En uzun gün ve olasılıklar

Mehmet Özgen

30 Mart 2014
En uzun gün ve olasılıklar

Yolsuzluk operasyonları, Suriye üzerine savaş planları, provokasyonlar, sadece hükümet üyelerini değil, ilişkili sermaye gruplarını, sivil-asker bürokrasinin üst tabakasını suç ortağı durumuna düşürmüştür. Tarihte hiç bir devlet yönetimi, 2.dünya savaşının sonrasında Nürnberg'de yargılanan Nazi iktidarı dışında, böylesine çaplı bir suç işlememiştir..

1. Mevcut iktidarın yapısını doğru tanımlamamız gerekiyor. AKP devletle tamamen içiçe geçti. Cemaat kadrolarını da büyük ölçüde temizledi ve temizliyor.. Bürokrasi daha da homojenleşti. Son tapelerde genelkurmayın da safi belli oldu. AK Paşalar AKP kurmayları ile birlikte Suriye planı yapıyorlar: şeriatçı çetelerlele yanyanalar..Süleyman Şah Türbesi'ne devlet eliyle bomba attırıp ardından bunu gerekçe göstererek Suriye'ye savaş açma planları, bu plan ses tapelerinden önce Kılcdaroğlu tarafından "AKP, seçim öncesi Suriye'ye yönelik bir müdahale için zemin oluşturmaya çalışıyor, TSK bu oyuna ortak olmamalı" şekilndeki uyarısıyla deşifre olunca bu AK Komutanlar "CHP tarihinde böyle bir genel başkan görülmedi. Devlet sorumluluğu nedir bilmiyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan devlet gücüyle koltuğundan uzaklaştırılması gerekiyor" diyorlarmış. Durum bu kadar net..

Yani diğer herhangi bir partiden farklı olarak, AKP-devleti, ideolojisi siyasal islam olan faşist bir diktatörlüktür. Muhtemelen Müslüman Kardeşlerin Türkiye koludur. Arada organik ilişkiler olması muhtemeldir.. Mısır'daki darbe günlerini hatırlayın.. Erdoğan açıkça ideolojik bir tutum aldı. Uluslararası diplomasi kurallarını bir kenara koydu. NATO üyesi olduğunu unutup Batıyı eleştirdi.

2. AKP cemaat gibi devlet imkanlarını kullanarak korporatist bir yapı kurdu, faşist bir kitle tabanı oluşturdu. Bu yüzden yerel seçimlerde alacağı oy, eğer hile olmazssa, yüzde 35 civarında olacaktır.. (Kemik oyu 25-30 civarındadır.) Ama hile ile bu oran% 40-42 olabilir..

3. AKP faşizmi Hitler nazizmiyle çok benzeş.. Seçimle iktidardan gitmeyeceklerdir. Bu nedenle seçim sonrası hangi oy oranını alırsa alsın Türkiye'nin önünde güçlü bir iç savaş olasılığı vardır. Çünkü hırsızlığı ortaya çıkmış, bölgesel çapta bir suç örgütü kimliği belirginleşmiş bir yapıdır.. EL Kaide, Nusra gibi örgütlerle ilişki içinde olup gerekirse bu örgütleri içerde kullanabilir. AKP tabanından bir çok kişi Suriye'de bunlarla birlikte savaşıyor. Bu çetelerin içerde de AKP'nin paramiliter güçleri olarak rol alacakları beklenmelidir. Eli sopalı, satırlı ve Okmeydanı'da görüldüğü gibi silahlı güçler olarak.

4. Bundan sonra AKP'nin iktidarda kalması ancak baskı ve şiddeti artırarak mümkündür. Çünkü meşruiyetini yitirmiştir. 3,5 aydır hırsız diye bağırılan bir başbakan ve hükümet var.. Rüşvet. yolsuzluk ve kamu malını gasp gibi suçları örtbas etmek için yargıyı kendine bağlamaktan, devlet içinde, özelllikle emniyet içinde tasfiyelerden çekinmedi. Muhalefetin başka türlü davranma, uzlaşma şansı da yoktur. Özellikle CHP'nin varlık koşulu da Erdoğan'ın iktidardan uzaklaşmasına ya da AKP ile çatışmasına bağlıdır. Bu yüzden ilk iş AKP'nin 28 şubat'ta DYP'ye yapıldığı gibi bölünmesini sağlamak olacaktır. Ancak bu da eğer AKP % 40'in altında oy alırsa daha mümkün hale gelebilir..

