Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Sempozyumu

15 Eylül 2021
Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Sempozyumu

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), bu yıldan başlayarak geleneksel hale getirmeyi amaçladığı “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” ana başlığı altında 16-17 Ekim 2021 tarihinde bir sempozyum düzenliyor.

Bu yılki sempozyumun başlığı Militarizm ve Devlet. 17 ayrı tebliğin sunulacağı dört ayrı oturumda, her tebliğin ardından yapılacak tartışmalı bölümlere, daha önce https://adamder.org.tr/on-kayit adresinden form doldurarak kaydını yaptırmış olanlar katılabilecekler.

Adam-Der tarafından yapılan açıklamada, sempozyumun amacı için; 

“Aileden kışlaya, okuldan işyerlerine varıncaya dek her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi, ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak; militarizm konusunda yapılmakta olan akademik çalışmaların kamuoyuna iletilmesinde aracı olabilmek ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak, sempozyumun başlıca amacıdır.

Sempozyum, aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran, kamplaşma, ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan şiddete, gündelik yaşamımızda kadınlardan, çocuklara, çalışanlara ve tüm yurttaşlara yönelmiş, fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir isyanın da ifadesidir.”, deniliyor.

12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde siyasi görüşleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilmiş askerlerin, gasp edilmiş özlük haklarının kazanılması amacıyla kurduğu ADAM-DER’in kuruluş amaçlarından bir diğeri de “Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek”.

Her biri, darbelerin yol açtığı baskı ve zulmün tanığı ve dahası doğrudan muhatabı olmuş olan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin üyeleri, aynı zamanda militarizmin en temel kurumu orduyu yakından tanıyan, genç yaşlardan itibaren militarizmin ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğrenimden geçerek komuta kademesinde yer alması için hazırlanan ve alan kişiler. 

Bu anlamıyla bu faaliyet, militarizmin içinden, militarizme dönük bir eleştiriyi ve sempozyumun adından da anlaşılacağı gibi; bir özlemi, bir ütopyayı işaret ediyor. Adam-Der bu yılın başında da Militarizme karşı bir karikatür yarışması düzenlemiş, yarışmada birinciliği Mehmet Atamer kazanmıştı. Atamer’in bu karikatürü sempozyumun da simgesi oldu.

16-17 Ekim tarihlerinde Zoom üzerinden çevrimiçi olarak iki gün ve dört oturum şeklinde yapılacak sempozyum aynı zamanda derneğin youtube adresinden canlı olarak da izlenebilecek:

 https://www.youtube.com/channel/UC-CxbsVwRzJwmKFq0YxpDUg 

I. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI SEMPOZYUMU

MİLİTARİZM VE DEVLET

16-17 EKİM 2021

BİRİNCİ GÜN (16/10/ 2021)

Açılış Konuşmaları: 13.00-13.30
ADAM-DER Genel Başkanı / Çetin Ali Nergis

Danışma Kurulu Adına / Nilgün TOKER I. OTURUM: 13.30- 15.00 Moderatör: Tanıl BORA

DÜNDEN BUGÜNE MİLİTARİZMİN GELİŞİMİ

a) Militarizmin Kökeni ve Kapsamı-Tarihsel ve Yapısal Temelleri/ Kaynakları —Remzi Altunpolat

b) Devlet Aygıtının Militarist Karakteri ve Gelişim Seyri —Özgür Mutlu Ulus c) Sermaye İmparatorluğunun Krizi ve Küresel Militarizmin Yeni

Toplumsal Dinamikleri —Funda Hülagü


II. OTURUM: 15.30- 17.30 Moderatör: Pınar BEDİRHANOĞLU

DÜNYADA GÜVENLİK ANLAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ: DİSTOPİK TOPLUM VE GÜVENLİK DEVLETİ

a) Dünyada Güvenlik Devletine Yönelim: Nedenler, Sonuçlar, Çözümler

—Özlem Kaygusuz—
b) Dönüşen Militarist Yapılar, Paramiliter Gruplar ve Devlet —Ayhan Işık

c) Kapitalist Militaristler: Askeri Holdingler —Abdullah Köktürk

d) Covid-19 Pandemisi Koşullarında Distopya ile Ütopya Arasında Mücadele

—Zeynep Gambetti—

İKİNCİ GÜN (17/10/ 2021)

III. OTURUM: 13.30-15.00 Moderatör: Şebnem OĞUZ

TÜRKİYE’DE MİLİTARİZM VE DEVLET

a) Yeni Toplumsal Pasifikasyon Mekanizmaları ve “Savaş” Mantığı

—Biriz Berksoy—

b) Dünden Bugüne Darbelerin Analizi ve Militarizmin Yoğunlaşmasındaki Rolleri —İsmet Akça

c) Rap Rap’a Nakka: Queer, Antimilitarist bir Tahayyül Sunar mı?

—Sedat Yağcıoğlu—

IV. OTURUM: 15.30-17.30 Moderatör: Ayşe ERZAN

MİLİTARİZM, ASKERİ SANAYİ KOMPLEKSİ VE DEVLET BÜTÇESİ

a) Dünyada Askeri ve Silah Sanayinin Karşılaştırmalı Analizi ve Geleceğimiz —Çağlar Kurç—

b) Türkiye’de Savaş Sanayisinde Devlet-Sermaye ilişkileri —Bahadır Özgür c) Türkiye’de MSB’nin Devlet Bütçesindeki Payı ve Askeri Harcamaların

Ekonomik, Kültürel, Siyasi Yansımaları —Adem Yavuz Elveren d)Barış Ekonomisi —Gülay Günlük Şenesen

KAPANIŞ KONUŞMASI —Onur Hamzaoğlu

Notlar:

1- Her bir sunum süresi ortalama 20 dakikadır.
2- Her oturumda sunumlardan sonra ortalama 30 dakikalık tartışma yapılacaktır.
3- Aynı oturumdaki sunum ve tartışma aralıksız devam edecek olup oturumlar arasında

15 dakika ara verilecektir.
4- Sempozyum online olarak zoom uygulaması üzerinden yapılacak olup link katılım için

kayıt olan kişilere gönderilecektir. Katılım için https://adamder.org.tr/on-kayit lin-

kinden kayıt olabilirsiniz.
5- Sempozyum, canlı olarak dernek youtube kanalından aşağıdaki linkten izlenebilecektir.

https://www.youtube.com/channel/UC-CxbsVwRzJwmKFq0YxpDUg

Danışma Kurulu: Ayşe ERZAN / Nilgün TOKER / Onur HAMZAOĞLU / Şebnem OĞUZ

 

 

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…