İslam Devletleri Konfederasyonun İçişleri Bakanlığı kuruluyor!

14 Temmuz 2022
İslam Devletleri Konfederasyonun  İçişleri Bakanlığı kuruluyor!

Suikast ve gayri nizami harp eğitimleri ile gündeme gelen savunma danışmanlık şirketi SADAT’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM), bu yıl kasım ayında düzenleyeceği Uluslararası ASSAM Birliği Modeli Kongresi’nde “İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı” kurmanın ilkelerini belirlemeyi hedeflediğini duyurdu.

ASSAM; 6. Uluslararası İslam Birliği Modeli Kongresi’ni 12-13 Kasım 2022 tarihleri arasında bir devlet üniversitesi olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS) katılımıyla gerçekleştirecek. Kongrede, “İslam Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu, “Model ASRİKA (Asya-Afrika) Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu” ana teması altında incelenecek.

Kongrede, daha önceki toplantılarda yazılı hale getirilmiş olan “Model ASRİKA Konfederasyonu Anayasası”na emniyet ve asayişin temini ile ilgili eklenecek hükümler ele alınacak ve aynı konfederasyonun merkezden yürütülen İçişleri Bakanlığı’nın “merkez teşkilatı, yetki ve sorumlulukları”, “bölgesel federasyonlardaki (polis, jandarma, kıyı ve hudut koruma) teşkilatı, yetki ve sorumlulukları”, “milli devletlerdeki (polis, jandarma, kıyı ve hudut koruma) teşkilatı, yetki ve sorumlulukları” belirlenecek. Kongre çağrısına göre “ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı’nın (mülki idare, şehirlerde, kırsal alanda, kıyı ve hudutlarda güvenlik) teşkili, yetki ve sorumlulukları” da saptanacak konular arasında bulunuyor. 

TEK İRADEDE TOPLANIYOR

ASSAM, Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli kongrelerinin amacını şöyle açıklıyor: 

“İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak.” 

ANAYASA TASLAĞI HAZIRLANMIŞTI

ASSAM, daha önce düzenlediği İslam Birliği Kongresi ile Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan “ASRİKA İslam Devlet Birliği” kurulması gerektiğini açıklamış, bu birlik için bir de anayasa taslağı hazırlamıştı. “Başkanlık sistemi ile yönetileceği” belirtilen sözde anayasada, devletin başkentinin İstanbul, resmi dilinin ise Arapça olacağı kaydedilmişti. “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” diyen ASSAM Başkanı Adnan Tanrıverdi, bu sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’ndan istifa etmişti. 

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…