5. Bu 28 şubat taktiği ile birlikte, a) Erdoğan'ın uluslararası mahkemede yargılanması neredeyse kesin gibidir. b) Öte yandan, OECD'nin Türk hükümetini kara para aklama konusunda şu andaki gri listeden kara listeye alması sözkonusudur. Bütün bankalar kara para trafiğinin içinde olduğu için (altın mevduat hesapları kara paranın aklandığı hesaplardır) bankacılık sistemi felç olacaktır ve dolayısıyla ekonomik kriz derinleşecektir.

6. Erdoğan kliği de bu ihtimalleri görüyor. Mısır örneği henüz sıcak.. O yüzden, Rusya, Çin ve İran'la yakınlaşma politikası izledi. (İran petrolüne Rıza Serrap'lar vasıtasıyla altınla ödeme yapmak, böylece İran'a uygulanan ambargoyu delmek, yani kara para aklama işinin bir karşılığı olmalı)..
Ayrıca Erdoğan, BAtı ve Doğu (Rusya) arasında şu anda en önemli mesele olan Ukrayna ve Kırım üzerindeki çatışmayı fırsat olarak değerlendirebilir. Bu özellike Suriye'ye provokatif bir saldırı için sözkonusu. Tabi bu saldırı, seçim sonrasında topyekün muhalefetin muhalefet etme şiddetine de bağlı. Seçimlerde geniş çaplı hile gündeme gelirse, bunun yaratacağı tepkiyi bastırmanın yollarından biri Suriye'ye saldırmaktır. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri de var. Erdoğan güçler dengesini kendi lehine değiştirebilmek için de, Suriye bir kozdur.

7. ABD ya da Batı veya emperyalizm, Türkiye'de bir tür turuncu "devrimi" denemeyi tercih edebilir.. Bunun için sokak eylemlerini destekleyecektir.
Bu noktada devrimci ve sosyalist hareketin tutumu çok önemlidir.. Sahnede Turuncu 'devrim' de olsa, bu devrimciler için bir imkandır.. Kitlelerin içinde yer almak ama stratejik bir siyaset izleyerek gerçek bir devrim için önderlik etmek.. Dolayısıyla Kürt hareketinin tavrı da çok belirleyici bir düzeye gelecektir. Birleşik mücadele şarttır.. Bu tarihsel koşulda birleşik mücadele dışına çıkan hiçbir politika hayırhah bir tutumla karşılanamaz. Bu hem KÜrt hareketi ve hem de Solun bazı kesimleri için geçerlidir.. Sevindirici olan KCK'nın durumun farkında olduğunun işaretini veren bir tutum izliyor olmasıdır.

Eğer doğru bir stratejiye dayalı tutarlı bir siyasal önderlik oluşturulabilinirse, kitlelere güven veren bir siyaset izlenirse, halk devrimini mümkün kılan şartlar hızla oluşabilir. Bu bir irade işidir. Yani solun ve Kürt özgürlük hareketinin buraya odaklanması ile ilgilidir. Bazen toplumsal sistem bütün parametreleri ile çok duyarlı hale gelir, o zaman küçük bir itilim, ama uygun zamanda, uygun biçimde ve doğru yerden verilecek bir itilim, büyük sonuçlara yol açabilir.. Türkiye toplumu tam da bu kıvama gelmiştir..

7. Sonuçta Geziye bir başka gözle bakmak lazım.. Gezinin bileşenleri önümüzdeki stratejinin ne olması gerektiğinin işaretlerini verdi. Açıkça söylüyorum, ulusalcı cenahta sol sloganlarla yer alan kitleleri kazanmak, Kürt hareketiyle kardeşleştirmek zorundayız. Bunun bir yolu, Kurtuluş savaşını ortak bir tarihsel referans olarak almaktır.. Kurtuluş savaşını, iki halkın ortak savaşı olarak almadan ortak bir bilinç oluşturulamaz. 1921 anayasası referans alınırken işin bu yani es geçilemez. Buradan hareketle, Cumhuriyetin değerleri denen şeylere de dudak bükemeyiz.. Hayat bunu gösterdi.. 4+4+4'e karşı çıkarken tersinden Cumhuriyetin değerlerini savunmuş olmuyor muyuz? Laiklik, devletçi vs, her ne kadarsa, demokrasinin ve özgürlüklerin vazgeçilmez koşulu olduğu anlaşılmadı mı?

İster yarım ister tam gerçekleşmiş olsun, burjuva devriminin kazanımları bizim için ayağımızı basacağımız zemindir.. Bu, başka bir deyişle, 'Aydınlanmanın evrensel değerleri bizim için hareket noktasıdır' demektir. Sol, Marksizm buradan çıktı. Nokta. Marx'a, Lenin'e nereye bakarsanız bakın bu böyledir. Ve bu devrimin ideolojik önderliği ile onun toplumsal gelişmeyi sağlayan nesnel sonuçlarını birbirinden ayırdetmeliyiz artık.

