketiyle; Mehmet Bekaroğlu'nun, İhsan Eliaçık'ın temsil ettiği anti-kapitalist Müslüman hareketiyle, yerel seçimlerden başlayarak güç birliğini gündemine koymalıdır. demokratik, özgürlükçü, laik ve sosyal bir halk cumhuriyeti…
 64. Mızrağın ucundaki 'Islam' ve biyopolitiği
  Erdoğan ve AKP'nin kurduğu düzende "kadının adı yok." Erdoğan'ın, ısrarla kadın yerine anne sözünü kullanması bu bilincin dışavurumudur. Kadının görevi nice erdoğanlara annelik etmektir, o kadar. Hadi gel de anlat..…
 65. 'Ceddin deden, neslin baban..'
  Chicago'dan İstanbul'a dünyanın bütün sokakları NATO'culara karşı birleşiyormuş bugün. Manhattan'da mehteran bandosuyla Türk Günü yürüyüşü yapılıyormuş.."Çokyıldızlı beyler beyi haykırdı ilerle / Bir yaz günü geçtik Manhattan'dan kafilerle." Sanırım kimse, metrix'in…
 66. Post-modern darbeden postmodern faşizme -Faşizm yargılıyor
  Halkın inaçlarını kullanarak onun sırtına binenler, ona takla attıranlar değil; onuruna, değerlerine sahip çıkan, çıkarlarının bilincinde bir halk hareketi ve onun temsilcileri bizzat yargılayan olmadığı sürece, bu tiyatronun yeni sahnelerini…
 67. Post-modern darbeden postmodern faşizme
  Yükselen bütün sınıflar gibi, postmodern/muhafazakar burjuvazi de, eski iktidar blokunu değiştirme ve bunun için gerekli hegemonyayı tesis etme süresince demokrasi söylemlerine ihtiyaç duyar. Egemenliğini garantiledikten sonra bu söylemlere de, onları…
 68. Bu başbakan kimin başbakanı?
  Artık katliamın affına "hayırlı olsun" diyen bir Başbakan var Türkiye'nin başında! Ey Başbakan! Bilesiniz ki, yanmakla tükenmez bu ülkenin güzel evlatları. Bir gider bin geliriz! Bu dava "divan"a kalmayacak! Erdoğan, Sivas…
 69. Devlet iktidarının yeniden paylaşım savaşı
  Böylece Özel yetkili savcıların açtığı ve Özel yetkili Mahkemelerin sürdürdüğü Ergenekon, KCK ve Devrimci Karargah davalarının hukuki meşruiyeti de ortadan kalkmış oluyor. Polis ve yargının, AKP iktidarının bir "siyasi sopası"…
 70. Dersim, CHP ve Faşizm
  Dersim, CHP ve Faşizm
  29 Aralık 2011
  Eğer özür, tüm katliamların arkasındaki politik düşünceyle, yani tekçi-ulus anlayışı ile, zorla asimilasyonla hesaplaşmanın bir ifadesi olarak dile getirilseydi o zaman özür olurdu.. Bugün Ermeni "Soykırım"ini kabul etmeyenlere ceza öngören…
 71. Kürt sorununda 'Osmanlı'da oyun çok'
  Eski düzen, bir tür post-modern "devrim"le çökertilmiştir. 1. Cumhuriyet bitmiştir; yerine "Ilımlı" İslam Cumhuriyeti ikame edilmektedir. Bu "devrim"i tamamlamanın önündeki tek engel, asıl direnç noktası, Ortadoğu'nun en modern hareketi olan…
 72. Adını siz koyun..!
  Adını siz koyun..!
  8 Ekim 2011
  Bu resme iyi bakın.. Dikkatle bakmak gerçekliğin tümünü görmeyi sağlar. Çünkü anlamak ve anlamlandırmak için eksik olan bir şey yok.. Çünkü görüntüyle aranızda hiç bir perde yok.. Yerde yatanların giysileri,…
 73. “Laiklik kesinlikle ateizm değildir” Öylemi?
  Türkiye açısından toplumun yüzde-50'sinin rızasını alan iktidarın, diğer yüzde-50'nin arıza çıkarmamasına yönelik bu söylemi yeni bir "açılım"ın işareti gibi görmek, tek kelimeyle gaflettir, Erdoğan'ın tuzağına düşmektir.   Başbakan Erdoğan'nın Kuzey…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…