Bugün geldiğimiz nokta daha geriye hatta ortaçağdan daha geriye itilmektir. Çünkü teknolojiden, sermayenin çıkarları için dünyayı yakma tutkusundan beslenen gericilik, ortaçağdan kat be kat daha gerici ve barbardır. Bu barbarlık Suriye'de yaşanıyor. 

Gezi direnişinde insanlar sadece sermayenin kent talanına, doğayı tahribine karşı çıkmadı: iktidarın, yaşam tarzına, aydınlanmadan tevarüs eden özgürlüklere, seküler toplum anlayışına müdahalesine de karşı çıktı. Korku duvarı a
şıldı orada. Türkiye çapında toplam11 milyon insan eylem ve direnişlere katıldı.. Halkın çoğunluğu AKP'nin ne olduğunun, gitmesinin kendisi için, yaşam tarzı için yaşamsal olduğunun farkına vardı. O yüzden iki yol var: ya teslimiyet ya da direniş.. Bence insanlar bunun farkında.. Ama tutarlı, devrimci bir siyasal önderlik yok.. Temel sorunumuz budur..

8.Bunun için sosyalist, sol ve demokrat partilerin alacakları oy oranı şu noktada çok önemlidir. Çünkü seçim sonrası siyasi mücadele bu oranlardan moral güç alarak yükselebilecektir. Sözünü ettiğim itilim'in temel bir katalizörü de budur. Dolayısıyla ben il genel meclisi üyelikleri seçiminde sosyalistlerin kesinlikle HDP'ye oy vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum. HDP'nin yetersizlikleri, henüz stratejik bir perspektiften yoksunluğu olsa da, sosyalistlerin ve BDP ile birlikte Kürt özgürlük hareketinin birleşik bir güç olarak ağırlığının görünür olması bu süreçte çok önemlidir. Öte yandan temelde yaşam tarzı kaygısıyla ki bu haklı bir kaygıdır, CHP'nin başkan adaylarına oy verilmesinin ilkesel bir hata olduğunu düşünmüyorum.

9. Bence mevcut siyasal güçleri faşizme karşı mücadele açısından değerlendirmek gerekir. Evet CHP, merkeze kaydı, bilinçli bir taktik olarak. Merkezin oylarını almak için.. Bu da onu fiilen MHP ile yakınlaştırdı. Cemaatten de oy almak istemesi bu açıdan doğal. Oy almak için merkeze oynarsanız mekezin sağındaki güçlere daha yakın olursunuz.. Sonuçta CHP-MHP-Cemaat koalisyonu fiilen ortaya çıktı. Bu şu ana kadar bir seçim stratejisi olarak görünüyordu. Bu koalisyonla eski rejimle şimdikinin ortalamasını alacak olan bir resterasyon dönemi planlandığını söyleyebiliriz. Düzen karşıtı bir radikalizmin frenlenmesi için de planlayıcıları tarafından düşünülmüştür. Ancak bu koalisyon seçimlerden sonra değişebilir. Dediğim gibi taban zorlayıcı olacaktır. Ve bu büyük ölçüde sosyalistlerin ve Kürt özgürlük hareketinin izleyeceği politikalara, özellikle yukarda değindiğim ulusalcı kesimlere yönelik stratejik yaklaşıma bağlıdır.

10. Kılıçdaroğlu 'barış sürecinin kendileriyle devam edebileceğini. sürecin kimsenin tekelinde olmadığını' söyledi.. Bu aslında seçim sonrası izlenecek politik stratejinin ipuçlarından biri oldugunu düşündürtüyor. Onlar da farkındaki Kürt hareketiyle yakınlaşmadan AKP iktidarı devrilemez. Bunu teşvik edici bir tavır içinde olmak gerekir.

Sonuç olarak seçimler, sandıklar açıldığı andan itibaren herşeye gebedir. İç savaş dahil.. Çünkü seçimlerde hile, sabotaj, hırsızlık yaygın bir şekilde kullanılırsa, Kitlelerin öfkesinin arttığı bu noktada, bunu kimse sineye çekmez. Seçim akşamı fitil ateşlenmiş olur.

Ben şu noktadan bakıyorum.. Devleti ele geçirmiş, onu kendi ideolojisine göre şekillendirmiş, toplumu da kendi siyasal islam anlayışlarına göre dönüştürmekte olan bir iktidar partisi ne yapar? Kitle tabanı nasıl düşünüyor? Adı hala Cumhuriyet olan ve parlamenter demokrasiyle yönetilen kabuk haline dönüşmüş bu devlet soyuluyorsa, bu, o kabuğu çatlatıp çıkacak kendi devletleri için yapılıyordur. Kendilerinden önceki zenginlere, siyasilere, aydınlara, kin beslemektedirler, onların sermayelerini, birikimlerini talan etmek onlar için "ganimet"tir. İşte bu kabuk, cemaatin "ihanetiyle" erken çatladı. Zaafları bu.. Dolayısıyla ellerindeki güce daha sıkı sarılıp amaçlarını gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Buna mecburdurlar. Çünkü yolsuzluk operasyonları, Suriye üzerine savaş planları, provokasyonlar, sadece hükümet üyelerini değil, ilişkili sermaye gruplarını, sivil-asker bürokrasinin üst tabakasını suç ortağı durumuna düşürmüştür. Tarihte hiç bir devlet yönetimi, 2.dünya savaşının sonrasında Nürnberg'de yargılanan Nazi iktidarı dışında, böylesine çaplı bir suç işlememiştir..
**

Bugün Türkiye'nin son 30 yıllık tarihi içinde yaşanacak en uzun gün..
İçi boşalmış eski rejimin resterasyonu mu, tarihin posası mevcuda teslimiyet mi yoksa umuda yolculuk mu? Devrim mi restorasyon mu? Soru bu..

 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 2. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 3. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyalaşmış faşist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yapım yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 4. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 5. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 6. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 7. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 8. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 9. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 10. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 11. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyasının çökmekte oluşu. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler şimdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 12. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 13. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara karşı direniş anayasal bir haktır ve meşrudur. Ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderilmesi yaşamsal olduğu kadar artık ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazmanın zamanı çoktan geçti bile.. İnfaz yasası koronavirüse…
 14. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 15. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 16. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürleşmeye en çok ihtiyacı olanlar, elbetteki emekçi sınıf ve katmanlardır, kadınlardır.. Bu nedenle, Emek ve Kadın Cephesi, anti-faşist mücadelenin, kürt halkının da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 17. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekliği su yüzüne çıkmakta olan bir iktisadi kriz olmasına, bunun da diktatörlüğü beka endişesine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve baskıya rağmen direncini sürdürüyor olmasına karşın, muhalefet…
 18. Diktatörlüğün Sonbaharı
  ‘Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!’ -Bu söz, Marie Antoinette tarafından, Paris'te ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, kocası XVI. Louis ile birlikte kral ve kraliçe olarak Fransız tahtına geçtikleri taç giyme töreninde söylendi.…
 19. Türkiye yol Ayrımında
  Türkiye yol Ayrımında
  2 Mayıs 2018
  Kritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık deneyimlerini kesintiye uğratacak ya da toplum, içine hapsedildiği cendereyi patlatarak özgürlükçü bir paradigmanın ufkuna açılan olanaklı alternatifleri yeşerten…
 20. HDP Kongresi..
  HDP Kongresi..
  11 Şubat 2018
  HDP demokrasi mücadelesinin öncüsü ise, tek karar verici organ da kongrenin kendisi demektir. ‘İstişare’ etmek elbette gereklidir.. Ama istişare veya mutabakat kongrenin iradesinin üzerinde olamaz..   HDP, Türkiyelileşme politikası ile önce…
 21. CHP kurultayı, faşizm ve savaş
  Normalde, diktatörlüğün güç kazanmasına yarayan bu kadar büyük günahlar işlemiş, buna karşın hatalarından ders alarak yeni bir mücadele programı ortaya koymayan bir yönetimin kurultayda değişmesi gerekirdi.. Ancak.. Bu ülkede Cumhuriyeti…
 22. RTE olsa olsa Herkül’üyle henüz karşılaşmayan Cacus olabilir
  Nasıl yani, kürsüde idam edilenlerin mektuplarını okurken gözyaşı dökme sahtekarlığından sonra bu da mı olacaktı, derken kendiliğinden şu kıyaslamayı canlandırıyor zihnim: Ortada, Kürt halkına karşı, tıpkı İsrail’in Filsitinlilere yönelik kullandığı…
 23. Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  15 Haziran 2017
  Bugün faşizme karşı kararlı duruş sergilemenin yolu HDP ile, tüm solla, demokrasi güçleri ile yan yana gelmekten, birlikte davranmaktan korkmamaktan geçer. Çünkü diktatör esas olarak bu korkudan güç almakta, muhalefeti…
 24. Son darbe
  Son darbe
  17 Nisan 2017
  Adam hırsızlık yaptı, halkın parasını çaldı. ‘ Bu doğru değil’ dedin.. Adam cinayet işliyor cinayet! Hala bu doğru değil diyorsun. Sıra sana gelince ne diyeceksin? Böyle bir totaliter ideolojiye ve onun…
 25. Distopya*: Evet çıkarsa ne olocak?
  ABD emperyalizmi başkan aracılığı ile ülkeyi istediği gibi yönetebilir hale gelecek.. Resimlerde Abdülhamit’in burnu düzeltilecek.. Türklerin atası ilan edilecek. Her eve Yüce Reis’in bağlanabileceği ekranlar konacak.. Reis ‘hadi yatın.. beş çocuk…
 26. Ey Fravun'a iman edenler!
  Ey Fravun'a iman edenler!
  25 Aralık 2016
  Yanıyordu iki asker, bilmedikleri topraklara zoraki gönderilmiş iki halk evladı.. iki er.. İnsanlık yanıyordu.. Bugüne kadar geliştirdiği bütün insani değerlerle birlikte bir kez daha.  Bir kez daha düşmüştü tiranın saltanatı…
 27. Efendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu Meclis
  Tek-adam diktatörlüğü OHAL vasıtasıyla kuruluyor.. OHAL parlamentoyu fiilen ortadan kaldırmıştır. Kurucu Meclis sloganıyla halk kitlelerinin seferberliğine dayalı bir mücadele dışındaki her yol, siyasi islamla uzlaşmak, onun kuracağı faşist devlet düzeninde ‘muhalefet’ olmayı…
 28. 'Uzun Bıçaklar Gecesi' ve İç savaş provası
  Şimdi sokakları zaptetmeye çalışan bu gerici-faşist-cihadcı paramiliter gruplara karşı halkın savunmasını inşa etmek, bu darbe içinden darbe çıkaranlara, iç savaş provası yapanlara direnme hakkını hayata geçirmek yaşamsal bir görevdir. Türkiye…
 29. 14 Haziran 2016
 30. Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi
  Çıkış yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyanı gibi bir hareketten, Gezi de eksik olanı, Kürt halkının –şimdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini…
 31. 'Devrim ve karşı-devrim'
  ''Öyle görünüyor ki, 1990’larda başlayan yeni genişleme dalgası, 1930 ve 40’lı yıllarla ölçülemeyecek derecede daha pahalı olacaktır. Kapitalizmin yeni bir “yıkıcı uyumu”nun, yeni bir dünya savaşının insanlığın ve doğanın mahfına…
 32. Nuray Mert ve ‘Faydalı salaklık’
  Aydın dediğimiz kişi, araştırmacı ve sorgulayıcı aklıyla, henüz fiilileşmemiş imkanı / varlığı ortaya çıkaran kişidir. Yani muhafazakar demokratlık yaftasının örttüğü kuvve'yi ortaya çıkarandır. Bu yaftaya ihtiyaç kalmadıktan, ‘’sesiz devrim’’ tamamlandıktan, AKP devletle…
 33. 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’
  Brecht, Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile gangster Al Capone'un öyküsünü örtüştürür..-- Diktatörler ve gangesterler aslında korkaktırlar. Korkutarak korkularını aşmaya çalışırlar. Psikolojideki yansıtma gibi.. Alman halkı 19.cu yüzyıl ve 20.ci yüzyılın başında…
 34. Bir de kalkmış herkesi 'sağduyulu olmaya davet' ediyor..
  Halkı yeni katliamlara, cinayetlere, entrikalara karşı savunma önlemleri almaksızın, iradesinin tezahür edeceği bir seçim olabilir mi? Gırtlağına kadar suça batmış faşist Erdoğan rejimine karşı Ortak bir direniş hattı oluşturmadan, demokratik…
 35. ’Ağlamak Bazı acılarda yetmez Bazı ölümlere’
  Her karede gülen yüzleriniz.. Büyük insanlık için bir şey yapmanın kıvancı.. Gözlerinizde kardeşlik parıltısı .. Kucaklaşmanın, çitleri yıkmanın coşkusu.. Kobani önlerinde.. Suruç'ta.. Büyük insanlığın barbarlığa karşı savunma hattında.. Yüceliğin alçaklığa…
 36. Kendi tanrısına bile ihanet eden adam..
  Yarın sandığa gittiğinizde .. Bacakları kopan çocuk ve Lisa'nın yüzü aklınızda olsun.. Bir daha koşamıyacak o.. Hüzünle bakacak cıvıl cıvıl koşuşturan arkadaşlarının ardından.. Bir daha çocuk olamıyacak.. Ki o çocuk,…
 37. AKP Faşizmi, ant-faşist cephe, HDP, BHH ve CHP
  AKP FAŞİZMİ: Sermayenin en saldırgan kesiminin iktidarı --AKP’nin 'Kristal Gecesi'--AKP ırkçılığı: 'Farkçı-Irkçılık'--‘’Üst-akıl’’-‘’Taşeron akıl'' ve 'millet aklı'  --AKP’nin çözüm süreci, Sunni İslam federasyonuna tabidir.. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana yeni…
 38. Ya Kobane ya barbarlık!
  TARİH BİZİM SIRTIMIZDAN YAPILDI. ŞİMDİ BİZ YAZACAĞIZ TARİHİ YENİDEN --Çakalların ulumasından korkmıyacağız. Tiranların sokaklara saldığı, sömürüden değil ama kendisinin sömürücü olmayışından nefret eden lümpen ayaktakımıyla yıldıramazlar bizi..  Direniş dediğin, bir…
 39. Gezi İsyanı Türkiye'nin 1905'idir
  Her gerçek devrim, bir şekilde iç- biçimlenişini, yani kendi suretini büyük bir halk hareketi içinde ortaya koyar. Öncülerin ya da öznel iradenin rolü işte bu an’da tayin edicidir.. Tarihin ortaya…
 40. CHP’nin BOP’un resterasyonuyla uyumlu stratejisi
  CHP-MHP’nin birlikte açıkladıkları ve Cemaatin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı adaylığını hangi bağlamda değerlendirmek gerekiyor? Ulusalcı çevreler itirazlarını laiklik, Atatürk ilkeleri vb çerçevesinde dile getiriyorlar. Bu da onların bölge dinamiklerinden kopuk…
 41. 'Yeni Türkiye' Soma madeninin altında kaldı..
  Erdoğan öyle bir stratejik hataya -Taksim'e sokmama inadına- düştü ki, artık Gezi parkına girildiği günün devrimin başlangıcı olması farz olmuştur. Şimdi bize düşen bunun fikri ve örgütsel hazırlığını yapmak. Esin…
 42. BDP/HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi Için ne diyor?
  "KOŞULLU DESTEK" DÜŞÜNÜLEBİLİR BİR ŞEY MİDİR?  --BDP ve HDP, fiilen yolsuzluk-rüşvet-hırsızlık zanlısı olan, bunların ortaya çıkması ve soruşturulmasının önüne türlü engeller çıkaran, kısacası kendisini ve iktidarını aklamayı reddeden, ayrıca savaş…
 43. HDP, CHP'nin oylarını mı bölüyor?
  Henüz belirgin bir stratejiden yoksun olsa bile, sol ve sosyalistler, demokratlar, ilericiler, kısacası Gezinin tüm bileşenleri HDP'ye oy vermelidir. Halkların, ezilenlerin ve sömürülenlerin faşizme direniş blokunu geliştirmek ve yüksetmek için..…
 44. İsyanın adı Berkin-
  İsyanın adı Berkin-
  12 Mart 2014
  "Söz bitti" gerçekten.. Bu söylem neredeyse slogana dönüştü.. Adaletsizlik ve zulüm karşısında öfkemizin kabardığı her defasında, her acımızda tekrarladığımız.. Ve tekrarladıkça unutuşa dönüşen.. Mehmet ÖZGEN Gereğini yapmadıkça unutuşa dönüşür her…
 45. 'Paralel devletler', koku-tutulması ve devrimci kopuş
  ERDOĞAN KLİĞİ ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLEBİLİR --Erdoğan'ın Ömer El Beşir konumuna düşürülmesi ve bu uluslarası kompleks hamleyi bir adım sonra AKP'nin, 28 Şubat sürecinde RefahYol iktidarının yıkılmasını sağlayan DYP'nin…
 46. Devlet ikiye mi bölündü yani?
  Böyle diyenler var. Oysa devlet iktidarı içinde rollerin paylaşım savaşının ikinci raundu bu.. ilki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan operasyondu.. Hükümet onu jet hızıyla Meclisten çıkardığı yasayla etkisiz kılmıştı..…
 47. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  Mihri Belli kimdir? Adı, Türkiye sosyalist hareketinin günışığına çıkıp yeniden kitlesel ölçekte kurulduğu 1960'larda, ortaya attığı Milli Demokratik Devrim stratejisiyle özdeşleşen; düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, başarıları ve başaramadıklarıyla sosyalist hareketin içinde ve…
 48. Erdoğan-Barzani ittifakı: 'İslam' kardeşliği
  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır buluşmasında Eroğanın sarfettiği "dağdakilerin inip, cezaevlerinin boşalacağı" cümlesine açıklık getirdi: "Terör bitsin, silahlar teslim edilsin biz de üzerimize düşeni yapalım". Bu, AKP'nin bundan sonra izleyeceği…
 49. Cumhurbaşkanı ve başbakanıyla devletin linç girişimi!!
  Kabul edelim ki, 'sözlü saldırı' var. Ortada konuşan bir "kız" öğrenci var! Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK başkanı, bakanlar, taraf sendikalar, televizyonda açık oturumlar, proflar. Noluyoruz? Bu nedir? Bu açıkça, bir ya da…
 50. 'Kimyalı' mı 'Kimyasız' mı?
  Ey büyük insanlık! Demokrasi kralları, monarşi kralları, silah ve petrol şirketleri, medya patronları ve onların coğrafyamızdaki "islamcı" hempaları, hocaları, ilahiyatçıları, bilumum kan emici, haydut, soyguncu ve "ırz düşmanları" hep birlikte…
 51. Başka coğrafyanın çocukları: Rojavalı çocuklar
  ROBOSKİ NEREDEYDİ, ROJAVA NEREDE? --'Denize düşen yılana sarılır'dan vazgeçilmelidir. Halkların kardeşliğinin, halkların ortak mücadelesiyle mümkün olduğunu, bunun da Gezi direnişiyle RUH İKİZİ olmaktan geçtiğini anlamak gerekir artık. Uzun zaman önce…
 52. Yanıyor insanlık hâlâ!
  Sivas'ta Madımak'ta yaşananlar, insanlık tarihinde örneğine az raslanan din adına işlenen büyük bir vahşettir. İnsanlığın vicdanı ve ahlaki değerlerini altüst eden bir vahşet. Bu vahşeti basitleştirenler, üzerini örtemeye, unutturmaya ve…
 53. 25 Haziran 2013
 54. Belli ki, geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz!
  BUGÜN YENİ BİR TARİH BAŞLATTINIZ FARKINDA OLMADAN! NO PASARAN DİKTATÖR, NO PASARAN! --Tayyip Sultan'ın, bir iç savaş ordusu olarak kullandığı kolluk kuvvetleri karşısında HALK GÜÇLERİ yenilebilir. Orada olan ANALAR, tanık olabilir,…
 55. 'Bir kaç çapulcu' kim?
  'Bir kaç çapulcu' kim?
  2 Haziran 2013
  Senin bir kaç çapulcu dediğin; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Çanakkale'de,Türkiyenin heryerinde, Türkiyeliler'in varolduğu bütün dünya kentlerinde senin diktatörlük teşebbüsatına HAYIR diye haykıran yüzbinler mi? Yoksa kefenine cep dikenler mi? On…
 56. İlle de Roboski!!!
  İlle de Roboski!!!
  6 Ocak 2013
  CHP, sorumluları bu kadar ayan beyan ortada olan bir katliam için gensoru mekanizmasını neden işletmez? Başbakan bu kadar açık şekilde suçlu pozisyonundayken neden onu Mecliste ve halkın önünde hesap vermeye…
 57. Cumartesi.. Cumartesi..
  Cumartesi.. Cumartesi..
  25 Kasım 2012
  Bu ülkede ne zaman ki, işkencede, gözaltında, faili meçhul cinayetlerde kaybedilenlerin hesabı sorulmaya başlanır, bu hesabı gören "özel yekili" mahkemeler kurulur: ne zaman ki mecliste Kayıpları Araştırma Komisyonu kurulur, bu…
 58. Ruhu alçalan toplum
  Ruhu alçalan toplum
  29 Ekim 2012
  Bu "manzara" aynı zamanda bu toplumun çıplak bir resmidir, röntgenidir hatta. Bütün insanı değerleri, çare olmak ve bulmak için koşuşturan bir avuç insanda toplasmış ve onların bu toplum bedeninde bir…
 59. Tezkere provokasyonu
  Tezkere provokasyonu
  4 Ekim 2012
  Türkiye sadece bir savaşa değil, Hitler ve Mussolini benzeri tek adam diktatörlüğüne doğru gidiyor. Üstelik bu savaş sadece devletler arasında değil, halklar ve mezhepler arasında bir savaşa dönüşecek. Bu diktatörlüğe…
 60. Alçaklığın dayanılmaz irtifası..
  Patlamaya karşı tepkiyi, daha ilk saatlerde kin ve nefret söylemine dönüştürüp halkın bir kesimine, Kürtler'e karşı yönlendirmek, hem en az bu insanlık suçu kadar halk düşmanlığıdır, hem de saldırının gerçek…
 61. Aygün neden kaçırıldı?
  Aygün neden kaçırıldı?
  13 Ağustos 2012
  Tarihsel gelişme, imkanı genellikle tehlike ve büyük risklerle bir arada verir. Politik öngörü ve liderlik, onu bu tehlike ve riskler içinden çıkarıp realize etmekte kendini gösterir..Kılıçdaroğlu, sorunun gündeme getirilmesi için "iklimin…
 62. Savaş kışkırtıcılığı suçtur!
  TCK'nun 306. Maddesinde 'Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunan' kimselere ‘beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası, "Fiil sonucu savaş meydana gelirse…
 63. CHP Kurultayı ve Devrimci Cumhuriyet
  CHP, ilericilerle, sosyalistlerle, Kürt siyasal hareketiyle; Mehmet Bekaroğlu'nun, İhsan Eliaçık'ın temsil ettiği anti-kapitalist Müslüman hareketiyle, yerel seçimlerden başlayarak güç birliğini gündemine koymalıdır. demokratik, özgürlükçü, laik ve sosyal bir halk cumhuriyeti…
 64. Mızrağın ucundaki 'Islam' ve biyopolitiği
  Erdoğan ve AKP'nin kurduğu düzende "kadının adı yok." Erdoğan'ın, ısrarla kadın yerine anne sözünü kullanması bu bilincin dışavurumudur. Kadının görevi nice erdoğanlara annelik etmektir, o kadar. Hadi gel de anlat..…
 65. 'Ceddin deden, neslin baban..'
  Chicago'dan İstanbul'a dünyanın bütün sokakları NATO'culara karşı birleşiyormuş bugün. Manhattan'da mehteran bandosuyla Türk Günü yürüyüşü yapılıyormuş.."Çokyıldızlı beyler beyi haykırdı ilerle / Bir yaz günü geçtik Manhattan'dan kafilerle." Sanırım kimse, metrix'in…
 66. Post-modern darbeden postmodern faşizme -Faşizm yargılıyor
  Halkın inaçlarını kullanarak onun sırtına binenler, ona takla attıranlar değil; onuruna, değerlerine sahip çıkan, çıkarlarının bilincinde bir halk hareketi ve onun temsilcileri bizzat yargılayan olmadığı sürece, bu tiyatronun yeni sahnelerini…
 67. Post-modern darbeden postmodern faşizme
  Yükselen bütün sınıflar gibi, postmodern/muhafazakar burjuvazi de, eski iktidar blokunu değiştirme ve bunun için gerekli hegemonyayı tesis etme süresince demokrasi söylemlerine ihtiyaç duyar. Egemenliğini garantiledikten sonra bu söylemlere de, onları…
 68. Bu başbakan kimin başbakanı?
  Artık katliamın affına "hayırlı olsun" diyen bir Başbakan var Türkiye'nin başında! Ey Başbakan! Bilesiniz ki, yanmakla tükenmez bu ülkenin güzel evlatları. Bir gider bin geliriz! Bu dava "divan"a kalmayacak! Erdoğan, Sivas…
 69. Devlet iktidarının yeniden paylaşım savaşı
  Böylece Özel yetkili savcıların açtığı ve Özel yetkili Mahkemelerin sürdürdüğü Ergenekon, KCK ve Devrimci Karargah davalarının hukuki meşruiyeti de ortadan kalkmış oluyor. Polis ve yargının, AKP iktidarının bir "siyasi sopası"…
 70. Dersim, CHP ve Faşizm
  Dersim, CHP ve Faşizm
  29 Aralık 2011
  Eğer özür, tüm katliamların arkasındaki politik düşünceyle, yani tekçi-ulus anlayışı ile, zorla asimilasyonla hesaplaşmanın bir ifadesi olarak dile getirilseydi o zaman özür olurdu.. Bugün Ermeni "Soykırım"ini kabul etmeyenlere ceza öngören…
 71. Kürt sorununda 'Osmanlı'da oyun çok'
  Eski düzen, bir tür post-modern "devrim"le çökertilmiştir. 1. Cumhuriyet bitmiştir; yerine "Ilımlı" İslam Cumhuriyeti ikame edilmektedir. Bu "devrim"i tamamlamanın önündeki tek engel, asıl direnç noktası, Ortadoğu'nun en modern hareketi olan…
 72. Adını siz koyun..!
  Adını siz koyun..!
  8 Ekim 2011
  Bu resme iyi bakın.. Dikkatle bakmak gerçekliğin tümünü görmeyi sağlar. Çünkü anlamak ve anlamlandırmak için eksik olan bir şey yok.. Çünkü görüntüyle aranızda hiç bir perde yok.. Yerde yatanların giysileri,…
 73. “Laiklik kesinlikle ateizm değildir” Öylemi?
  Türkiye açısından toplumun yüzde-50'sinin rızasını alan iktidarın, diğer yüzde-50'nin arıza çıkarmamasına yönelik bu söylemi yeni bir "açılım"ın işareti gibi görmek, tek kelimeyle gaflettir, Erdoğan'ın tuzağına düşmektir.   Başbakan Erdoğan'nın Kuzey…

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…